Kartoqrafik təsvir vasitələri; plan, xəritə, qlobus

1. Qərb (I) və Şərq (II) sivilizasiyalarına aiddir:
1. Qərbi Avropa
2. Cənub – Qərbi Asiya
3. Avstraliya
4. Şimali Afrika
5. Amerika
A.
B.
C.
D.
E.
2. Azərbaycanın sivilizasiyalararası mövqeyi üçün səhv olanı tapın:
A.
B.
C.
D.
E.
3. Uyğunluğu tapın:
1. yerşünaslıq
2. hidrologiya
3. geologiya

a) bitki və heyvanların coğrafiya yayılmasını öyrənir
b) su obyeklərini öyrənir
c) Yerin daxili quruluşunu öyrənir
d) xəritələrin tərtib olunması və istifadə qaydalarını öyrənir
e) coğrafi təbəqədə baş verən hadisə və prosesləri öyrənir
A.
B.
C.
D.
E.
4. Fiziki coğrafiyanın sahələri1. landşaftşünaslıq        2. əhali coğrafiyası
3. demoqrafiya              4. hidrologiya
5. biocoğrafiya             6. nəqliyyat coğrafiyası
A.
B.
C.
D.
E.
5. Yeni dünyada yayılmış sivilizasiyalar:
A.
B.
C.
D.
E.
6. Uyğunluğu tapın:1. xəritələrin tərtib edilməsi
2. hava proqnozunun verilməsi
3. əhali göstəricilərinin nizamlanması

a) meteoməntəqələr və metoroloji peyklər
b) kosmik apartlardan aparılan çəkilişlər
c) ailə siyahıları və statistika idarələrinin topladığı məlumatlar
A.
B.
C.
D.
E.
7. Uyğunluğu tapın:1. ink, astek və mayya sivilizasiyası
2. ərəb sivilizasiyası
3. türk sivilizasiyası
4. misir sivilizasiyası
5. finikiya sivilizasiyası

a) Nil çayı sahili
b) And və Kordilyer dağları
c) Cənub – Qərbi Asiya və Şimali Afrika
d) Mərkəzi Asiya
e) Şərqi Aralıq dənizi
A.
B.
C.
D.
E.
8. Uyğunluğu tapın1. sosial coğrafiya
2. siyasi coğrafiya
3. rekreasiya coğrafiyası
4. coğrafi informasiya sistemləri

a) siyasi xəritələrin dəyişməsi, inzibati - ərazi bölgüsü, siyasi prosesləri öyrənir
b) məlumatların toplanması, təhlili və xəritəyə köçürülməsi ilə məşğul olur
c) əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, xidmət obyektlərinin ərazi təşklini öyrənir
d) Yer səthinin relyefini öyrənir
e) əhalinin istirahətinin təşkilini öyrənir
A.
B.
C.
D.
E.
9.
A.
B.
C.
D.
E.
10.
A.
B.
C.
D.
E.
11.
A.
B.
C.
D.
E.
12. Ən qədim sivilizasiya mərkəzlərinin formalaşdığı dəniz sahili:
A.
B.
C.
D.
E.
13. Türk xalqlarını birləşdirən ümumi əlamətlər:1. dil və adət - ənənələri
2. şifahi və yazılı mədəniyyəti
3. eyni iqlim qurşaqlarında yerləşmələri
4. bütün ölkələrində heyvandarlığın əkinçilikdən üstün olması
5. bütün türk dövlət və qurumlarının eyni dinə sitayiş etmələri
A.
B.
C.
D.
E.
14. Köhnə dünyada yayılmış sivilizasiyalar1. İslam, Hind
2. Qərb, Latın Amerikası
3. Çin, Latın Amerikası
4. Çin, Afrika
A.
B.
C.
D.
E.
15. Sivilizasiyanın əsasən formalaşdığı coğrafi ərazilər:
A.
B.
C.
D.
E.
16. Uyğunluğu tapın:1. torpaq coğrafiyası
2. sənaye coğrafiyası
3. ticarət coğrafiyası
4. turizm coğrafiyası
5. tibbi coğrafiya
6. siyasi coğrafiya
7. kənd təsərrüfatı coğrafiyası

a) Avstraliyada yarımsəhra landşaftın, təbii yem bazasının olması heyvandarlığın inkişafına öz müsbət təsiri etmişdir
b) Şimali Afrika və Cənub – Qərbi Asiya ölkələrində müharibə şəraiti və aclıq problemi müxtəlif xəstəliklərin yaranmasına səbəb olmuşdur
c) deqredasiya və meliorasiya işlərinin aparılması
d) İran körfəzindən hasil olunan neftin Qərbi Avropa ölkələrinə ixracı
e) Naxçıvanda iri sənaye müəssisələrinin açılışı və yeni təsərrüfat strukturunun yaranması
f) Aralıq dənizi ölkələrində rekresiya ehtiyatlarının bol olması və Alp dağlarına turların təşkili
i) beynəlxalq təşkilatların qarşılıqlı əlaqəsi və bəzi dövlətlərin parçalanması
A.
B.
C.
D.
E.
17. İqtisadi coğrafiyanın yeni sahələri:1. şəhər planlaşdırılması
2. geomorfologiya
3. siyasi coğrafiya
4. coğrafi informasiya sistemi
5. landşaft planlaşdırılması
6. ekoloji coğrafiya
A.
B.
C.
D.
E.
18. Uyğunluğu tapın:1. Azərbaycan Demokratik Respublikası dövründə
2. İslam dininin yayılması dövrü
3. Sovet hakimiyyəti illərində
4. Azərbaycanın iki hissəyə parçalnması
5. Azərbaycan ərazisində türk xalqlarının məskunlaşması

a) Azərbaycan ziyalılarının repressiyalara məruz qalmaları
b) xalqı öz islam kimlyindən milli kimliyinə keçirmək
c) iki böyük mədəniyyətin fərqli təsirlərini qəbul etməli oldular
d) Türk tayfaları – qıpçaq, oğuz, qarluqlar və yerli etnos xalqları
e) xalqın İslam – Şərq mədəniyyətinə daxil olması
A.
B.
C.
D.
E.

 

Загрузка...
loading...
Elman Mehdizadə

Elman Mehdizadə

Mehdiyev Elman Qasimi oglu, Tovuz rayonu Əyyublu kəndi. 7 kitab və 30 yaxın elmi məqalənin müəllifi Magistr tehsilli, Müəllimlər qurultayının üzvü Tel: 0503395979

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.