Загрузка...

İnformatika ixtisası üzrə -biliklərin yoxlanılması üçün test tapşırığı nümunələri (YENİ)

1. Dünyada kompyuter savadlılığını təsdiq edən standartlar ECDL sertifikatı-nın açıqlaması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Təhsilin idarəolunmasının məlumat sistemi (TİMS)-ə aid olmayan variant seçin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Düzgün olmayan variantı seçin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4. Ayrı-ayrı rabitə protokolları ilə işləyən müxtəlif tipli şəbəkələr arasında informasiya mübadiləsini gerçəkləşdirmək üçün birləşdirici qurğu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Fiziki rabitə vasitələrinin ən ucuz novu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Nyuton ümumdünya cazibə qanununu hansı tip modelə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Məktəbinizdəki qız və oğlan şagirdlərin zaman daxilində inkişaf meyylərini göstərmək üçün istifadə edilir??

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Kompyuterdə informasiya modellərinin qurulmasına __________ başlanılır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. 67(10) onluq  say sisteminin, aşağıdakı ədədin açıq yazılışının ödənildiyi  say sistemində, təsviri zamanı sonuncu rəqəm neçə olar?

4∙64 + 3∙8 + 5∙1

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Testin  hazırlanma qaydasında movzuların birinin adında səhv buraxıldığından müəllif onun adını oxuya bilmədi.Bu zaman alqoritmin hansı xassəsi pozulmuşdu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Uyğunluğu müəyyən edin:

                                   OSI modelinin səviyyələri

1.Kanal səviyyəsi
2.Seans  səviyyəsi
3.Şəbəkə səviyyəsi
4.Nəqliyyat  səviyyəsi
5.Tətbiqi səviyyə

Funksiyaları

  1. Bu səviyyənin məqsədiötürülmə zamanı yaranan xətalan aşkarlamağa imkan verir
  2. Bu səviyyənin məqsədi informasiyanın verilməsi üçün marşrutu qurmaq, dəstəkləmək və açıq saxlamaqdır.
  3. Bu səviyyənin məqsədi göndərən kompüterdə böyük verilənlər blokları daha kiçik paketlərə bölünür və lazım olan ardıcıllıqla alan kompüterə göndərilir.
  4. Bu səviyyə yarımçıq kəsilmiş rabitə seanslarının bərpasına və kompüter adlarının şəbəkə ünvanlarına çevrilməsi (adların tanınması)cavabdehdir
  5. Şəbəkədəki kompüterlərdə işləyən tətbiqi proqramlar arasında qarşılıqlı əlaqə interfeysini təmin edir

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. Aşağıda göstərilmiş hansı modellər statik modellərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. İntellekt olimpiadasında Bakı şəhərindən a=b>c=d<e2 komanda, Sumqayıt şəhərindən isə x=t>z2 komanda iştirak edirdi. İntellekt olimpiadasında cəmi neçə komanda iştirak edirdi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Bu qurğulardan hansı analoq siqnalları rəqəmsal siqnallara çevirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. Axtarış sistemində "hörümçəyin" funksiyası nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Hansı qısaltma "kəsilməz eneıji qaynağı" deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. Məhdud zaman və resurs çərçivəsində bənzərsiz məhsul və ya xidmət yaratmaq üçün məqsədyönlü fəaliyyət necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Verilənləri icazəsiz istifadədən qorumaq üçün bu sözdən istifadə olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Verilənlər bazasında Cədvəllər arasında mümkün olan   əlaqə növündən hansılar riyaziyyatdan bildiyiniz "funksiya" anlayışına uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22. Verilir: A =Y and D, B=D ÞY,

C = Y ÛY.bunlara əsasən  Növbəti məntiqi ifadənin nəticəsi nədir?

 ¬ (A AND B ) Þ (NOT(C OR A ))

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23. Word proqramında kursor cədvəlin birinci  xanasında olarsa, Tab düyməsini sıxdıqda nə baş verəcək:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Əməliyyat sistemi quraşdırıldıqdan sonra iş masasında standart halda hansı piktoqram əks olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Vektor tipli Qrafikaya aid olan faylları seçin.

1. .Aİ                                2. !Corel Draw!.Psd
3. #FreeHand#.Bmp   4. %Paint%.Ai
5. &PowerPoint&.Cdr  6. *Adobeİlustrator*.Bmp

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26. Bunlardan hansı informasiya inqilabının mərhələsi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Mətnin  qıraq xətlərinin formatını dəyişmək üçün nədən istifadə etmək olar?    (MS Word)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28. MS Oficce əlavələri arasında verilənlər mübadiləsi hansı standart üzrə təşkil edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Hansı informasiyada müəlliflik hüququ qorunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31. a=10,b=15  b-=a, b+=2*a,c=3*a-b/5 əməliyyatlarının yerinə yetirilməsindən sonra c-dəyişəni hansı qiyməti alır(pyton)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32. Bir kitabda 200 KB-lıq şəkil faylı və 1 səhifə, 32sətr və hər sətrdə 64 simvol olan məlumat birlikdə unicode göre yaddaşda neçə KB yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. X:=3 Y:=6

Əgər X <Y  onda X:=Y,Y:=X  əks halda Y:=X, X:=Y;

X*y-i hesablayın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Hansı proqramın minimal elementi onun  Ms Word     işçi sahəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Nömrə= “2#”  sorğusu nəticədə hansı yazılar tapılacaq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. PowerPoint (2010) proqramında proqram pəncərəsini başlıq sətrində göstərilir...............................

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38. Teqlər hansı simvollarin içərisində yazilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Hansı Xarici  yaddaşda yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Cədvəl yaradılarkən rəqəm tipli cədvəl xanası  üçün ən çoxu neçə simvol təyin olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Tural Sofuyev

15.09.1988-ci ildə Qazax rayonu daşsalahlı kəndində anadan olub. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi riyaziyyat və kibernetika fakultəsinə qəbul olub 2012-ci ildə AMEA-nın İnformasiya Texnologiyalaı insitutunda proqramist və İT şəbəkələrin Qurulması üzrə mütəxəssis vəzifəsində işə başlayır. 2013-cü-ildə MAKA-nın Tofiq İsmayılov adına Elmi tədqiqat İnsitutunda Böyük elmi işçi vəzifəsində işə başlayıb.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !