Загрузка...

Kurikulum testləri – Blum Taksonomiyası

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Məntiqi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Tanımaq, nümunə göstərmək, istifadə etmək, müqayisə etmək, seçimini izah etmək, təsvir etmək, şərh etmək, qaydanı izah etmək reaksiya vermək, dəyərləndirmək, təqdim etmək, təhlil etmək. Bunlardan hansı idraki fəaliyyət növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?  

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Ayrı-ayrı   hissələrə  bölünmə  və  ya diferensiallaşma və  bu hissələrin tama necə  aid olunmasını təyin etmək, sıralama və xarakterik   xüsusiyyətlərin  təyini.  Söhbət  Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Təfəkkürün növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək,  dəyişmək,  izah   etmək,  sözlərini dəyişmək, təfsir və  ya şərh etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Təfəkkür  növlərinin  ierarxiyası  hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Yeni ideyaların yaranması üçün köhnə  ideyalardan istifadə, verilmiş faktların ümumiləşdirilməsi və  bir neçə  sahə  üzrə biliklərin  əlaqələndirilməsi.‖ Söhbət Blum taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Psixomotor taksonomiyaya aid olanları seçin:
1. Rəqs etmək
2. Tanımaq
3. Yapmaq
4. Nümunə göstərmək
5. Reaksiya vermək
6. Qaçmaq
7. Təhlil etmək
8. Dəyərləndirmək
9. Rəsm çəkmək

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Müşahidə  və  məlumatların  xatırlanması,  nağıl  edilməsi,  tarixlər,  hadisələr, yerlər   və  s. məlumatlar.  Söhbət    Blum taksonomoiyasının   hansı   mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Məlumatları   istifadə  etmək   və  yeni şəraitdə  metod  və  konsepsiyaları  istifadə etmək .Söhbət   Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək. Bu açar sözlər təhsil məqsədləri  taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır.Tapşırıq təfəkkürün hansı  növünə əsaslanır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Hazırlıq  kurslarının  Azərbaycan  Respublikasının təhsil sahəsində  oynadığı rolu müəyyən edin və  fikirlərinizi  əsaslandırın.bu  tapşırığa  əsasən  təfəkkürün  növünü təyin edin .

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Həm  şifahi  formada,  həm  də  fiziki obyekt  ola  bilən  unikal  (yeganə),  original (ilkin) məhsulun yaradılması.‖ Bu ifadə  İdrak  Taksonomiyasının  hansı  mərhələsinin spesifik təlim nəticəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Təfəkkürün növləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1. Məntiqi təfəkkür.
2. Tənqidi təfəkkür
3. Yaradıcı təfəkkür
a) Təxəyyülün köməyi ilə yeni ideyaların, modellərin qaydaların, sxemlərin yaradılması.
b) Münasibət bildirmək, qiymətləndirmək, müxtəlif nöqteyi-nəzərdən məsələyə baxılması.
c) Analiz, sintez, müqayisə, nəticənin çıxarılması, əsas ideyanın müəyyən edilməsi.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Məlumatların  dəyərlərini  və  səmərəli istifadə  imkanlarını   müəyyən  meyarlara və  standartlara  əsasən   müəyyən  etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Taksonomiyanın ... mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxatmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 20 - 20


 

Загрузка...
loading...

Ceyhunə Yusifova

Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 12 avqust 1979-cu ildə Naftalan şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə isə bitirmişdir. 2002-ci ildən Goranboy rayon Abbasqulular kənd ümumi orta məktəbində Kimya-Biologiya müəllimi işləyir. 2014-cü il dekabr ayından isə İbtidai təhsildə Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə Mentor kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !