Загрузка...

İbtidai Sinif Müəllimləri üçün Azərbaycan Dili üzrə Test Nümunələri-2017

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Verilmiş feillərdən birinin kökü omonim səciyyəli söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Sözlərdən birində -dır leksik şəkilçidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Cümlələrdən birində sifət isimləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Cümlələrdən birində II növ təyini söz birləşməsi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.

Əsas feildəki hərəkətin səbəbini bildirən feili bağlama hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. “Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri mürəkkəb zərf deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Zərflərdən biri quruluşca digərlərindən fərqlənir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. İndiki zamanda işlənmiş feili göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Feillərdən birinin qrammatik məna növü fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Məlum növdə olan feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Əvəzliklərdən biri zərfi əvəz etmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Hansı cərgədəki sözlər kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz kimi işlənə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. İsimləşmiş say hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Hansı cümlədə yiyəlik hallı isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş sözlər ismin hansı halındadır?

İllərlə çəkmişəm vətən zillətin,
Gərəkdir özüm də çəkim qürbətin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Eyniköklü sözlər haqqında yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Leksik mənası düzgün göstərilməmiş sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Natiq Vahidov (“Azərbaycan dili test vəsaiti” ndən seçilmiş suallar əsasında.)

 II HİSSƏ

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !