Загрузка...

Kurikulum Testləri. Qiymətləndirmə mexanizmləri (YENİ)

Qiymətləndirmə mexanizmlərinə aid yeni 30 sualdan ibarət kurikulum testləri.

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 30

KURİKULUM

1. Təhsildə qiymətləndirmə nədir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 30

Sual 2 - 30

2.

Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 30

Sual 3 - 30

3.

Qiymətləndirmə standartları nədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 30

Sual 4 - 30

4.

Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 30

Sual 5 - 30

5. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 30

Sual 6 - 30

6.

Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 30

Sual 7 - 30

7.

Beyin həmləsi” nədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 30

Sual 8 - 30

8.

Multimediya nədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 30

Sual 9 - 30

9. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 30

Sual 10 - 30

10. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu
2 – Tədqiqatın aparılması
3 – Məlumat mubadiləsi
4 – Ev tapşırığının yoxlanılması
5 – Məlumatların müzakirəsi
6 – Nəticələrin cıxarılması
7 – Yeni movzunun izahı
8 – Yaradıcı tətbiq etmə
9 – Yeni dərsin mohkəmləndirilməsi ucun sual və tapşırıqlar
11 – Qiymətləndirmə (məqsədə gorə muəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 30

Sual 11 - 30

11.

Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 30

Sual 12 - 30

12.

Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 30

Sual 13 - 30

13.

Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə muəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 30

Sual 14 - 30

14.

Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 30

Sual 15 - 30

15.

Məktəbdaxili qiymətləndirmənin necə novu var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 30

Sual 16 - 30

16.

Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 30

Sual 17 - 30

17. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 30

Sual 18 - 30

18.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 30

Sual 19 - 30

19.

Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 30

Sual 20 - 30

20.

Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 30

Sual 21 - 30

21. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 30

Sual 22 - 30

22.

Bençmark nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 30

Sual 23 - 30

23.

Faktoloji bilik anlayışının sinonimi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 30

Sual 24 - 30

24. Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 30

Sual 25 - 30

25.

Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 30

Sual 26 - 30

26.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 30

Sual 27 - 30

27.

Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 30

Sual 28 - 30

28.

Taksonomiyalar bacarıqları hansı qayda ilə yerləşdirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 30

Sual 29 - 30

29.

Biri qiymətləndirmə üsulu deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 30

Sual 30 - 30

30.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirliməsinin əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 30


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.