loading...

İstilik effekti nədir ?

İstilik effekti ilə bağlı olan isiləşmənin əsas problemlərindən biridir.Yanacağın yandırılması , tropik meşələrin məhvi (karbon qazı), düyü sahələrində üzvi madddələrin parçalanması və iribuynuzlu heyvanların saxlanıldığı rayonlarda peyin topalarından metan qazının ayrılması karbon qazının , metanın və digər istilik qazlzarının atmosferdə konsentrasiya əmələ gətirməsinə səbəb olur.

Bütün bu misallar insan fəliyyətinin qabaqcadan nəzərdə tuta bilmədiyi nəticələrdir.Əgər qlobal istiləşmə davam edərsə, o, Antarktida buzlarının əriməsinə səbəb ola bilər.Antarktidanın örtüyünün tamamilə ətiməsi Dünya okeanının səviyyəsi 70m qalxacaqdır.İstilik effekti problemi ilə məşğul olan əksər təqiqatçılar hesab edirlər ki, iqlimin həta azacıq olsada istiləşməsi Antarktidada atmosfer çöküntülərinin çoxalmasına səbəb olacaqdır.

Strosferdə ozonun miqdarının azalması və ozon deşiklərinin əmələ gəlməsi – insan fəliyyətinin yerin atmosfer durumunun etdiyi təsirin daha bir nümunəsidir.Doğrudur, ozon ehtiyyatlarının tükənməsi bir sıra təbii faktorlardanda baş verir (çox az).Məsələn, vulkan püskürməsi zamanı turşuların parçalanması.Belə bir proses 1991-ci ildə Filippindəki Pinatubo vulkanının püskürməsi zamanı müşahidə edilmişdir.

118 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?