Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ SİNİF (yeni)

  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1. 20-dən böyük 50-dən kiçik və 6-ya bölünən ədədlər çoxluğu aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. 10-dan kiçik sadə ədədlər çoxluğu aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. A = [1,23,5, e, d) çoxluğunun neçə alt çoxluğu var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Turist dəstəsindəki turistlərin 16-sı alman dilini,21-i ingilis dilini, 6-sı hər iki dili bilir. Dəstədə neçə turist var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Sinifdəki 26 şagirddən 16-sı riyaziyyat dərsini, 18-i fizika dərsini yazdı. Neçə şagird həm riyaziyyat, həm də fizika dərsini yazdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Bir sinifdəki şagirdlər arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə 18 nəfər futbolu, 11 nəfər voleybolu,5 nəfər isə həm futbol,həm də voleybolu xoşlayır. Sorğuda neçə şagird iştirak etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Sinifdə şahmatla məşğul olan şagirdlərin sayı dama ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 3 dəfə çoxdur. 3 nəfər həm şahmatia.həm də dama ilə məşğul olur. 21 nəfərin dərnəklərə getdiyi məlumdursa,sinifdə neçə nəfər yalnız şahmatla ilə məşğuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Torbada 15 top var. Torbaya baxmadan bir top çıxarsaq, bu top mütləq sarı rəngdə olacaq. Torbada
neçə sarı top var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. 2, 5, 3, 2, 6, 23, 12, 2, 3, 4, 6 ədədləri üçün moda nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. 4 qız və 3 oğlan yallı rəqsini neçə üsulla, qızlar yanaşı olmaq şərti ilə, düzülüb oynaya bilərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Amin 2 saata 30 kq alma dərəndə, Ramin 3 saata 40 kq alma dərir. Onlar birlikdə 6 saata neçə kq alma dərərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Tərəvəz mağazasına hər birində 15 kq olmaqla 20 yeşik nar və 9 eyni yeşikdə ərik gətirdilər. Gətirilən
meyvələrin birlikdə kütləsi 444 kq olarsa, bir yeşikdə neçə kiloqram ərik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Məchul ədəddən 2342 çıxsaq, ən kiçik; dördrəqəmli cüt ədəd alınar. Məchul ədədi tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 300 q yağ 2 manat 20 qəpikdirsə, 6 kq yağ neçəyədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. 6 metr parça üçün 24 manat pul verdilər. 1 metr yun parçanın qiyməti həmin parçanın bir metrinin
qiymətindən 3 manat baha olarsa, 5 metr yun parça üçün neçə manat pul vermək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik dördrəqəmli ədəd yazın və bunun rəqəmlərinin yerini tərsinə dəyişin. İkinci ədəd birincidən neçə vahid böyük olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Azalam 22 vahid ,çıxılanı 15 vahid azaltsaq, fərq necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Turistlər birinci gün 14 km 400 m, ikinci gün bundan 500 m çox,üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 1 km 250 m çox yol getdilər. Turistlər 3 gündə neçə rn yol getdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. 7 xalata 35 metr parça işlənir. Bir xalata bir dondan 1m artıq parça işlənir. 15 don tikmək üçün neçə metr parça lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Ata qızından 22 yaş böyükdür. İndi onların yaşları cəmi 48-dir. Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. Feili sifətin hansı əlaməti feili bağlamaya aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. İsimləşmiş feili sifətlər daha çox hansı cümlə üzvü yerində işlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. «Yaz, bax» feillərinə –dıq və mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda nə düzəltmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Feili sifətlər, əsasən, cümlənin hansı üzvü olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Nümunələrdən biri feilin təsriflənməyən formasındadır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Göstərilən xüsusiyyətlərdən biri feili bağlamaya aid edilə bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Hansı nümunədə «-ıb» feili bağlama deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Bu qoşmalardan biri zaman mənası ifadə etmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. «Düşmənə qarşı qılınc işlət, xalqa qarşı qanun» cümləsində qoşma hansı mənanı ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. «İclasdan sonra hər şey aydın oldu» cümləsində «sonra» sözü hansı nitq hissəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Bu qoşmalardan biri fərqlənmə mənası ifadə etmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Biri qoşma kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Dəryaca ağıl birləşməsindəki –ca nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Tabesizlik bağlayıcıları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Da, də bağlayıcılı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. "Da", "də"-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır?

1. Bu bir ayda o qocalmışdı.
2. Qəzet almış Hacı Əhməd də…
3. Bu kitabı bir oxu da, kimi
gözləyirsən?
4. Miriş, bala, gəl çıx da…
5. Mən də sizin kimi qəribüzaram.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Bu şəkilçilərdən biri daha çox hərəkətin tərzini bildirən feili bağlamalar əmələ gətirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Feili bağlamanı göstərin.

«Görüb gül üzünü gəncin o pəri,

Ürəkdən bağlandı, xoşladı

Xeyri»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Feili bağlamanı göstərin.

«Görüb gül üzünü gəncin o pəri,

Ürəkdən bağlandı, xoşladı

Xeyri»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Tabelilik bağlayıcıları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:
1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir
2) şagirdi sosial həyata hazırlayır
3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.
4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir
5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

153 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ SİNİF (yeni)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !