Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. İbtidai Sinif-2017

İbtidai Sinif müəlimlərinin işə qəbulu üzrə sınaq imtahanı.

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1.

Hansı cərgədə bütün sözlər orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Vurğu qəbul etməyən şəkilçiləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

“Çox” sözünün say kimi işlənmədiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

İsimləşmiş sifətin xitab kimi işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Sarayın darvazası açıldı,içəridə qaraltılar səyrişdi,qırıq səslər eşidildi.”
Nümunədəki isimlərin hallarını ardıcıllıqla göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Qayıdış növdə olan təsirli feilin işləndiyi cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Əvəzliklərlə bağlı səhv cavabı göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

“Maneə” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Omonim şəkilçi ilə düzəlmiş isim və sifətin işləndiyi cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

Sıralardan biri morfoloji cəhətdən cəmdə olan isimlərdən ibarətdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Sadə cümlələri seçin:

1.Həkim xəstəni,yəni Coşqunu müayinə etdi.
2.Hansı kitabı məsləhət bilsəniz,o kitabı oxuyacağam.
3.Sexin qapıları açılır,işçilər sexə daxil olur,iş başlayır.
4.Surxayı,Vüqarı və Eltonu dərnəyə üzv qəbul etdilər.
5.B.Vahabzadə-Azərbaycanın xalq şairi qəlblərdə əbədi yaşayacaq.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Məna tayları fərqli nitq hissəsi olan omonimləri seçin:
1.bildir  2.tər  3.kürü  4.bəzən  5.qazan

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. ,,Əsəbiləşdirdin,,  sözünün tərkibinə görə təhlil hansı sxemə uyğun gəlir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Köməkçi nitq hissələrinin hansı ardıcıllıqla işləndiyini göstərin:

1.Kağıza həvəslə o da qol atdı.
2.Bir möhürə baxdı,bir qola baxdı.
3.Xalqı yarıya böldü qılınctək.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

“Qaraldır” feilinin morfoloji təhlili ilə bağlı düzgün fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Əvəzlik işlənmiş cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Düzəltmə isimləri seçin:

1.dağıntı
2.yanğın
3.dalğın
4.çoxluq
5.məktəbli

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azaltma dərəcəli sifətləri seçin:

1.açıq-aydın
2.göytəhər
3.uzunsaç
4.körpəcə
5.ala-çiy

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Təsriflənməyən feili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ardıcıllığı tamamlayın:
10 - 11 - 13 - 17 - 25 - ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. [ 2, 5, 6, 2, 3, 4, 3, 3, x ] ardıcıllığında x- modadır.
(2x+7)/13 ifadəsinin qiymətini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Atıcı dairəvi şəkildəki hədəfə atəş açır.
900-li rəngli hissəni vurma ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

5/7 hissəsi 25 olan ədədin, 2 mislinin 1/10 hissəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

9a sinifində 10 qız 15 oğlan oxuyur. Qızların orta balı 70, oğlanların orta balı isə 80 olarsa, sinifin orta balı neçə olar ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

3-ə tam bölünən ədədin 15-ə bölünməsindən alınan qalıqların cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 3 dost öz müəllimlərinə hədiyyə almaq qərarına gəldi. Birinci dost digər iki dostunun verdiyi
pulun yarısını verdi. İkinci dost birinci və üçüncünün verdiyi pulun 1/3 hissəsini verdi.
Üçüncü dost isə 50 manat verdi. Dostlar müəllimə neçə manatlı hədiyyə aldılar ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Miqyası 1:2500 olan əməliyyat xəritəsində , kəşfiyyatçının irəliləmə xəttinin uzunluğu 50 sm-dir. Kəşfiyyatçı ərazidə neçə metr hərəkət etməlidir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Adil eni 20 m, uzunluğu 30 m olan bağçada aralarında 2 m məsafə olmaqla şam ağacları
əkdi.
Üç il sonra ağacların 39-u qurudu. Adilin bağçasında neçə şam ağacı var ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur. İkinci boru isə 12 saata boşaldır. 2 saat sonra hovuzda
200 l su olarsa hovuz neçə litr su tutur ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Qayıq iki körpü arasındakı məsafəni çayın axını ilə 20 dəq-də, axınına qarşı isə 30 dəq-də qət edir. Çayın sürəti 3 km/saat olarsa qayığın sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Eldar Arifdən 5 yaş böyükdür. Eldarın 18 yaşı var. Eldar Arif yaşda olanda Nurlan Eldardan yaşca 2 dəfə böyük idi . Nurlan Arifdən neçə yaş böyükdür ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Adil eni 5 m, uzunluğu 6 m olan otağı parketləmək qərarına gəldi. O divardan 1 m ölçüdə olmaqla divar diblərini qırmızı parketlə döşədi, mərkəzdə isə sahəsi 1 m2 olan ikona döşədi. Qalan yerləri ağ parketlə döşədi.
Adil neçə kvadrat ağ parket döşədi ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Saat 12:20 olarsa dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın yarısını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Babək sıranın əvvəlindən 12-ci, sıranın sonundan isə 14-cü adamdır.  Sırada neçə nəfər var ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Tərəfi 5 sm olan kvadratın tərəfləri üzərində bərabərtərəfli üçbucaqlar çəkilmişdir, alınan fiqurun perimetrini hesablayın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Məktəbdəki siniflərin 80%-nə kompüter, 70 %-nə elektron lövhə, 75%-nə isə sınaq qurğuları yerləşdirildi.  Siniflərin ən azı neçə faizində hər üç aparat yerləşdirilib ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Borudan 40 % duzlu su axır və hovuzu 4 saata doldurur. Hovuzun 1/4 su ilə doludur.  Hovuz tam
dolduqda hovuzda neçə faizli məhlul alınar ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Arif 400 m-lik yolda hər 100 m-dən bir sürətini iki dəfə artırır. O birinci 100 m yolu 40 san qaçırsa, bütün yolu ümumi neçə saniyəyə qət edər ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Fəal təlimin üstünlüklərini seçin:

1.Tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması
2.Veb resurslardan davamlı istifadə
3. Müəllimin tədqiqatçl mövqeyi
4. Az vaxtda çox informasiya
5. Biliyin reproduktiv tətbiqi
6. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

Düzgün olmayan fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı  hansı qiymətləndirmə növündən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin:

1 – cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında;
2 – vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət;
3 – pedaqoji və sosial təsirlər arasında;
4 – uşağın daxili səyi, meyl, marağı;
5 – ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında;
6 – tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. 1. Qiymətləndirmə meyarları
2. Qiymətləndirmə standart
3. Qiymətləndirmə üsulu
4. Qiymətləndirmə vasitəsi
a) qiymətləndirilmə prosesində istifadə olunan alətlərdir.
b) şagirdlərin bilik və bacarıqlarının Zqiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblər
c) təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
d) qiymətləndirilmə prosesinin həyata keçirilməsini müəyyən-ləşdirilən üsullardır nəzərdə tutulur.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Verilmiş açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir ?
Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Tədqiqat sualının rolu?

1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq
3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

“Uşaqlarda düzgün əlaqə yaratmaq imkanı, şagirdlərlə ünsiyyətə qabillik, yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq baca-rığı.” Sadalanan qabiliyyət pedaqoji tex-nologiyanın hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?

1. Qapalı suallardan istifadə
2. Açıq suallardan istifadə
3. Şagirdin qabiliyyətinə inam
4. Formal dinləmə
5. Yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6. Təlimatsız tapşırığın verilməsi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. M.Ə.Sabirin "KÜPƏGİRƏN QARININ QIZLARA NƏSİHƏTİ" şeirindən parçada çatışmayan hissəni məntiqi olaraq tapın:

Cadu da əlimdən bacarıb cin də qurtarmaz,
Əfsunuma bah-bah!..
Mən еylədiyim məkri ... də bacarmaz,
Vallah və billah!

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Zəfər Kursları

Digər işə Qəbul testləri

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.