loading...

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (6 sinif)

1. Məntəqənin hansı paralel və meridian üzərində yerləşdiyini bilməklə nəyi müəyyən etmək olar?
A) Yer kürəsinin ölçülərini   B) quru və su sahələrin nisbətini
C) dəqiq coğrafi mövqeyini  D) dövlət sərhədlərinin uzunluğunu
E) Yerin formasını
2. Kolumbun kəşf etdiyi yeni qitəyə “Amerika” adı verilməsinin səbəbi nədir?
A) Kolumbun səyahət etdiyi gəmi “Amerika” adlanırdı
B) Orada amerikalılar yaşayırdı
C) Eratosfenin xəritəsində bu qitə “Amerika” adlanırdı
D) Əl-Biruni ilk qlobusunda bu quru sahəsini belə adlandırdı
E) Ameriqo Vespuççi buranın yeni qitə olduğunu elan etdi
3. Şəkildəki uşaq eyni zamanda Şimal, Qərb və Şərq yarımkürələrində dayanmışdır. Yerdəki xətt başlanğıc meridian üzərindən keçir. Bu şəkil hansı ölkədə çəkilmişdir?
А) Ekvador
В) Hindistan
С) Azərbaycan
D) Böyük Britaniya
Е) Braziliya
4. Rəqəmlər ilə qeyd olunan ölkələri müəyyən et: 

5. Hansı ifadələr coğrafiyanın inkişafında müasir dövrü əks etdirir?
1. Yer kürəsi kosmosdan tədqiq edilir.
2. Avropalılar Amerikanı kəşf etdilər.
3. Coğrafi tədqiqatların nəticələri praktiki əhəmiyyət daşıyır.
4. Xəritənin tərtib olunmasında kompüter proqramlarından istifadə olunur.
5. Əbu Reyhan Biruni Şərqdə ilk dəfə Yerin modelini düzəltmişdir.
6. Eratosfen xəritəni tərtib etdi.
7. İnsanların təbii fəlakətlərdən qorunmasında coğrafi proqnozların rolu artır.
6. Azərbaycanın siyasi-inzibati xəritəsinin tərtib edilməsinin düzgün ardıcıllığını
seçin:
1. Azərbaycanın inzibati rayonlarının sərhədlərini qeyd etmək.
2. Rayon mərkəzlərinin və iri şəhərlərin adlarını yazmaq və rayon ərazisini
rəngləmək.
3. Əsas kimi kontur xəritə
seçmək.
7. Fiziki xəritədə çevrələrdəki
rənglərə əsasən hündürlükləri
təyin edin:
1. Çox hündür dağlar
2. Hündür olmayan dağlar
3. Quruda ən çökək ərazilər
4. Su səthi
8. Türkiyənin coğrafi ünvanını
aşağıdakı plan üzrə yazın:
Materik: ………
Qitə: …………..
Yarımkürə: ………
9. İnternetdə Google Earth proqramından istifadə etməklə yaşadığınız şəhər,rayon, küçə və ya kəndi tapa bilərsiniz. Bu proqrama daxil edilən coğrafi
obyektlər haqqında məlumatlar nəyin vasitəsilə əldə olunur?
1) peyk 3) qlobus 5) mobil telefon
2) sürət qatarı 4) müasir avtomobil
10. Coğrafiyanın nəyi öyrəndiyini 5 cümlə ilə ifadə edin. 

1. 595 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?