Kimya. Diaqnostik Qiymətləndirmə 2016 (YENİ)

Kimya müəllimləri üçün yeni Diaqnostik Qiymətləndirmə. 2016