Загрузка...

İbtidai Sinif Müəllimləri üçün sınaq (ÜMÜMİ) Azərbaycan Dili (2)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri müxtəsər cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Biri söz birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Dəqiqləşdirci ədatlardan ibarət cərgəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Biri əmr cümləsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Hansı cümlədə məchul növdə işlənən feil vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri sadə sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Sözlərdən birinin yazılışı düzgün verilməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Biri qrammatik şəkilçidən sonra artırıla bilən leksik şəkilçidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Hansı cümlədə idarə əlaqəsində olan söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Hansı cümlədə adlıq hallı isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. İsimləşmiş sifət işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Biri omonim kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Hansı cümlədə nəqli keçmiş zamanda işlənmiş feil vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Hansı cümlədə xitab işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Omonimlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


Müəllif: Natiq Vahidov

I HİSSƏ

 

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

One thought on “İbtidai Sinif Müəllimləri üçün sınaq (ÜMÜMİ) Azərbaycan Dili (2)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !