Загрузка...

İbtidai sinif MİQ imtahan sualları 2019 (iyul)

1. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllığı tamamlayın.
1. trilogiya 2. palata 3.monarxiya 4. ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

2. Sadə sözlər cərgəsin müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

3. Hansı cərgədəki bütün sözlərə saitlə başlanan hal və ya mənsubiyyət

şəkilçisi qoşulduqda söz kökünün ikinci hecasındakı sait düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

4. Hansı cümlədə "bir" saydır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

5. Hansı cümlədə lazım şəklində olan feil işlənməyib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

6. Hansı cümlədə məsdər tərkibi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

7. Cümlələrin birində zərf feilin təsriflənməyən formasına aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

8. Qüvvətləndirici ədat işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

9. Hansı cümlədə II növ təyini söz birləşməsi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

10. Hansı cümlədə zaman zərfliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

11. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.

Salman suyu içə-içə
Yaxın gəl Həmid kişi bizdə qonağa hörmət
var dedi istədiyin qədər qala bilərsən.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

12. Adlıq hala aid edilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

13. Biri birinci növ təyini söz birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

14. Danışanın hissini, həyəcanını, qorxu və ya sevincini bildirən sözlərə .... deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

15. Biri feili sifətin feilə aid xüsusiyyəti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

16. Sözlərin ümumi qrammatik mənasına görə fərqlənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

17. Başlanğıc formada verilmiş sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

18. Frazeoloji birləşmələrə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

19. Hansı cümlədə say isimləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

20. Hansı cümlədə belə sözü həm ədat, həm də əvəzlik kimi düşünülə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

3 thoughts on “İbtidai sinif MİQ imtahan sualları 2019 (iyul)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !