Loading...

Müəllimlərin işə qəbulu üzrə yeni KURİKULUM tesləri – 2019

1. 1.1.1."Danışanın fikrini verdiyi suallar əsasında aydınlaşdırır" Verilmiş alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 25

2. 2.2.1."Tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyur". Təqdim olunan alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 25

3. 3.1.1"Müxtəlif yazı formalarını(ifadə, inşa, hekayə) fərqləndirir"alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 25

4. 4.1.2."Sözün səs tərkibini, semantik xüsusiyyətlərini, tərkibini, yaranma üsullarını və qrammatik mənasını(ad, əlamət, hərəkət)bildirməsini izah edir"alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 25

5. 2.2.1."Tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyur" alt standartının bilik komponentini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 25

6. 1.1.1."Danışanın fikrini verdiyi suallar əsasında aydınlaşdırır" alt standartının fəaliyyət komponentini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 25

7. Dövlət standartları aşağıdakıları müəyyən edir.

Məntiqi pozan variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 25

8. Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqinə başlanmışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 25

9. Kontekstə əsasən mətnə ad verin:
Ümumi təhsilin məzmunu fərdin, cəmiyyətin, dövlətin maraq və tələbatlarını, milli və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirməklə, humanistlik, dünyəvilik, varislik, inteqrativlik prinsipləri əsasında müəyyən edilir.
Ümumi təhsilin idarə olunması hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və inkişafın monitorinqi prinsipləri əsasında həyata keçirilir.
Müəyyən edilmiş dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətli ümumi təhsil almaq üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması mühüm şərt hesab edilir.
Ümumi təhsil üzrə dövlət təhsil proqramlarının( kurikulumların) yerinə yetirilməsinə əlverişli şərait yaratmaq məqsədi ilə ümumi təhsil müəssisələri zəruri maddi- texniki və tədris bazasına malik olmalıdır
Ümumi təhsil müəssisəsinin maddi- texniki və tədris bazasına təchiz olunmuş tədris laboratoriyaları, emalatxanalar, idman və akt zalları, təhsilalan və təhsilverənlər üçün mebel avadanlığı, informasiya- kommunikasiya texnologiyaları, audio-vizual avadanlıqlar, tədris- əyani vəsaitləri, təlimin texniki vəsaitləri, dərslik və elmi- bədii ədəbiyyat fondu daxildir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 25

10. Biri uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 25

11. Fikirlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 25

12. Psixologiyanın sahələri haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 25

13. Tam orta təhsil səviyyəsi (10-11-ci siniflər) üzrə şagirdin bacarıqlarına aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 25

14. E.Fromm adamları bir şəxsiyyət kimi dörd tipə ayırır:
Mazoxist, sadist, konformist, tənha.
Hansı tipin xüsusiyyətləri doğru verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 25

15. Kurikulumun növləri haqqında verilənlən fikirlərdən doğru olanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 25

16. .....kurikulum 1990-cı illərdə geniş bərabərlik və sosial ədalətin inkişafı ilə bağlı olan və ictimai təşkilatlarda insan Hüquqları məsələrinə diqqətin artırılmasına gətirib çıxarmış təşəbbüsdür. Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 25

17. Kurikulumun prinsipləri həm də belə adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 25

18. "Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki bürün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur" fikirləri pedaqoji prosesin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 25

19. 2.1.3 "Yaxınmənalı və əks mənalı sözləri fərqləndirir" alt standartının fəaliyyət kateqoriyasını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 25

20. 1.3.1"Canlılar aləminə aid olan varlıqları(bitki, heyvan, insan) tanıyır" alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 25

21. Mən 4-cü kurs tələbəsiyəm. Maddi durumum pisdir. Buna görə özümə iş axtarıram. İmkanlı şəxs, şirkət müdiri olan Leyla xanıma müraciət edirəm.

Əvvəlcə özümü ona təqdim edirəm.
Daha sonra seçimimi izah edirəm, mən niyə bu iş yerini seçmişəm.
Maddi durumumun yaxşı olmadığını, vəziyyətimi ona təsvir edirəm.
Leyla xanım mənim danışdıqlarımdan təsirlənir, onlara reaksiya verir.
Buna baxmayaraq mənim onların kriteriyalarına uyğun olmadığımı deyir və bunun səbəblərini ____________ .

Buraxılmış sözü seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 25

22. "Sözün səs tərkibini, semantik xüsusiyyətlərini, tərkibini, yaranma üsullarını və qrammatik mənasını(ad, əlamət, hərəkət) bildirməsini izah edir" alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 25

23. Öz üzərinə məsuliyyət götürmək bacarığı;

Birgə qərar qəbul etmək bacarığı;

Təzyiq göstərmədən münaqişələri tənzimləmək bacarığı;

Demokratik qurumların fəaliyyətində və demokratik institutların inkişafında iştirakdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 25

24. Albert Eynşteyn deyirdi: “Hər kəs dahidir, ancaq sən balığı ağaca çıxa bilməmək qabiliyyətinə görə tənqid etsən, o, ömrü boyu özünün qabiliyyətsiz olduğuna inanaraq yaşayacaq”.

O bu fikri ilə demək istəyirdi ki, _______________ .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 25

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 25


 

Loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel   -Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Kurikulum Tədris Mərkəzinin və Nömrə 1 Tədris Mərkəzinin Kurikulum üzrə təlimçisidir. Kurikulum, Azərbaycan dili və Ədəbiyyat üzrə "Maksimum 10000 " test kitablarının müəllifidir. Kurikulum üzrə "Sürətli Öyrənmə Proqramı" ideyası əsasında 3 kitabı nəşr olunub. "Mən bir müəlliməm" kitabı isə Kurikulumu elmi və bədii üslublarda izah edən ilk kitabdır.

8 şərh “Müəllimlərin işə qəbulu üzrə yeni KURİKULUM tesləri – 2019

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.