Загрузка...

Kurikulum testləri. Ceyhunə Yusifova (yeni testlər)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Alt standarta aid olan fikirləri müəyyən edin.

1.Bençmark adlanır
2.Şagirdin öyrəcəyi məzmunu əhatə edir.
3.əsas standartdakı fikri ifadə etmir
4.Məqsəd və stratediya müəyyən etməyə şərait yaradır
5.Bilik bacarıqların məcmusudur
6.Bilik -necə nümayiş etdirməyi,fəaliyyət - nəyin öyrəniləcəyini göstərir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Müasir qiymətləndirmə haqqında yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Hansı təlimin təşkilinə verilən tələb deyil?

1.inkişafyönümlülük
2.şəxsiyyətyönümlülük
3.şagirdyönümlülük
4.tələbyönümlülük
5.dəstəkləyici mühit
6.nəticəyönümlülük

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Məntiqi təfəkkür
2.Tənqidi təfəkkür
3.Yaradıcı təfəkkür
a)Mübahisəli məqamları aşkar et,müqayisə et qarşılaşdır
b)Öz şəxsi izahını ver,simvol şəklində təsvir et,sxem tərtib et
c)Əsas ideyanı seçib ayır,sxem və qrafik tərtib et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Məlumat mübadiləsi
2.Məlumat müzakirəsi
3.Yaradıcı tətbiqetmə

a)Faktlar arasında əlaqəni aşkara çıxararaq sistemləşdirmək və təsnif etmək
b)Tədqiq olunmuş məlumatın təqdimatı,faktların dinlənilməsi
c)Bilik və bacarıqların möhkəmlənməsinə,tətqiqatın davam etməsinə şərait yaradır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Загрузка...
loading...

Ceyhunə Yusifova

Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 12 avqust 1979-cu ildə Naftalan şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə isə bitirmişdir. 2002-ci ildən Goranboy rayon Abbasqulular kənd ümumi orta məktəbində Kimya-Biologiya müəllimi işləyir. 2014-cü il dekabr ayından isə İbtidai təhsildə Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə Mentor kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var.

2 thoughts on “Kurikulum testləri. Ceyhunə Yusifova (yeni testlər)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !