Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNFORMATİKA (3)

 • İNFORMATİKA
 • Məntiq
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1. Aşağıdakılardan hansı identifikator ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Proqramlaşdırma dillərində dəyişənləri, konstantları, funksiyaları və s. adlandırmaq ucun nədən
istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Pascal mühitində sozləri sətirdən-sətrə kecirmək üçün hansı işarədən istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Pascal dilində verilənlər nə vasitəsilə emal olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. İnteqrasiya olunmuş muhit nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. HTML dilində Teqlər hansı işarə ilə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Monitorun ölçüləri 128x256 nöqtədən ibarət sahəsini yadda saxlamaq üçün 16 Kbayt əməli
yaddaş ayrılmışdır. Nöqtələri rəngləmək üçün ən çoxu hansı sayda rənglərdən istifadə etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Teqlərin köməyi ilə sənəddə nə təyin oluna bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. İnformasiya cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, orada cəmiyyət üzvlərinin əksəriyyəti.........

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. İnformasiya cəmiyyətinin xarakterik cəhətlərinə aid olanlardan biri səhv göstərilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Windows 7 əməliyyat sistemində seçilmiş fayllar üçün hansı əməliyyatlar mümkündür?

1- Adına göra düzləndirmə
2- Mübadilə buferinə köçürülmə
3- Dəyişiklik tarixinə görə düzləndirmə
4- Adlarının dəyişdirilməsi
5- Xüsusiyyətlərini göstərmək
6- Görünüş rejimini dəyişmək
7- Flaş diskə köçürmə
8- Qisayol (Shortcut) piktoqramını yaratmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Brauzerin ünvan zolaqlarından hansı daha doğru göstərilib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 24 Bayt10x10 nöqtəli 256 rəngli rastrlı qrafıki təsviri yadda saxlamaq üçün nə qədər yaddaş lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. 100x64 nöqtəli 1024 rəngli rastrlı qrafıki təsviri yadda saxlamaq üçün nə qədər yaddaş lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. İP ünvanlardan hansı doğru göstərilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. URL -ünvan hansı sözün qısaltmasıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. http://informatika.edu.az/tasks.ph p?action=result
ünvanında veb-resursun adını bildirən hissə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. 145.120.30.56 dörd onluq ədəddən ibarət IP-ünvanı 32-bitlik formada göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Kompüterlər arasında bağlantının qurulması və informasiya mübadiləsinin minimal xətalarla
aparılmasını nizamlayan qaydalar və ya standartlar toplusudur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. 15.12.25.56 dörd onluq ədəddən ibarət IP-ünvanı 32-bitlik formada göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 12345610 onluq ədədinin ikilik yazılışında 1-lərin sayını təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. 12345610 onluq ədədinin ikilik yazılışında 1-lərin sayı 0-ların sayından nə qədər azdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. 130 müxtəlif rəng çalarını kodlaşdırmaq üçün ən az neçə bitə ehtiyac var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Qrafıki fayl 1024 rəng çalarına malik idi. Bu qrafıki təsvirin rəng çalarlarının sayı 256 dəfə azaldılarsa, qrafıki təsvirin yaddaş tutumu necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Qrafıki fayl 2048 rəng çalarına malik idi. Bu qrafıki təsvirin rəng çalarlarının sayı 128 dəfə azaldılarsa, qrafıki təsvirin yaddaş tutumu necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 12 kadr/san ilə işləyən video fayl 15 saniyə davam edir. Hər bir kadr CMYK modeli ilə rəngləndirilmiş və 64*256 nöqtədən ibarət olarsa bu video fayl yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Əməliyyat sisteminin köməyilə hansı əməliyyatı etmək mümkün deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Utilitlərin növləri hansı variantda səhv verilib?

A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Riyazi məsələlərin həlli ucun hansı proqramlaşdırma dili nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Suni intellekt məsələləri ucun hansı proqramlaşdırma dili nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. 10 kadr/san ila işləyən video təsvir 10 saniyə davam etmişdir. Bu video təsvirin hər bir kadri 32*32
nöqtədən ibarətdir və 256 rəng çalarına malikdir. Bu video təsvir yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Pascal dilində yazılmış proqram neçə hissədən ibarət olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Namiq 10 mərtəbəli binanın 2-ci mərtəbəsində yaşayır. Namiqin neçənci mərtəbədə yaşaması
haqqındakı informasiya ən az neçə bitdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 67 ədədi yaddaşda ən az nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Əlinin 155 ədəd müxtəlif qələmi var və Əli bu qələmlərin hamisini ikilik say sistemində
kodlaşdırmışdır. Əlinin hər qələmi kodlaşdırmaq üçün ən az neçə bitə ehtiyacı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Verilənlərin paralel emalı ucun hansı proqramlaşdırma dili nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Göruntulərin təsviri ucun hansı proqramlaşdırma dili nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Turbo Pascal mühitində Proqramı saxlamaq ucun hansı klavişdən istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Turbo Pascal mühitində proqram sona catdırdıqdan sonra onu kompilyasiya etmək üçün hansı
menyudan istifadə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

25 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İNFORMATİKA (3)

 • Avqust 6, 2018 at 04:27
  Permalink

  Salam. Yaxşı olardı ki, tez-tez belə test variantları hazırlayıb paylaşasınız. Bu müəllimlərin hazırlığına böyük köməkdir. Və yaxşı olardı ki, 8, 14, 15, 25, 26, 27, 32 -ci suallarda verilən məsələlərin izahını şərh yazan müəllimlər həllyolunu göstərsinlər. Bununla çoxlarına kömək etmiş olarlar.

 • İyul 31, 2018 at 18:43
  Permalink

  eziz müellimler ne qeder ki imtahan tehsil nazirliyi terefinden keçirilir sehv suallar neqativ hallar olacaq. men teklif ederdim ki imtahanlar dövlət imtahan merkezi terefinden komputersiz ve cavab kartı vasitesile teşkil edilsin.onda biz sehv sual olduğunu sübut ede bilerik.

  • Avqust 1, 2018 at 06:51
   Permalink

   düz deyirsiniz mən 19 imtahan verdim ibtdayiden suallar da sehvlik vardı niyə cavabları axırda kart wekilinde vermilerki bizdə görək unverstederde bu səviyyədə təhsil vermilerki bizdə yazak

 • İyul 29, 2018 at 22:28
  Permalink

  men kecen il 30 bal yigmisdim muqavile ile isledim.bu ilde 30 bal yigdim muqavile ile isleye bilecemi?zehmet olmasa coox xais edirem bu haqda melumati olan yazsin

 • İyul 27, 2018 at 20:56
  Permalink

  Salam admin butun fenlerden testler paylasirsiz her gun yenilerini bes rus dilinden niye paylasmirsiz . Rus dilinden hec bir sey yoxdur

 • İyul 27, 2018 at 18:35
  Permalink

  Vakant yerlər ne vaxt bilinecek xaiş edirem cvblandirasiz?birde 40balla şehere məs;şəkiye düşmək olarmi ve yaxud şəhere yaxin kəndləere….

 • İyul 26, 2018 at 04:40
  Permalink

  24 iyul saat 11:30 da keçirilən imtahanda bir sualda səhvlik vardı İP ünvanı olan sualda Əzizağa müəllim xaiş edirəm deyin hara şikayət edə bilərik necə edək çoxx xaiş edirəm bir cavab deyin

 • İyul 25, 2018 at 14:45
  Permalink

  Salm zehmet olmasa deyerdiz 24u 14:30 da kimse istirak edibmi? Mende 1sual sehv idi cavabi asagida yox idi onu hara muraciyyet ede bilerem?

 • İyul 25, 2018 at 10:12
  Permalink

  Burdaki suallardan hec biri dusmemisdi,ayrica da cox cetin idi.İnternet uzre axtaris verdim tapanmadim bu suallari. ele eser adlari tapib qoyurlarki..Cox adam meyus cixdi imtahandan.Qeliz idi.Hec gozlemirdim((

 • İyul 25, 2018 at 04:43
  Permalink

  Bu cur testler tertib edib arxeyinlesdirmeyin hamini.Bu suallardan umumiyyetle dusmur imtahanda.Tek say sistemleri dusdu burdaki suallardan oda cetin formada.
  Muellim guclu proqrammist deyil univertet o proqramlari oyretmir telebeyeki sonrada teleb etsinler.O proqramlari yuksek seviyyede bilen adam gedib normal maasli isde isleyir ucqar kendde muellim yox!!

 • İyul 24, 2018 at 19:34
  Permalink

  burdaki meslelerden duwmuwdu miqe.nezeride cox asan idi.ama bal az ccixdi.meseleni burdaki cavabla tutwdurdum.duzdu.ama bal.az cixdi.nazirlik.sisteme.ne ise edir

 • İyul 22, 2018 at 05:01
  Permalink

  SuAllar cox yAxwidi ama bele tipde duwmur bir cox yoldawim var onlAr gedib deyirler tehsilimden hecne duwmur ama bele tipde suAllar duwseydi coxx yaxwi olardi.. yenede komeyiniz ucun cox sAgolun.

 • İyul 21, 2018 at 23:13
  Permalink

  25i saat 12nin tari informatikadan imtahan olan var?bes ondan qabaq ??hamiya ugurlar olsun ici men qarisiq.xeyirliugurluolsun, inşaallah mən kecim yadimda qalanlardan burda yazacam suallari, coxunu yadimda saxlayacam sizin ucun……

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !