Müəllimlərin İşə Qəbulu - İBTİDAİ SİNİF (yeni) -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ SİNİF (yeni)

 • RİYAZİYYAT
 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1. 20-dən böyük 50-dən kiçik və 6-ya bölünən ədədlər çoxluğu aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. 10-dan kiçik sadə ədədlər çoxluğu aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. A = [1,23,5, e, d) çoxluğunun neçə alt çoxluğu var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Turist dəstəsindəki turistlərin 16-sı alman dilini,21-i ingilis dilini, 6-sı hər iki dili bilir. Dəstədə neçə turist var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Sinifdəki 26 şagirddən 16-sı riyaziyyat dərsini, 18-i fizika dərsini yazdı. Neçə şagird həm riyaziyyat, həm də fizika dərsini yazdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Bir sinifdəki şagirdlər arasında aparılan sorğunun nəticəsinə görə 18 nəfər futbolu, 11 nəfər voleybolu,5 nəfər isə həm futbol,həm də voleybolu xoşlayır. Sorğuda neçə şagird iştirak etmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Sinifdə şahmatla məşğul olan şagirdlərin sayı dama ilə məşğul olan şagirdlərin sayından 3 dəfə çoxdur. 3 nəfər həm şahmatia.həm də dama ilə məşğul olur. 21 nəfərin dərnəklərə getdiyi məlumdursa,sinifdə neçə nəfər yalnız şahmatla ilə məşğuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Torbada 15 top var. Torbaya baxmadan bir top çıxarsaq, bu top mütləq sarı rəngdə olacaq. Torbada
neçə sarı top var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. 2, 5, 3, 2, 6, 23, 12, 2, 3, 4, 6 ədədləri üçün moda nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. 4 qız və 3 oğlan yallı rəqsini neçə üsulla, qızlar yanaşı olmaq şərti ilə, düzülüb oynaya bilərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Amin 2 saata 30 kq alma dərəndə, Ramin 3 saata 40 kq alma dərir. Onlar birlikdə 6 saata neçə kq alma dərərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Tərəvəz mağazasına hər birində 15 kq olmaqla 20 yeşik nar və 9 eyni yeşikdə ərik gətirdilər. Gətirilən
meyvələrin birlikdə kütləsi 444 kq olarsa, bir yeşikdə neçə kiloqram ərik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Məchul ədəddən 2342 çıxsaq, ən kiçik; dördrəqəmli cüt ədəd alınar. Məchul ədədi tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 300 q yağ 2 manat 20 qəpikdirsə, 6 kq yağ neçəyədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. 6 metr parça üçün 24 manat pul verdilər. 1 metr yun parçanın qiyməti həmin parçanın bir metrinin
qiymətindən 3 manat baha olarsa, 5 metr yun parça üçün neçə manat pul vermək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik dördrəqəmli ədəd yazın və bunun rəqəmlərinin yerini tərsinə dəyişin. İkinci ədəd birincidən neçə vahid böyük olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Azalam 22 vahid ,çıxılanı 15 vahid azaltsaq, fərq necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Turistlər birinci gün 14 km 400 m, ikinci gün bundan 500 m çox,üçüncü gün isə ikinci gündəkindən 1 km 250 m çox yol getdilər. Turistlər 3 gündə neçə rn yol getdilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. 7 xalata 35 metr parça işlənir. Bir xalata bir dondan 1m artıq parça işlənir. 15 don tikmək üçün neçə metr parça lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Ata qızından 22 yaş böyükdür. İndi onların yaşları cəmi 48-dir. Atanın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21. Feili sifətin hansı əlaməti feili bağlamaya aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. İsimləşmiş feili sifətlər daha çox hansı cümlə üzvü yerində işlənir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. «Yaz, bax» feillərinə –dıq və mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda nə düzəltmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Feili sifətlər, əsasən, cümlənin hansı üzvü olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Nümunələrdən biri feilin təsriflənməyən formasındadır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Göstərilən xüsusiyyətlərdən biri feili bağlamaya aid edilə bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Hansı nümunədə «-ıb» feili bağlama deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Bu qoşmalardan biri zaman mənası ifadə etmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. «Düşmənə qarşı qılınc işlət, xalqa qarşı qanun» cümləsində qoşma hansı mənanı ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. «İclasdan sonra hər şey aydın oldu» cümləsində «sonra» sözü hansı nitq hissəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Bu qoşmalardan biri fərqlənmə mənası ifadə etmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Biri qoşma kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Dəryaca ağıl birləşməsindəki –ca nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Tabesizlik bağlayıcıları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Da, də bağlayıcılı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. "Da", "də"-nin bağlayıcı kimi işləndiyi cümlə hansıdır?

1. Bu bir ayda o qocalmışdı.
2. Qəzet almış Hacı Əhməd də…
3. Bu kitabı bir oxu da, kimi
gözləyirsən?
4. Miriş, bala, gəl çıx da…
5. Mən də sizin kimi qəribüzaram.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Bu şəkilçilərdən biri daha çox hərəkətin tərzini bildirən feili bağlamalar əmələ gətirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Feili bağlamanı göstərin.

«Görüb gül üzünü gəncin o pəri,

Ürəkdən bağlandı, xoşladı

Xeyri»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Feili bağlamanı göstərin.

«Görüb gül üzünü gəncin o pəri,

Ürəkdən bağlandı, xoşladı

Xeyri»

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Tabelilik bağlayıcıları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:
1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:
1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir
2) şagirdi sosial həyata hazırlayır
3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.
4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir
5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından

Загрузка...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

260 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – İBTİDAİ SİNİF (yeni)

 • Avqust 2, 2018 at 7:56 səhər
  Permalink

  Salam admin menim sexsi sehifemde gem bu ilki hem de kecen ilki balim var.Secim ede bilerem?Xahis edirem cavablandirardiniz

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 3:57 axşam
   Permalink

   Axsaminiz xeyir. Her kese ugurlar. Men 48 balla harasa duse bilerem ingilis dili uzre?musahibeye hazirlasim sizce?rayonlari yazacam onsuz.olmasada kendleri.sans var mene?cox sagolun indiden

   Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 9:04 səhər
  Permalink

  Salam.Zehmet olmasa bilen varsa yazsun.8 vakant yerini secdikden sonra cavab ne vaxt gelir ki birine duwmuwem ya yox.Musahibeden evvel gelir cavab ya sonra?Xahiw edirem bilen varsa yazsin.

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 12:32 axşam
   Permalink

   Beli musahibeden level bilinir

   Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 9:00 səhər
  Permalink

  Salam dostlar.Ucar Goycay bolgelerınden olan ıbtıdaı sınıf muellımlerı ne qeder bal yıgmısınız? Paylasardınız zehmet olmasa. Bır sualım da var. Oten ıl ımtahan veren muellımlerın oten ılkı balları sexsı sehıfelerınden sılınıb??

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 10:24 səhər
   Permalink

   Menim balim gelmiyib wexsi sehfeme. Sehfemde imtahana cagilildigim tarix yer qalib

   Cavab yaz
   • İyul 26, 2018 at 12:36 axşam
    Permalink

    Narahat olmayin heckimin balli sexsi sehfeye gonderilmeyib.kohne ballardi.

    Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 1:16 axşam
   Permalink

   Salam bal gelmeyib hele wexsi sehifeye . Imtahanin kecirileceyi yer saat ve s haq melumat qalir oldugu kimi sehifede.

   Cavab yaz
   • İyul 27, 2018 at 5:52 axşam
    Permalink

    Salam.Balınız imtahan tamam bitdikdən sonra gələcək.

    Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 3:19 axşam
  Permalink

  salam men 52 bal yığmışam ibtidai sinif.bu gunlerde musahibeye hazirliq kursuna yazilmaq isdeyirem.bilmek isdeyiremki meni musahibe merhelesine cagiracaqlar?xais edirem melumati olan yazsin,

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 9:47 səhər
  Permalink

  Salam kecid ballarinin endirileceyi haqda danisilir ona gore xahis edirik cvb yazasiz hamiya maraqlidi

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 8:38 səhər
  Permalink

  hörmətli admin xajiş edirəm əgər məlumatınız varsa cavab yazasınız, keçid balllarının aşağı düşmə ehtimalı varmı? bu ilki suallar çetin olduğu üçün keçid balı aşağı düşə bilərmi?

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 7:25 səhər
  Permalink

  Deyirler suallar cox cetin dusub heqiqeten beledi goresen

  Cavab yaz
  • İyul 25, 2018 at 5:55 axşam
   Permalink

   Beli Fatimə xanim informatikanin suallari cetin hemde menasi olmayan suallar idi, heləde menə catmiyib o imtahan indide fikireləsirem göresen bu saualin menasi ne idi.birde bir sual var idi deqiq sehv idi onu nezaretciləre dedik hec araşdirmadilar dedilər sehv yoxdu…

   Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 1:53 axşam
  Permalink

  40balla informatikadan sans varmi düşməye?xaiş edirem cvb yazardiz..

  Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 9:16 səhər
  Permalink

  Salam dostlar.menım kecen ılkı balım sexsı sehıfemde qalıb. Bu ıl onunla secım ede bılerem??

  Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 7:36 səhər
  Permalink

  salam hormetli muellimler. atanizda musahibeye geden varsa . Xahiş edirəm paylasin.musahibede nece suallar verirler.kime nece suallar veribler.

  Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 6:31 səhər
  Permalink

  Salam xahis edirem deyerdiz kecen ilki balla bu ilki bal arasinda secim etmek olar?

  Cavab yaz
  • İyul 24, 2018 at 7:08 səhər
   Permalink

   Mence yox cunki kecenilki neticeden imtina edirsen sened verende imtina etmisense yox

   Cavab yaz
 • İyul 24, 2018 at 6:24 səhər
  Permalink

  Hamiya salam xahis edirem kim bilirse desin kecen ilki balla bu ilki bal arasinda secim etmek olacaq?

  Cavab yaz
 • İyul 23, 2018 at 7:30 axşam
  Permalink

  Burda ibtidai sinifden tovuzu yazan olacag? Nece balla?

  Cavab yaz
 • İyul 23, 2018 at 8:22 səhər
  Permalink

  19u imtahanim olub 54 bal yigmisam ama sexsi sehifemde cixmiyib goresen netice nevaxt gorsenecek

  Cavab yaz
  • İyul 23, 2018 at 8:24 səhər
   Permalink

   Yeqinki imtahanlar qurtarandan sonra bilinecek

   Cavab yaz
  • İyul 23, 2018 at 9:19 səhər
   Permalink

   Ayxannurlan tebrikler insallah istediyiniz yere qebul olarsiz.hansi derslikden hazirlasmisdiniz

   Cavab yaz
   • İyul 23, 2018 at 10:17 səhər
    Permalink

    Coxsagolun. Kurikulumu malik aranlinin kitabindan oxumusam. Mentiq ve riyaziyatdan yotubede derslere qulaq asmisam mesele helli ucun cox asan usullar oyrenmeye komey edir. Azerbaycan dilinden araz kurslarnin konspekt kitabinnan oxumusam birde abituriyen jurnali testlerin iwlemosem. Bilikli.net de mentiq testleri cox iwlemisem tehsilim infoda cox test iwlemisem. En coxda kurikulumdan. Testbookda tersteri iwlemiwem.

    Cavab yaz
    • İyul 24, 2018 at 7:42 səhər
     Permalink

     Ayxannurlan araz kursunun konispekt kitabi internetde araz kursunun pdf formasi var onu nezerde tutursuz,yoxsa basqa kitabdi?birdeki hedefin kitablari deyirler onlar necedi hazirliq ucun bilirsinizse zehmet olmasa melumat vererdiniz

     Cavab yaz
     • İyul 24, 2018 at 11:38 səhər
      Permalink

      Beli o kitabdan oxumusam internetden goturmusem mekteb vaxti kitabin ozunde almiwdim internetdekinin eynidi ordanda oxuyurdum kitabdan oxuyanda daha yaxsi yadimda qalir. Hedefinkin oxumamisam hec ama esidmiwemki o da yaxsi hazirrasmagcun

      Cavab yaz
   • İyul 23, 2018 at 10:20 səhər
    Permalink

    Sizin sexsi sehfenizde ne gosterir?

    Cavab yaz
    • İyul 23, 2018 at 10:36 səhər
     Permalink

     Menim sexsi sehifemde imtahanin kecirilme vaxtdi qalib

     Cavab yaz
     • İyul 25, 2018 at 8:43 səhər
      Permalink

      Salam . menimde sehifemde imtahanin kecirilme tarixi yeri ve s melumatlar qalib . musahibe her kese aiddir ya nece ? hec yerde etrafli melumat yoxdur (

      Cavab yaz
 • İyul 23, 2018 at 7:40 səhər
  Permalink

  Cox xais edirem cavablandirin imtahan kecrilen yer hansi metroya yaxindi

  Cavab yaz
  • İyul 23, 2018 at 7:53 səhər
   Permalink

   deyesen elmlerdi.men taksiyle getmisdim onuncun deqiq bilmirem.ancaq esitdiyime gore elmler metrosudu

   Cavab yaz
 • İyul 22, 2018 at 7:42 səhər
  Permalink

  Salam ezızaga muellım.balların sehv hesablanması xeberı duzdu? Bele bır sey ola bıler?? Cavablandırardınız. Zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 22, 2018 at 5:44 səhər
  Permalink

  Hormetli admin xahis edirem cavab yazasiz men 32 balla muqavileyle isleye bilerem?deyirler secim ardicilliği olur,cox narahatam zehmet olmasa cavab yazin

  Cavab yaz
   • İyul 22, 2018 at 6:07 səhər
    Permalink

    Cox saq olun bes secim ardicilliği nece?xahis edirem bu sualimada cavab veresiniz.eger mumkunse

    Cavab yaz
   • İyul 23, 2018 at 5:59 axşam
    Permalink

    Admin bey salam.Muddetli muqavilede kimin bali yuksekdi o devet olunur?secim ardicilliği nezere alinir?Sizide narahat edirem uzurlu sayin.

    Cavab yaz
    • İyul 23, 2018 at 7:30 axşam
     Permalink

     Salam. Müqaviləylə işləmək üçün dəqiq şərtlər açıqlanacaqdır. Ümumi qaydaya görə ən yüksək balı olanlarla müqavilə bağıanacaqdır, müqavilə üçün online qaydada qeydiyyadan keçəcəklər…

     Cavab yaz
     • İyul 24, 2018 at 3:27 axşam
      Permalink

      Menim ixtisasim ibtidai tehsilin pedaqogika ve metodikasidi.Esitdiyime gore muellim sozu yazilmayanlar isleye bilmezler,bes eledise imtahana niye cagirirlar.Mende muellim sozu yazilmayib.Xahis edirem bilen varsa yazsin

      Cavab yaz
      • İyul 25, 2018 at 8:53 səhər
       Permalink

       Mende de hemin ixtisasdir amma bu haqda hec melumatim yoxdur . Eyer muellim isleye bilmezlerse bes kim isleye bilerler? hem menim qrup yoldaslarim isleyir axi hemde coxdan .

       Cavab yaz
      • İyul 25, 2018 at 9:49 səhər
       Permalink

       Salam. Mende de eyni fakultedir amma sizin dediyinizi hec esitmemisem mence bu duzgun melumat deyil . Ele olsaydi elektron erize qebulu zamani erizeler yoxlanisdan kecmezdi .

       Cavab yaz
   • İyul 24, 2018 at 9:46 səhər
    Permalink

    salam mən bilmək isderdim hansı kitablardan hazirawmaq olar azərbaycan dili və riyaziyyat dan çox xaiş edirəm

    Cavab yaz
 • İyul 22, 2018 at 1:31 səhər
  Permalink

  Salam Gulnur kecen ilki balla iwtirak ede bilersiz,cunki muellimlerin iwe qebul haqqinda daniwanda deyilirdi ki,yigilan bal 2il quvvede qalir.istediyiniz balla muraciet ede bilersiniz,ama 2il muddetine

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 6:08 axşam
  Permalink

  Facebookda muellımlerın vırtual bırlıyı var. Orda serhlerde gordum. Bılen varsa yazsın. Men oten ılkı balla secıme qatıla bılerem? Bu ılkı balım azdı

  Cavab yaz
  • İyul 22, 2018 at 11:47 səhər
   Permalink

   Men bildiyme gore xeyr bu il ne yigdiz odur

   Cavab yaz
   • İyul 22, 2018 at 12:02 axşam
    Permalink

    Gunay xanim siz muqavileyle islemisiniz?Men 32 bal toplamisam muddetli muqavileyle isleme sansim ne derecede coxdur?

    Cavab yaz
    • İyul 22, 2018 at 6:20 axşam
     Permalink

     Rayon yerinde mininum 30 baldi muqavile ile islemek ….rayondaki tehsil sobesinin mudrine yaxinnasrsan muqavile ile islmek isdedyni bildir hornet edende gotryrler…menim 48 balim var hecyere dusmesem muqavile ile islycem…muqavile ile isleyen test imtahani vermir yazda ancag musahibe olur onnanda kecsen muddetsiz ise gotrulursen

     Cavab yaz
     • İyul 22, 2018 at 7:19 axşam
      Permalink

      Cox saq olun diqqetiniz ucun ancaq men Bakida yasayiram,deyesen muddetli muqavile menim ucun cetin olacaq.Hem balim azdi,hemdeki hormet elemek cetin olacaq.Allah ozu komek olsun bizlere

      Cavab yaz
      • İyul 22, 2018 at 7:23 axşam
       Permalink

       Birdeki bagislayin sizide narahat edirem,ne vaxt yaxinlasmaq lazimdi tehsil sobesine imtahanlar bitenden sonra yeni sentyabrin evvelinde yoxsa indilerde?

       Cavab yaz
       • İyul 24, 2018 at 2:23 səhər
        Permalink

        Ikinci turun neticelerinden sonra

        Cavab yaz
        • İyul 24, 2018 at 4:49 səhər
         Permalink

         Yeqinki meni devet elemezler bali asagidi(32 bal)😔

         Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 4:36 axşam
  Permalink

  UgurN diqqetinize gore minnetdaram

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 4:48 axşam
   Permalink

   54cu : 24÷3=8=2×2×2. 250÷2=125=5×5×5. 192÷3=64=4×4×4

   Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 3:29 axşam
  Permalink

  Qab bal ilə dolu olduqda38 kq olar.Ondan yarısını götqrdükdə 20 kq qalar.Qabın çəkisini tapın.

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 3:23 axşam
  Permalink

  Bir sinifdə qızların sayı məlum deyil.Oğlanlar deyir ki, hər birimizin 2 fərqli bacısı var.Qızlar deyir ki,bizim 3 oğlan, 4 oğlan, 5 oğlan qardaşımız var.Əgər sinifdə 18 oğlan olarsa , neçə qız var.

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 12:59 axşam
  Permalink

  Salam dostlar xahiş edirəm cavablandırasınız müddətli müqavilə ilə işləmək 30 balla bu ibtidai sinif müəllimləri üçündür ya necə? Xahiş edirəm cavablandırasınız

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 12:16 axşam
  Permalink

  Salam Ezizaga muellim ballarin sehv heseblanmasi xeberi dogrudu ya yox melumatiniz varsa xeber verin cunki neticeler hele cixmayib

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 1:57 axşam
   Permalink

   Salam ballar sehv hesablanmayib. Facebookda bu barede yazilib, sadece sehv suallar cox olub ( en cox rus bolmesi ibtidai sinif uzre) ve TN-de bildirib ki? suallara bir daha baxilacaq hansi sual sehvdise cavabi duz olanlarin balinin uzerine 1 bal elave olunacaq.

   Cavab yaz
   • İyul 21, 2018 at 4:05 axşam
    Permalink

    Zehmet deyilse deyerdiniz ona nece baxmaq olar mumkunse bura atin

    Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 10:35 səhər
  Permalink

  Xaiw edirem izahini bilen varsa,yazsin🙏 26 si imtahanimdi,beleke bu cur testler duwer

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 10:27 səhər
  Permalink

  53,54,58,59,60 suallarin izahli cavabin vere bilersiz?

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 10:08 səhər
  Permalink

  Mən də cavablandırdığım sualların 45-dən çox olduğunu düşündüm.Ancaq yekunlaşdıranda şoka düşdüm.33 bal oldu.Mən də fikirləşirəm ki, ballar səhv hesablanıb.Bunu necə öyrənmək olar?

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 9:43 səhər
  Permalink

  Dostlar bele bır xeber yayıldı kı sualların cavab varıantlarında sehve yol verılıb ve ballar sehv hesablanıb. Esıden olub bu xeberı??

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 9:41 səhər
  Permalink

  Salam dostlar,menı oten ıl muqavıleyle ıse tehsıl sobesı devet etdı ve men hec bır sırınlık vermedım.cunkı rayon uzre en cox balla secımden kesılen men ıdım.menden bır bal yuxarı olanlar daımı ısle temın olundular.ama bu ıl suallar cox cetınıydı. Onuncun 30 bal yıgdım

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 11:07 səhər
   Permalink

   Gulnur xanim size nece xeber geldi muqavile ucun zeng elediler yoxsa nece

   Cavab yaz
   • İyul 21, 2018 at 4:23 axşam
    Permalink

    Belı ozlerı zeng vurdu.cunkı sıralanmada bırıncı yerde menım adım ıdı.balla baglı hemın sual mene de dusmusdu. Ama men 2 kq secmısdım

    Cavab yaz
 • İyul 21, 2018 at 6:47 səhər
  Permalink

  Salam ezızaga muellım.men bu ıl ımtahanda 30 bal yıgmısam. Ama kecen ıl 42 ıdı. Muqavıle ıle ısleyırdım. Bılmek ısteyırem kı oten ılkı balla secım ede bılerem? Xahıs edırem cavablandırardınız

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 7:13 səhər
   Permalink

   Gulnur198800 siz muqavileyle islemisiniz bu haqqda mene melumat vererdiniz zehmet olmasa.mende muqavileyle islemek isteyirem ancaq bu barede yeterince melumatim yoxdu

   Cavab yaz
   • İyul 21, 2018 at 7:15 səhər
    Permalink

    Raid saq olsun mene melumat verib ancaq daha cox melumat toplamaq isteyirem .Sizde melumat verseydiniz daha yaxsi olardi zehmet deyilse eger

    Cavab yaz
    • İyul 21, 2018 at 7:17 səhər
     Permalink

     Uzurlu saysin Riad demek istedim.Adin sef yazmisam

     Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 4:11 axşam
  Permalink

  Salam.Bu ilin vakansiyalarına hansı saytda baxa bilərik.

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 3:49 axşam
  Permalink

  Salam.Ezizaga muellim zehmet olmasa cavablandirardiniz.Bu ilki MİQ imtahanlarinda ballarin hesablanmasinda herbici ailelerine edilen guzest(1bala gore daha 0.1bal)tetbiq edilecekmi?yoxsa bu ancaq yerdeyismeye aid idi?

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 3:34 axşam
  Permalink

  Muddetli Muqavile ile islemek isteyənler bu ile kimi oz muracietini yasadigi rayonu uzre tesil şobelerinə edirdiler.bu ilden etibaren merkezlesmis qaydada olacaqmis onuda men anlamadim

  Cavab yaz
  • İyul 21, 2018 at 4:04 axşam
   Permalink

   Men bildiyme gore muqavile ilede secimle olacag vakans cixacag kimin bali yuksekdirse secub isleyecek..kim qabaga dusdu yox…

   Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 1:30 axşam
  Permalink

  Salam hemkarlarım.topladıgınız bal sexsı sehıfenıze gonderılıb??cavablandırardınız zehmet olmasa

  Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 1:36 axşam
   Permalink

   EzıZaga muellım xahıs edırem menüm sualımıda cavanlandırardınız nolar

   Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 1:48 axşam
   Permalink

   Nolar bır allah bendesı cavab yazsında xahıs edırem

   Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 2:34 axşam
   Permalink

   Salamlar .Hamıya uğurlar dostlar .Tebrik edirem bal yığanları .Men keçen ilki balla seçim etmek istrem amma imthnana çağrılmışam refiqem köhne balı seçmek evezine imthnı seçib .İmthna getmesem köhne balla seçim ede bilerem ?? Çox xahiş admin bey bir şey bilen varsa yazsın .Teşekkürler

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 8:33 axşam
    Permalink

    SAlam Efsane/ bes siz yerdeyisme ede bilmediz? indi tezeden imtahan vermek isteyirsiz? Samaxi mektebine qebul olmusdunuz?

    Cavab yaz
    • İyul 20, 2018 at 9:55 axşam
     Permalink

     Salam Jelena .Xeyir işe qebula verdm ki köhne balla seçim onu da düzgün ede bilmedim deyesen .İmthna getmek fikrim yoxdur .

     Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 3:36 axşam
   Permalink

   SAİQ1997 cooox teşekkür edırem allah razı olsun

   Cavab yaz
     • İyul 21, 2018 at 4:14 səhər
      Permalink

      Jelena xanim salam men bildiyime gore siz muqavileyle islemisiz.Muqavilenin sertleri necedi?Men bu barede hec ne bilmirem.melumat verseniz sevinerem

      Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 11:15 səhər
  Permalink

  Salam ezızaga muellım. 30 balla müqavileyle islemek olar?xahıs edırem cavablandırardınız

  Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 12:03 axşam
    Permalink

    Ezizaga muellim muqavileyle duzelmek ne vaxta bilinecek texmini

    Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 2:48 axşam
    Permalink

    Ezizaga muellim muqavilenin sertleri barede yazardiniz cox xahis edirem.bu barede hec bir melumatim yoxdu.

    Cavab yaz
   • İyul 21, 2018 at 4:22 axşam
    Permalink

    Ezizaga muellim xahis edirem cavab yazasiz muqavile secimle olacaq ya nece muqavile haqqinda zehmet olmasa yazardiniz.umidimi muqavileyedi.cox xahis edirem sizden.Hemise tez cavav yazirdiniz indi nese gec cavab verirsis😔

    Cavab yaz
    • İyul 21, 2018 at 7:06 axşam
     Permalink

     Xahis edirem muqavileyle isleyenler bize melumat versin.secim ardicilliği meni meyus etdi.32 balim var.Ezizaga muellim siz yaxsi bilersiz nece olacaq?

     Cavab yaz
   • İyul 21, 2018 at 6:20 axşam
    Permalink

    Ezizaga muellim muqavile barede yazardiniz secim duzdumu?secimle olacaqmi muqavile

    Cavab yaz
    • İyul 21, 2018 at 6:22 axşam
     Permalink

     Men 32 bal toplamisam indi muqavileyle islemek sansim azdimi?coooxx xahis cavab yazardiniz

     Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 12:56 axşam
   Permalink

   Salam hormetli ınsanlar. Men 48 balla ıngılıs dılımden rayon merkezilerine düşme ehtımalım var? Şansım ne qederdır? Coooooox xahıs edırem cavablandırın nolar Allah xetrıne

   Cavab yaz
   • İyul 22, 2018 at 4:46 səhər
    Permalink

    Mence dusme ehtimalin yuksekdi. Cunki deyilene gore bu il ingilis dilinden ballar o qederede yuksek deyil. Tam melumatim yoxdu axi texmini bilirem.

    Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 1:11 axşam
   Permalink

   Nolar bırınız cavab yazında nolar cox xahıs edırem

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 2:46 axşam
    Permalink

    Aday sizin sansiniz coxdur.insallah istediyiniz yere qebul olarsiz

    Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 10:30 səhər
  Permalink

  Salam dostlar.men 30 bal.yıgmısam muqavıleyle ısleye bılerem?

  Cavab yaz
 • İyul 20, 2018 at 9:57 səhər
  Permalink

  Salam, Siz fransız dilindən hansı kitabdan hazırlaşırsınız?

  Cavab yaz
  • İyul 19, 2018 at 8:51 axşam
   Permalink

   Kecen il 30 bali kecenler muqavileyle islemek ucun muraciete buraxilirdi

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 4:25 səhər
    Permalink

    Muqavileyle islemek ucun hara muraciet edirsen yoxsa ozleri melumat verir cox xahis edirem bilen varsa yazsin

    Cavab yaz
    • İyul 20, 2018 at 5:37 səhər
     Permalink

     İkinci turda bali catanlar muqavileye siyahida adi cixir ele bu saitada qoyular.Adiniz siyahida oz tehsil sobenize gedir siz oz yerinizdeki tehsil sobesine muraciet edmelisiniz.

     Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 6:04 axşam
  Permalink

  Ezizaga muellim xahis edirem cavablandirardiniz.Muqavile ile islemek ucun nece bal lazimdir?

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 5:41 axşam
  Permalink

  Ayxanurlan zehmet olmasa hazirlasdiğiniz kitablarin yazardiniz.ibtidai uzre

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 5:39 axşam
  Permalink

  Kecen il hansi ixtisas bali yenibki?

  Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 5:41 səhər
   Permalink

   Musiqinin kecid bali kecen il 24 bal olub.basqa fenlerde dusmusdu

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 6:06 səhər
    Permalink

    Men Agdamdan mecburi kockun kimi Bakida Suraxanida Ramani qesebesinde yasayiram.Muqavile ile nece olar?cox isteyerem hec olmsa muqavileyle duzelerdim

    Cavab yaz
    • İyul 20, 2018 at 6:43 səhər
     Permalink

     Yasadiginiz yerin tehsil sobesine muraciet edersiniz ozleri size erze yazdiracaqlar her seyi basa salacaqlar mecburi kockun kimi usdune dusun insallah duzeler

     Cavab yaz
     • İyul 20, 2018 at 7:11 səhər
      Permalink

      Riad cox saq olun cavablandirdiğiniz ucun.men ne vaxt muraciet ede bilerem?cavablar cixandan sonra?birdeki yasadiğim Suraxanidi.siz Suraxanini nezerde tutursuz

      Cavab yaz
      • İyul 20, 2018 at 8:21 səhər
       Permalink

       Beli .Qeydiyyatda ordasinizsa qacqin kimi oranin tehsil sobesi ,olmasada ozderi diyecek haradi. Birinci tur bitenden sonra elave yerlesdirme olur siz izleyin burani bileceksiniz

       Cavab yaz
       • İyul 20, 2018 at 8:28 səhər
        Permalink

        Ayy cox saq olun Allah komeyiniz olsun umidim birce muqavileyedi.zehmet olmasa nese bir melumat olsa bura yazin.birden xeberim olmaz.yaxsiki sizin kimi insanlar var

        Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 1:31 axşam
  Permalink

  Bu il keçid balı neçə olacaq? Deyirlər 30-a endirilib.Bu doğrudu? Xeyir

  Cavab yaz
  • İyul 19, 2018 at 4:23 axşam
   Permalink

   Kecen ilde 30 a endirmisdiler insallah bu ilde ener

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 7:13 səhər
    Permalink

    Siz harasa qebul olmusuz.Muqavile ile islemisiniz hec?

    Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 1:24 axşam
  Permalink

  Mende ibtidaidi 34 bal topladim.isteyiremki daha yaxsi hazirlasim.zehmet olmasa az dilinden riyaziyyatdan hansi kitablar meslehetdi deyerdiniz

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 1:11 axşam
  Permalink

  Ayxanurlan tebrik edirem insallah istediyiniz yere qebul olarsiz.zehmet olmasa hazirlasdiginiz kitablarin adlarini deyerdiniz.mende de ibtidaidi.

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 12:41 axşam
  Permalink

  Təbrik edirəm.xahiş edirəm düşən suallardan yadınız da qalanı bizimlə paylaşasınlz

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 12:40 axşam
  Permalink

  Tebriklər sağ elin başımıza nələr düşmüşdü yadında qalan varsa yazardın

  Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 12:37 axşam
  Permalink

  Hamya salamlar bu gun 54 bal yigdim

  Cavab yaz
  • İyul 19, 2018 at 12:51 axşam
   Permalink

   Tebrikler Ayxannurlan…xahis edirik imtahandan cixanlar bizimlede paylasin mentik metodika suallarindan.sadece paylasin.

   Cavab yaz
  • İyul 19, 2018 at 6:21 axşam
   Permalink

   Tebrikleeer haradansiniz mende 52 bal yigmiwam

   Cavab yaz
 • İyul 19, 2018 at 8:55 səhər
  Permalink

  Dunen imtahani olanlar tesuratlarinizi paylasin zehmet olmasa

  Cavab yaz
  • İyul 19, 2018 at 9:30 səhər
   Permalink

   Imtahanda olanlar olanlar edrik kuriklumnan ve mentiqden hansi.suallar dusmusdi paylawinda

   Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 7:57 axşam
  Permalink

  Mene musahibeden kuriklumnan cox sual verdiler.. sonra icmalmi yoxladilar..tarixi gunlerden verdiler…icmalimda sehvlik vardi…kuriklunnanda yari yariya cvb verdim…

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 3:53 axşam
  Permalink

  Salam.imtahanda suallar burdaki suallara oxwar duwmuwdu??birde ixtisas suallar topludanmi idi?

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 12:52 axşam
  Permalink

  Kimin musahibe merhelisyle bagli melumati varsa bölüşsün xahis edirem.

  Cavab yaz
  • İyul 20, 2018 at 5:30 səhər
   Permalink

   Salam.her kese ugurlar.men ıngılıs dıli uzre 48 bal toplamışım. Her hansı rayon merkezıne düşme ehtımalım varmı? Yenı şansım var? Allah xetrıne okuyan cavablandıesın nolar xahıs edırem

   Cavab yaz
 • İyul 18, 2018 at 9:38 səhər
  Permalink

  Şad xəbər odurki bilmiyənlərə kalkulyator verilir onlayn. Yeni çoxda vaxt getmir hesablamalara.Suallar qarışıq idi bir azərbaycan dili bir riyaziyyat mence bele yaxsi idi cunki adamin bası sismir.dalbadal riyaziyyat edende hemise imtahanlarda menim basim şişirdi.ama bele beyin dincelur en azi men cox rahat idim imthan boyunca.riyaziyatdan suallar:16.5 in 4.3 hissesi necedir. Perimetri tap.saheni tap.yaş məsələsi. Tənlik həlli. Adi misal vurma bölme çıxma toplama əməllərin ardıcıllığına aid. Ededin hissesinin tapilmasi. Faiz. Parçanın uzunluğu 12 yerden kesilse nece hisse alinar.

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 10:11 səhər
   Permalink

   Bes kurikulum?Menim imtahanim bu gun 17:00da.Kurikulum meni cox narahat edir

   Cavab yaz
   • İyul 18, 2018 at 12:53 axşam
    Permalink

    Kurikulumu asagida yazmisam

    Cavab yaz
   • İyul 19, 2018 at 6:49 axşam
    Permalink

    Bu gun imtahanlari olanlar nece oldu nolar mentiq ve kurikulumnan yadivizda qalanlardan paylawin cox xahiw….

    Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 12:27 axşam
   Permalink

   Asmar xanim siz ne qeder bal topladiniz

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 7:33 axşam
  Permalink

  Men bu il vermedim kecenil 48bal yigmisdim rayon yerine…meni musahibeden kesdiler…kimdese musahibeye hazrlasmaga nese material varmi pisxoluji falan

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 5:46 səhər
   Permalink

   Yaxsiki vermemisen bu il cox cetin idi suallar.kecen il 20 az dilin edirdin sonra 20 riyaziyyati indi bir az dili bir riyaiyyat qoyublar adamin basi xarab olur

   Cavab yaz
   • İyul 20, 2018 at 2:16 səhər
    Permalink

    Salam kurikulum ve metiqeden hansi tip suallar dusmusdu ?yaddnizda qalanari paylasin

    Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 1:06 axşam
   Permalink

   Gunay xanim size umumi dunya gorusunen hansi suali vermiwdiler musahibede men cox qorxuram musahibeden

   Cavab yaz
  • İyul 22, 2018 at 7:52 səhər
   Permalink

   Gunay siz muddetli muqavileyle islemisiniz hec

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 4:43 axşam
  Permalink

  Imtahan verenler niye bizimle bolusmursuz .xahis edirik bizimlede paylasin yadinizda qalan suallardan. Esas metodika ve mentiqden.

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 9:11 səhər
   Permalink

   Mentiqden 2 eded operator mesleesi dusmusdU misal uvun birini yaziiram oxsar sekilde olani
   A●b = a×b
   A■b = (a ×b)+( a+b)
   Asagidada buna uygun r3gemle verirdi onlara baxin tapirsan.
   (5●4)■(6●5)= ?

   1 eden yumru daire var iicnde 2 eqreb biri her addimda sağa 1 ,digeri her addımda sola 2 addım atır.4 dene bele şekil var 5cide egrebin yerin tapmalisan.asandır.

   2 dene sual kesilmis ve qatlanmis fiqur idi acilan formada tapmalisan hansidi.

   1 dene kubun üzü idi açıq şəkildə bağlı formasını tapmalısan.

   Diger sual 5 samit verilmişdi hansi artıqdır. 4 u cingiltili 1i kar idi.

   Metodikadan suallat: biri motivasiyaya aid deyil.fasilitasiyada uygun olmuyanı seçin.feal telimin mexanizmlerinden biri yanlisdir.telim ve tehsilin amillerinden eyni olani secin. Biri tengidi tefekkure aiddir.biri metokompetensiyadir.summariv qiymetlindirme nedir. Hansi formativ qiymeylendirmeye aiddir.şərh etmek fealiyyetin hansi nobune aiddir.qiymetlendirme vasitelerin hazirlanmasi prinsipleri hansialrdir.

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 4:09 axşam
  Permalink

  muellime destekden sual duwurmu?Birde Malik aranlidan suallar varmi?

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 9:12 səhər
   Permalink

   Metodikanin butun sualları hemkara destek kitabindan dusmusdu.tek 1 ce sual pedogogikaynan bağlıdı

   Cavab yaz
  • İyul 18, 2018 at 10:11 səhər
   Permalink

   Salam tehsilim infodan hec sual düsməmisdi bəzi suallar oxsariydi.bu saytdan hazirlasmaq sadəcə vaxt itgisidi.

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 2:43 axşam
  Permalink

  Salam hamıya. Məntiqdən düşən sual yəni ,1-ci fiqurun içərisində 1, 2-ci 2fiqur verilib.2 və 5. 3-cüdə isə 3 fiqur.3 və 13 vəsual işarəsi verilib.sual işarəsinin yerinə neçə yazmalıyıq? Həlli yolu necədir? Miqdə rastlaşanlardan mənə izahını yazmağı artıq dərəcədə xahiş edirəm.

  Cavab yaz
  • İyul 17, 2018 at 8:10 axşam
   Permalink

   Bu sual məni də çox maraqlandırır bilən varsa yazsın

   Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 12:13 axşam
  Permalink

  Bugun imtahan verenler metodika ve mentiqden suallar paylasin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2018 at 7:55 səhər
  Permalink

  100manatliq mal 140faizle neciye satilar.bu meselenin cavabi necedir? Hell usulu necedir..xaiw edirem cavblandirasiz

  Cavab yaz
  • İyul 17, 2018 at 8:23 səhər
   Permalink

   ededin1/100 -nefaiz deyilir demeli 140 manat olacaq

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 4:54 axşam
  Permalink

  Is meselesinden dusmusdu bu tipli ifi amma reqemler yadimda qalmayib mes:36 fehle isi 4 gune gorursr nece fehle 2gune gorer.
  Birde otagin sahesi verilmisdi ortadan xalca serilmisdi xalcadan qiraqda qalan yerin sahesi sorusulurdu?

  Cavab yaz
   • İyul 19, 2018 at 8:21 axşam
    Permalink

    vaxt az idi suak cetin.zformativ qiymetlendirmeden cox duwmuwdu

    Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 4:49 axşam
  Permalink

  4————9 gün 1gün=24saat 9gün=216saat
  x————-1/2 1/2 gün=12 saat 216:12=18 fəhlə

  Cavab yaz
  • İyul 17, 2018 at 11:53 səhər
   Permalink

   salam.bagislayin amma sehv yazmisiz.eger 4fehle tam isi 9gune qurtarirsa 1fehle 1gune 1/36 gorer.yarim gunede 36*2yeni 1/72*1=72 olar.demeli butun ise yarim gun vaxt erzinde 72fehle qurtarar.

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 4:45 axşam
  Permalink

  Axsaminiz xeyir sualin biri bele idi Reqemlerinin cemi 34 olan ededlerden hasil en cox olan hansidi men oz usulumnan bele yazdim 17+17.16+18.15+19 bullarida bir birine vurdum en boyuk 17+17nin hasili oldu.birde ikinci nov teyini hansidi suali ?variantlarin hamisi ikincinov t s birlsmsi idi birdenesi 3nov tsb idi onu goturdum.birde felin inkar formasinda olan soz hansidir?suali hamisi tesdikdeidi birdenesi deyil sozu ile imkar formasindaidi.biride bu idiki 100 manatliq mal 140faizle neciye satilar?

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 2:48 axşam
  Permalink

  Tebrikler terane xanim ixtisas hansi saytdan duwmuwdu men inormatikadan verecem.burdaki ixtisas suallari ile ust uste duwurdumu suallar

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 1:57 axşam
  Permalink

  pedaqogikadan suallar düşmüşdü?

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 1:49 axşam
  Permalink

  Yas meselesi asan formada sonra ededi ardicilliq asan formada vallah mence asan iydi mentiq insallah sizde yazarsiniz onsuzda mene dusenler size dusmuyecek .size deyimki sosial sebekelerde miq ibtidai sinif paylasilanlar kimi idi.qeyri adi suallar men gormedim.eger eziyet cekib hazirlasmisinizsa yazacaxsiniz.yox ele bele getsez sizce eziyet cekende yazsa cekmeyende olar?kim eziyet cekibse allah evezin versin.ugurlar haminiza

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:57 axşam
   Permalink

   Təbrik edirəm sizi. İnşaallah istədiyiniz yerə düşərsiz. Məlumatları bizlə paylaşdığınız üçün təşəkkürlər.

   Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 2:36 axşam
   Permalink

   Tebrikler Terane xanim. Mentiqden bilikliden suallar var idi?

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 1:34 axşam
  Permalink

  təranə xanım kurikulum və məntiqdən nə suallar düşmüşdü ?xahiş

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:37 axşam
   Permalink

   Mentiq yaxsi idi amma kurikulum cetin idi men tehsilim infoda youtubda eyni bele suallara rasd gelmemisdim yeni suallarin formasini deyisdirib vermisdiler
   Valla yadima sala bilmirem yafima dusenkimi yazacam

   Cavab yaz
   • İyul 16, 2018 at 1:40 axşam
    Permalink

    terane xanim insallah istediyiniz yere qebul olarsiniz. siz allah nese yadiniza dusse paylasin zehmet olmasa. coox sagolun

    Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 1:31 axşam
  Permalink

  Azerbaycan dilinden coox asan suallar dusmusdu.feli sifetden.sifetden.mubteda xeberden.o evezliyin den sonra vergulun qoyulmasi. Su dolu qabin kutlesi 31 3de1i dolu olduqda .bu kimi .sonra parcani hisseye ayiranda nece yerden kesmelisen.suret meselesi.

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:33 axşam
   Permalink

   bes kurikulum ve mentiqden? sizede eziyyet veririk cooox sagolun

   Cavab yaz
   • İyul 16, 2018 at 1:40 axşam
    Permalink

    Valla yazmaq mene eziyet deyil elebil yadimnan cixdi suallar yafima dusse yazacam

    Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:36 axşam
   Permalink

   təranə xanım kurikulum və məntiqdən nə suallar düşmüşdü ?xahiş

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 1:21 axşam
  Permalink

  Hamiya salam Allaha sukur 52bal topladim deyim size suallar cox asan idi heqiqeten cox asan men tehsilim infoda 47 yigdim son sonagda.indi 52yeni suallarin asan cetin olmasa buradan bilinir

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:30 axşam
   Permalink

   terane xanim tebrik edirem sizi. cox sevindim sizin adiniza. zehmet olmasa kurikulum ve mentiqden texmini ne dusmusdu yazardinizda. indiden cox sagolun. bir daha tebrikler

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 11:00 səhər
  Permalink

  Bugun imtahan verenlere her kese ugurlar..Xahiş edirem ancaq bizimle paylaşin suallarinizi burdaki suallarla ust uste dusurmu sebirsizlenirem coxx((

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 10:23 səhər
  Permalink

  Imtahanda istirak edenler neden birsey yazmirsiz intizarla sizi gozleyirik. Suallar neceydi umumilikde? Yadinizda qalan suallardanda(metodika, mentiq) paylasin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 9:51 səhər
  Permalink

  Cox sag olun allah eziyet cekenlerin eziyetin yerde qoymasin Amin insallah

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:34 axşam
   Permalink

   Azerbaycan dilinden coox asan suallar dusmusdu.feli sifetden.sifetden.mubteda xeberden.o evezliyin den sonra vergulun qoyulmasi. Su dolu qabin kutlesi 31 3de1i dolu olduqda .bu kimi .sonra parcani hisseye ayiranda nece yerden kesmelisen.suret meselesi.

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 9:20 səhər
  Permalink

  Salam 14 30 da imtahana girirem vallah yadimda ne qalsa paylasacam amma xais edirem mene dua edin ki 50ni kecim kecsem paylasacam suallari tek menim duam kecmir belke siz isdeseniz Allah mene komek olar yeni her agizda bir xeyir var

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 8:57 səhər
  Permalink

  İmtahandan kecdim .49 bal )) suallar normal idi . 2 sual reshadet mlmin youtubedaki dersinden mentiq dusmusdu.kurikulum mənə çətin gəldi. Bir sual motivasiya .sonra fasilitasiya obilurler çetin.pedogogika idi. Riyaziyyat asan.mentiq normal.azərb dili cetin.

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 12:15 axşam
   Permalink

   Asmar xanim tebriklər xahis edirəm cavablandirin tehsilim infodan suallar düsmüsdü

   Cavab yaz
   • İyul 17, 2018 at 5:31 səhər
    Permalink

    Kurikulumdan dusmusdu . Biri Motivasiyaya adi deyil.Fəal telimin mexanizmlerinden biri yanlisdir. Fasilitasiyanin qaydalari hansilardir

    Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 12:18 axşam
   Permalink

   məntiq hansı mövzular idi.?

   Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 1:12 axşam
   Permalink

   xanim yadda qalan ixtisas suallardan yazinda zehmet olmasa

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 7:54 səhər
  Permalink

  Fransiz dilinden suallar paylaşin.Vaxta az qalib.please . . .

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 7:13 səhər
  Permalink

  Salam. Ugurlar hamiya. Ibtidailerin imtahani baslayib, haminiza ugurlar arzulayiram.Insaallah neticeniz istediyiniz kimi olar. Xahis edirem Kurikulum ve mentiqde hansi tipde suallar dusub bizle paylasasiniz.

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 9:15 səhər
   Permalink

   Yaxsi 14 3º da imtahanimdi yadimda qalanlari yazacam soz.mene dua edin.

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 5:18 səhər
  Permalink

  bu testler dogrudanda imtahana dusur ? bilen varsa yazsin!

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2018 at 5:15 səhər
  Permalink

  vakansiyalar nə vaxt çixir bilən var

  Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 8:27 axşam
  Permalink

  Sabahki imtahanda hər kəsə ugurlar.Təsuratlarinizi paylasmagi unutmayin.

  Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 8:18 axşam
  Permalink

  Sabah imtahanda istirak eden herkese ugurlar arzulayiram. Allah heckimin eziyyetin yerde qoymasin. Insaalllah herkes istediyi neticeni alsin…imtahandan cixandan sora yadinizda qalan metodika, mentiq suallarinida bizimle paylasmagi unutmayin…Ugurlar!

  Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 7:38 axşam
  Permalink

  Hormetli ibtidai melimleri sabah haminiza ugurlar.sizden bir xahiwim olacaq sabah imtahan suallarina diqqet ede bilersizmi orda duwen suallar bu saytdaki suallarla ust uste duwurmu.xahiw edirem

  Cavab yaz
  • İyul 16, 2018 at 5:11 səhər
   Permalink

   sual 10 mənədə çox maraqli qaldiki 576 ni necə aliblar

   Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 2:28 axşam
  Permalink

  salam 51 ci sualda men 72 fehle tapmışam cavab amma sualda 18 fehle cavab olduğunu gosderir deqiq cavabin hansi olduğunu bilen varsa yazsa sevinerem hamimiza uğurlar sabah imtahandayiq

  Cavab yaz
  • İyul 15, 2018 at 7:18 axşam
   Permalink

   4 fəhlə 9 günə bitirirsə 8 fəhlə 4gün yarıma bitirir 12 fəhlə 2 gün 2 saata 16 fəhlə 1 günə 18 fəhlə yarım günə bitirir bu da cavab

   Cavab yaz
   • İyul 16, 2018 at 10:38 səhər
    Permalink

    Bu izahınız anlaşıqlı deyil Məncə izah belə olmalıdır 4———–9 günə
    x fəhlə ————1/2 günə Məlumdur ki, gün azaldığına görə fəhlə çoxalır
    4*9/ 1/2 =36/1/2=72

    Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 12:32 axşam
  Permalink

  SUALARİ NİYƏ BELƏ SƏHVLƏRLƏ OLUR AXİ

  Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 11:37 səhər
  Permalink

  Salam. Imtahana az vaxt qalib, xahiş edirəm Azərbaycan dili və Ədəbiyyat ixtisasına aid yeni testlər paylaşasız. Təşəkkürlər.

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 10:47 axşam
  Permalink

  Cooox xais edirem riyaziyyat testi yerlesdirin vaxt azalib

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 8:27 axşam
  Permalink

  53 ve 58ci sualin izahini bilen varsa yazsin

  Cavab yaz
  • İyul 15, 2018 at 12:30 axşam
   Permalink

   2ci sualda duzgun cavab kimi A varianti goturulub ama məncə B düzgün cavabdi axi 1 sadə ədəddi

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.