İbtidai Sinif Müəllimləri üçün Azərbaycan Dili üzrə Test Nümunələri-2017
Загрузка...

İbtidai Sinif Müəllimləri üçün Azərbaycan Dili üzrə Test Nümunələri-2017

1. Verilmiş feillərdən birinin kökü omonim səciyyəli söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

2. Sözlərdən birində -dır leksik şəkilçidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

3. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

4. Cümlələrdən birində sifət isimləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

5. Cümlələrdən birində II növ təyini söz birləşməsi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

6.

Əsas feildəki hərəkətin səbəbini bildirən feili bağlama hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

7. “Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

8. Biri mürəkkəb zərf deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

9. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

10. Zərflərdən biri quruluşca digərlərindən fərqlənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

11. İndiki zamanda işlənmiş feili göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

12. Feillərdən birinin qrammatik məna növü fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

13. Məlum növdə olan feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

14. Əvəzliklərdən biri zərfi əvəz etmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

15. Hansı cərgədəki sözlər kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz kimi işlənə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

16. İsimləşmiş say hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

17. Hansı cümlədə yiyəlik hallı isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

18. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş sözlər ismin hansı halındadır?

İllərlə çəkmişəm vətən zillətin,
Gərəkdir özüm də çəkim qürbətin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

19. Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

20. Leksik mənası düzgün göstərilməmiş sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Natiq Vahidov (“Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən seçilmiş suallar əsasında.)

 II HİSSƏ

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.