Reklam...

İbtidai Sinif müəllimləri üçün MİQ və Diaqnostik testlər

 • RİYAZİYYAT
 

Question 1 of 40

RİYAZİYYAT

1. İki ardıcıl cüt ədəddən kiçiyinin 3 misli ilə böyüyünün 4 mislinin cəmi 386-ya bərabərdir.Bu ədədlərin hasilini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 40

Question 2 of 40

2. Kvadratın sahəsi 36 sm² -dir. Kvadratın tərəfinin uzunluğunu 2 sm azaltdıqda alınan kvadratı sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 40

Question 3 of 40

3. Su ilə dolu qabın kütləsi 24 kq , boş qabın kütləsi 6 kq-dır. Qabın  5/6  hissəsi su ilə dolu olduqda neçə kiloqram olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 40

Question 4 of 40

4. 12 dəftər , 9 karandaş və 6 kitabın birlikdə qiyməti 21 manat 90 qəpikdir. 1 dəftərin qiyməti 55 qəpik,1 karandaşın qiyməti 70 qəpik olarsa, 1 kitabın qiymətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 40

Question 5 of 40

5. İki müxtəlif sadə ədədin hasilinin neçə  böləni var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 40

Question 6 of 40

6. Həcmi 27 sm³  olan 4 kubu yan-yana qoyduqda, alınan fiqurun səthinin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 40

Question 7 of 40

7. Yarışda iştirak edən şagirdlərdən 6 nəfəri 5-ci sinifdə , 8 nəfəri 6-cı sinifdə , 10 nəfəri 7-ci sinifdə oxuyur. Təsadüfən seçilən bir nəfərin 5-ci sinif şagirdi olması ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 40

Question 8 of 40

8. A və B məntəqələri arasında məsafə 210 km-dir. A məntəqəsində B məntəqəsinə doğru sürəti 10 km/saat olan  velosipedçi yola düşdü. 2 saatdan sonra B məntəqəsindən A məntəqəsinə sürəti 9 km/saat olan  ikinci velosipedçi yola düşdü.İkinci velosipedçi hərəkətə başladıqdan neçə saat sonra onlar görüşər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 40

Question 9 of 40

9. Tələbə pulunun 2/5  hissəsini xərclədikdn sonra 24 manat pulu qaldı. Tələbənin əvvəl neçə manat pulu var  idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 40

Question 10 of 40

10. Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur , ikinci boru isə 8 saata boşaldır. Hər iki boru eyni zamanda qoşulsa, hovuz neçə saata dolar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 40

Question 11 of 40

11. 15 kombayn sahəni 12 günə şumlayır. Gücü eyni olan 18 kombayn həmin sahəni neçə günə şumlayar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 40

Question 12 of 40

12. Otağa hər tərəfdə 1 metr boş qalmaqla xalça sərilmişdir.Otağın eni 4 metr, uzunluğu 5 metr olarsa , boş qalan hissənin sahəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 40

Question 13 of 40

13. Əli ilə Arifin bu günkü yaşlarının cəmi 60-a bərabərdir. Əli Arifin yaşında olanda onların yaşları cəmi 72 olacaq. Hal-hazırda onların neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 40

Question 14 of 40

14. Ana qızindan 22 yaş böyükdür. 6 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazırda ananın neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 40

Question 15 of 40

15. Katerin axın ilə 2 saata getdiyi yolu sal 8 saata gedir. Çayın axma sürətinin 10km/saat olduğunu bilərək ,katerin durğun sudakı sürətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 40

Question 16 of 40

16. Ədəd 3:5:6  nisbətində bölünmüşdür. Kiçik hissə böyük hissədən 42 vahid kiçikdir olarsa, bu ədədi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 40

Question 17 of 40

17. Soyuducunun qiyməti 120 manatdan artıb 168 manat oldu. Soyuducunun qiyməti neçə faiz artdı?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 40

Question 18 of 40

18. Şagird 6 qələm alarsa, 12 qəpiyi artıq qalar, 9 qələm alarsa, 18 qəpiyi çatmaz. Şagirdin neçə qəpik pulu var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 40

Question 19 of 40

19. 6-ya bölünən və rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük üçrəqəmli ədədlə , 4-ə bölünən ən böyük üçrəqəmli ədədin cəmini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 40

Question 20 of 40

20. Yarışda iştirak edən 18 komanda bir-biri ilə iki dəfə görüşəcək. Neçə oyun keçiriləcək?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 40

Question 21 of 40

21. İki müxtəlif  ikirəqəmli ədədin fərqi 26-ya bərabərdir. Bu ədədlərin cəmi ən çoxu neçə ola bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 40

Question 22 of 40

22.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 40

Question 23 of 40

23. 3 m³ suyu  hər biri 20 litr su tutan qablara yığdılar. Neçə qab doldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 40

Question 24 of 40

24. Piyada 24 km getdikdən sonra məlum oldu ki, onun getdiyi yol qalan yoldan  3 dəfə çoxdur. Bütün yolun uzunluğunu tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 40

Question 25 of 40

25. 40 mənzili olan binada bəzi mənzillər ikiotaqlı , bəzi mənzillər üçotaqlıdır. Binada cəmi  107 otaq varsa, neçə ikiotaqlı mənzil var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 40

Question 26 of 40

26. Usta 3 günə 7 detal , şagird isə 5 gunə 6 detal hazırlayır. Usta və şagird birlikdə 159 detalı neçə günə hazırlayarlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 40

Question 27 of 40

27. Düzbucaqlının enini 30%  artırıb , uzunluğunu  20% azaltsaq , sahəsi neçə faiz dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 40

Question 28 of 40

28. Birinci boru hovuzu 4 saata, ikinci boru 6 saata doldurur. Onlar birlikdə 1 saat işlədikdən sonra birinci boru dayandı . Qalan hissəni ikinci boru nə qədər vaxta  doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 40

Question 29 of 40

29. İki yeşikdə cəmi 96 kiloqram meyvə var. Birinci yeşikdə ikinci yeşikdən 3 dəfə çox meyvə olarsa, ikinci yeşikdə neçə kiloqram meyvə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 40

Question 30 of 40

30. Oğul qızdan 4 yaş , ana isə oğuldan 26 yaş böyükdür.Onların yaşlarının ədədi ortası 16-ya bərabərdir. Ananın neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 40

Question 31 of 40

31. Çən su ilə tam dolu olduqda 36 ton ,  2/3 hissəsi dolu olduqda 27 ton olur.Qab neçə ton  su tutur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 40

Question 32 of 40

32. 24 sm uzunluğunda lent əvvəlcə 3 bərabər hissəyə , sonra isə bu hissələrin hər biri yarıya bölünmüşdür. Hər hissənin uzunluğunu tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 40

Question 33 of 40

33. İki qabda eyni sayda alma var. Qablardan birinə 9 alma , digərinə 10 alma qoyduqda iki qabda cəmi 29 alma oldu. Əvvəlcə hər qabda neçə alma var idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 40

Question 34 of 40

34. İki natural  ədədin cəmi 14 , fərqi 8-dir. Bu ədədlərin hasilini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 40

Question 35 of 40

35.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 40

Question 36 of 40

36. 30%-i ilə 5%-nin fərqi 36 olan ədədi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 40

Question 37 of 40

37. Kvadratın perimetri 2m  20 sm-dir. Uzunluğu bu kvadratın tərəfinə bərabər olan düzbucaqlının perimetri 1m  80 sm-dir. Düzbucaqlının enini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 40

Question 38 of 40

38. Sinifdəki 30 şagirddən 12-si musiqi dərnəyinə , 8-i rəqs dərnəyinə gedir. 4 nəfər isə həm musiqi həm də rəqs dərnəyinə gedir. Sinifdən təsadüfən seçilən bir nəfərin dərnəyə getmə ehtimalıni tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 40

Question 39 of 40

39. Anbarda 320 s taxıl var idi. Birinci gün hər biri 15s tutan 7 maşın , ikinci gün isə qalan taxılın 3/5   hissəsi dəyirmana göndərildi.Anbarda neçə sentner taxıl qaldı
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 40

Question 40 of 40

40. Kater çayın axını ilə 6 saata getdiyi yolu axına qarşı 10 saata gedir. Katerin durğun sudakı sürəti 60 km/saat olarsa, çayın axma sürətini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 40


 

Natiq Vahidov, Sadiq Pirverdiyev

Azərbaycan dili  və Riyaziyyat

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

9 Şərhlər “İbtidai Sinif müəllimləri üçün MİQ və Diaqnostik testlər

 • May 13, 2018 at 3:07 axşam
  Permalink

  Onagorə çətin olurki hər il imtahandan keçən ama qəbul ola bilməyənlərin (vakansiya qıtlığı) sayı getdikcə artır .Üstəgəldə hər il universitet bitirenlerin sayıda artır.Suallar çətinləşməsə bu boyda müəllim axınının qarşısın almaq olmaz. Şagird sayı qədər də müəllim təhsili almış insan var.Yəni çətinləşmə onun üçündürki daha az adam yazsın balı toplasın və qəbul ola bilsin. Yoxsa siz demiş ibtidai sinif müəlliminə mürəkkəb cümlədən və s .dən niyə sual düşməlidirki.məndə narazıyam.Şəxsən mən ibtidai sinif səviyyəsində bilurəm çox şeyi riyaziyyatdan 1 səhvim olar ya olmaz ama Azərbaycan dilindən çox səhvim olur çünki ibtidaiyə aidiyyatı olmayan suaılar hədsiz çoxdur.Azərbaycan dili fənnu üzrə ixtisaslaşma nəyə lazımdır bəs ,Azərbaycan dili müəllimi nə iş görəcək əgər ibtidai sinif müəllimi bu qədər dərinliyinəcən öyrənməlidirsə.Narazıyam.

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 5:21 axşam
  Permalink

  Niye ne sebebe cetin olsun ki,MiQ suallari cetin olur ibtidai sinif muellimi ne bilsin ki,murekkeb cumle nedir?,Modal soz ,ara soz nedir?

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 2:09 axşam
  Permalink

  Cavab gozleyirem zehmet olmasa cavab yazin

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 2:08 axşam
  Permalink

  Salam mayin sonlarinda kecirilen diaqnostik imtahanin suallari evvelki tipde olacaq yoxsa deyisilib???

  Cavab yaz
  • May 7, 2018 at 2:17 axşam
   Permalink

   Salam. Suallar necə olacağını bilmirik. Çox güman ki MİQ sualları formatında (yəni əvvəlkilərə baxmış çətin) olacaq

   Cavab yaz
   • May 7, 2018 at 5:25 axşam
    Permalink

    Niye cetin olsun ki?? Ele evvelki formada ,tipde niye olmur ki?

    Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir