İNFORMATİKA – MİQ və SERTİFİKASİYA

Müəllimlərin İşə Qəbulu və Sertifikasiyaya hazırlaşanlar üçün yeni hazırlanmış test nümunələri.

 

Sual 1 - 50

İNFORMATİKA

1. FTP nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Python dilində 3/4 əməliyyatının nəticəsi neçə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Animasiya effektinin bütün slaydlara tətbiq olunması üçün hansı əmrdən istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5. Alqoritm nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. "Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzi." cümləsinin kodlaşdırıla biləcəyi ən minimal əlifbada maksimum neçə simvol ola bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. 5 bit-lə ən çox neçə simvol kodlaşdırmaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. 256x512 nöqtədən ibarət qrafik fayl 128 rəng çalarlarına malik olarsa,qrafik faylın həcmini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Şəklin fraqmentini əymək üçün menyu zolağından hansı əmr seçilməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12. Aşağıdakılardan hansı axtarış sistemi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Mətnin informasiya həcmi 512 baytdırsa, ondakı simvolların sayını tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. Slaydlarda olan obyektlərə hərəkət effekti vermək üçün hansı lent tabından istifadə olunur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Kompüterin texniki qurğular toplusu nə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Həcmi 4Mb olan qrafik fayl 1024*2048 nöqtədən ibarət olarsa, qrafik faylın rəng dərinliyini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17. Hipermətn şəklində olan sənədlər necə adlanir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18. Hansı elektron poçt ünvanı ola bilər?
B.
D.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Hansı İnformasiya resursları ilə iş mərhələsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Uyğunluq hansı variantda doğru göstərilib?a. Coğrafi informasiya sistemləri
b. Ekspert sistemləri
c. Avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri
d. İnformasiya-axtarış sistemləri
e. Elektron lüğət
f. GPS
g. Biliklər bazası
h.CAD
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. Alqoritm sözü hansı alimin adından qaynaqlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. SketchUp proqramı hansı şirkətin məhsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. “Pascal” proqramlaşdırma dilini kim yaradıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. İki yunan sözündən ibarət olan “Kriptoqrafiya” sözünün mənası nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. 12 bit-lə ən çox neçə simvol kodlaşdırmaq olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Bunlardan biri kompüterlərin növü deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. 64 sətir hər sətirdə 16 simvol olan 16 səhifəlik mətn Unicode sistemi ilə kodlaşdıralarsa,yaddaşda nə qədər yer tutar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30. 64 simvollu bir sistemdə bir simvol neçə bit yaddaşı əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. 16 sətir hər sətirdə 32 simvol olan mətn Unicode sistemi ilə kodlaşdıralaraq 64 kb yer tutarsa,mətnin neçə səhifədən ibarət olduğunu tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Hərəkətlər ardıcıllığının alqoritm olması üçün hansı xassələri özündə əks etdirməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Lazarus vizual proqramlaşdırma mühitində gələcək proqramın pəncərəsi necə adlanır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. İntellekt olimpiadasında Bakı şəhərindən 110012 komanda, Sumqayıt şəhərindən isə 1102 komanda iştirak edirdi. İntellekt olimpiadasında cəmi neçə komanda iştirak edirdi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. 128 simvollu bir sistemdə bir simvol neçə bit yaddaşı əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Dünyada ilk proqramçı kimi adlandırılan kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. İnformasiyanın mövcud zaman anına uyğunluq dərəcəsini ifadə edən xassəsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. İlk mexaniki hesablama maşını kim tərəfindən ixtira olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. 512 simvollu bir sistemdə bir simvol neçə bit yaddaşı əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. 2048 simvollu bir sistemdə bir simvol neçə bit yaddaşı əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. 65536 simvollu bir sistemdə bir simvol neçə bit yaddaşı əhatə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. İnformasiyanın təhrif olunmamasını ifadə edən xassəsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. Rum rəqəmi MDCCXCVII vasitəsi ilə hansı ədəd yazılıb?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. Dünyada ilk veb-saytı kim və nəvaxt yaratmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. 256 simvol yaddaşda 192 bayt yer tutur. Bu sistemdə hər simvola ayrılan yaddaş nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. 512 simvol yaddaşda 192 bayt yer tutur. Bu sistemdə hər simvola ayrılan yaddaş nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. Paskal dilində Read operatorunun vəzifəsi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. Paskal dilində operatorları ayırmaq üçün hansı simvoldan istifadə edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. Hər hansı bir obyektin bütöv,tam, bölünməz olduğunu göstərmək üçün bu termindən istifadə edilir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. Evdə işıq lampaları iki vəziyyətdədir (“Yanır”, “Yanmır”). 33 ədəd müxtəlif kodu ifadə etmək üçün işıq tablosunda ən az neçə lampa olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

4 thoughts on “İNFORMATİKA – MİQ və SERTİFİKASİYA

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.