loading...

VIII SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (5)

8-cu sinif coğrafiya fənni Vtədris vahidi üzrə onlayn kiçik summativ qiymətləndirmə

1.

 
 
 
 
 

2. Yağıntıların paylanmasına təsir göstərən amilləri müəyyən edin:
1) Okean cərəyanları
2) Süxurların mənşəyi
3) Ərazinin mütləq hündürlüyü
4) Atmosfer təzyiqi sahələri
5) Çayların bolsulu olması
6) Meşələrin geniş sahə tutması

 
 
 
 

3. Soyuq atmosfer cəbhəsi əraziyə daxil olarsa hansı təbiət hadisələri baş verər:

  1. Havanın temperaturu yüksələr
  2. Atmosfer təzyiqi artır
  3. Hava aydın və buludsuz olar
  4. Yağıntıların miqdarı artar
  5. Güclü külək əsər
  6. Havanın temperaturu aşağı düşər
 
 
 
 
 

4. Siklon (I) və Antisiklona (II) uyğun gələn əlamətləri seçib qruplaşdırın:
1. Havanın enən hərəkəti, rütubətin az olması
2. Mərkəzdə yüksək, kənarda alçaq atmosfer təzyiqinin olması
3. Küləyin sürətinin mərkəzə doğru artması
4. Mərkəzdə atmosfer təzyiqinin normal atmosfer təzyiqindən az olması
5. Şimal yarımkürəsində saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində olması
6. Tropiklərdə tayfun küləklərini əmələ gətirməsi

 
 
 
 

5. Respublikamızın ərazisində ən az yağıntılar hansı əraziyə düşür?

 
 
 
 
 

6.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Musson küləklərin baş verdiyi əraziləri müəyyən edin:

 
 
 
 
 
 
 
 

8.

 
 
 
 

9. Qışda yüksək atmosfer təzyiqi sahəsində yerləşən Kara və Barens dənizlərindən hansı hava kütləsi daxil olur?

 
 
 
 
 

2. 341 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

3 Şərhlər “VIII SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (5)

Bu haqda nə düşünürsən?