Загрузка...

İbtidai Sinif Müəllimləri üçün sınaq (ÜMÜMİ) Azərbaycan Dili (2)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Biri müxtəsər cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Biri söz birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3. Biri mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Dəqiqləşdirci ədatlardan ibarət cərgəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Hansı cümlədə zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Biri əmr cümləsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Hansı cümlədə məchul növdə işlənən feil vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. Biri sadə sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. Sözlərdən birinin yazılışı düzgün verilməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Biri qrammatik şəkilçidən sonra artırıla bilən leksik şəkilçidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Hansı cümlədə idarə əlaqəsində olan söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Hansı cümlədə adlıq hallı isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. İsimləşmiş sifət işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Biri omonim kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Hansı cümlədə qoşma işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Hansı cümlədə say işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Hansı cümlədə nəqli keçmiş zamanda işlənmiş feil vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Hansı cümlədə xitab işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Omonimlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


Müəllif: Natiq Vahidov

I HİSSƏ

 

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

3 şərh “İbtidai Sinif Müəllimləri üçün sınaq (ÜMÜMİ) Azərbaycan Dili (2)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !