Загрузка...

İnformatika ixtisası üzrə – biliklərin yoxlanılması üçün test tapşırığı nümunələri (YENİ) (2)

1.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Aşağıdakı verilənlərdən hansı iş masasının konteks menyusuna aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. .“Kursları” sözünü axtarmaq üçün axtarış zamanı hansı yazılışdan istifadə oluna bilər? (Dırnağı nəzərə almayın)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Hansı robotlar öz iş yerinə fiziki bağlı olur

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 40

5. Dünyada ilk veb-saytı kim və nəvaxt yaratmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Maple, MatLab, MathCAD riyazi proqram paketləri əsasən hansı qrafikada  istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Səkkiz bitdən ibarət olan informasiya yazısına nə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Aşağıdakılardan hansının verilənlər bazası  “Şagirdlər”, “Kadrlar”, “Məktəb” belə üç əsas informasiya blokundan ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Uyğun variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Modifikasiyalı dövrü alqoritmə əsasən

for t=1 to 8 do

Read(A[t])

M=A[t]

For t=2 to 8 do

If m< a[t]

Then m=a[t]

A(t)={6,4,3,15,4,18,2,10} olarsa m=a[t]  bərabərliyi neçə dəfə ödənır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. İnternetdə danışıq və ya səs siqnallarını ötürmək üçün bu texnologiyasından istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. SkecthUp proqramı haqqında deyilənlərdən hansı doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. İstinadın üzərinə gəldikdə mausun göstəricisi hansı formada olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Səhifələrinin sayı 32 olan kitabın  hər səhifəsində 245 simvol var. Kitabın bütün səhifələri nömrələnərsə,səhifələrin nömrələrilə birlikdə kitabda necə bayt informasiya alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Bəzi ölkələrdə avtomobillərin nömrələri 7 simvoldan ibarət olur (O cümlədən Azərbaycanda). 50 avtomobilin nömrəsini vadda saxlamaq üçün ən azı neçə bayt yaddaş tələb olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Məntiqi əməllərin üstünlük dərəcəsinə görə ardıcılığı hansıdır

1.İnversiya

2.konyuksiya

3.Dizyunksiya

4.implikasiya

5.ekvivalentlik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Yerli şəbəkələrin ən cox istifadə olunan novlərini  secin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. “Bu modellərə toxunmaq və görmək mümkün deyil.Onlar yalnız obyekt (proses, hadisə) haqqında səhih və dürüst informasiyaya əsasən qurulur. Bu modellər obektin xassələrini və vəziyyətini, eyni zamanda bunlar və xarici aləm arasındakı əlaqələri də xarakterizə edən sistemli informasiya toplusundan ibarətdir.” Söhbət hansı modellərdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Rastr qrafiki faylının enini 64 dəfə  artırıb,   rəng dərinliyini  16,hündürlüyünü  isə 2 dəfə azaltsaq həcmi neçə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. VBİS-də yaraılmış cədvəlin hansı tipli sütunu açarlı sahə kimi təyin etmək olmaz?(Access2010)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Milli İnfo” adlı cədvəlin rəqəm tipli sütunun bir hücrəsində maksimum neçə simvol yazmaq olar? (Access 2010)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. Yanlış olanı seçin
1)ASCİİ kodlaşdırma sistemində 1 simvol 1 bayt yer tutur
2)Unicode sistemində yazılan bir simvol,Asc-də yazılan bir simvoldan iki dəfə çoxdur
3)Ən böyük kodu 15 olan say sistemində,bir simvola 4 bit yer ayrıır
4.Verilənlərin təzəlik,dəqiqlik və anlaşıqlıq xassələri var
5)Kompüterin kodlaşdırılması 2-lik say sistemində aparılır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Əməliyyat sistemi harda saxlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. İnsert(əlavə et) tabının Header & Footer(yuxarı və aşağı sərlövhə) lent qrupunun Page number( səhifə nömrəsi) düyməsinin kliklənməsilə təqdim olunan parametrlər arasında hansı əmr səhifə nömrələnməsinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. Microsoft Word 2010 proqramında redaktə olunan sənədlərdə  Outline(struktur) görünüş rejminə keçmək üçün Status bar(Vəziyyət sətri) panelinin  sağ tərəfində görünüş rejimlərini əks etdirən neçənci düyməni basmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. MS Word 2010 proqramında Seçilmiş fraqment üçün “Ctrl+Shift+C” əmri hansı     əməliyyatı yerinə yetirmək üçün istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. If (X mod 2=0 and Xmod 3=0) x-in hansı qiymətində doğrudur.

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 40

34. DAC, ADC hansı qurğunun iş prinsipidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Kompüterdə əməliyyatın sürətlə yerinə yetirilməsi asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. ŞƏBƏKƏ TEXNLOLOGİYALARINA AİD OLMAYAN VARİANTI SEÇİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. Dövrdə olan operatorlar neçə dəfə icra olunacaq?

Begin

a = 5

b = 1

while a * b < 8:

a = a + 2

b = b * 2

r = b - 3

Writeln(r)

End.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. A5 vərəqinin ölçüsü nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Aşağıdakılardan hansı teq deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Verilənlər bazasında ayrıca bir yazıya baxış hansı obyektdə icra edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Tural Sofuyev

15.09.1988-ci ildə Qazax rayonu daşsalahlı kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinə qəbul olub 2012-ci ildə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyalaı insitutunda proqramist və İT şəbəkələrin Qurulması üzrə mütəxəssis vəzifəsində işə başlayır. 2013-cü-ildə MAKA-nın Tofiq İsmayılov adına Elmi tədqiqat İnsitutunda Böyük elmi işçi vəzifəsində işə başlayıb.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !