loading...

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 7-ci sinif (2)

1. Cədvəlin xanalarına uyğun nömrələri qeyd edin.

 1. Mağara          5. Vulkan krateri

2. Sıra dağlar       6. Barxan
3. Okean novu    7. Orta okean dağ silsiləsi
4. Moren təpə      8. Sirklər

2. Cümləni tamamlayın :

1. Canlı orqanizmlərin təsirindən süxurların parçalanması “_______” adlanır.
2. Süxurların istidən genişlənməsi və soyuqdan sıxılması nəticəsində “_______” baş verir.
3. Süxurların suda həll olaraq tərkibini dəyişməsi “_______” adlanır.

3. Kontur xəritədə rəqəmlərə uyğun gələn dağları müəyyən edin.

4. Düzgün olan ifadəni müəyyən edin:

A) Kəlbəcərdə zəngin alunit yataqlarına rast gəlinir.
B) Filizçayda polimetal yataqları yayılmışdır.
C) Qaz ehtiyatları “Azəri” yatağında yayılmışdır.
D) Qızıl yataqları Abşeronda yerləşir.
E) Xörək duzuna Lənkəranda rast gəlinir.

5. Okeandibi relyef formalarının adlarını müəyyənləşdirin:

1……………..
2……………..
3……………..
4……………..
5……………..

6. Mənşəyinə görə düzənlikləri qruplaşdırın: 

1. Amazon
 2. Dekan
3. Missisipi
4. Qərbi Sibir
5. Braziliya
6. Qobi
7. Orta Sibir
8. Xəzəryanı

7. Uyğunluğu xətlərlə müəyyən edin:

Bazardüzü
Böyük Kirs
Gamışdağ
Dəlidağ
Qapıcıq

 

1. 748 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?