loading...

Hava nəyə deyilir ?

 Atmosferdə müxtəlif fiziki proseslər baş verdiyindən onun vəziyyəti fasiləsiz dəyişir. Yer səthində və 30-40km-dən aşağıda atmosferin viziki vəziyyəti baxılan anda hava adlanır.
Hava meteoroloji kəmiyyətlərlə və atmosfer hadisələri ilə səciyyələnir. Meteoroloji kəmiyyətlərə temperatur, rütubət, havanın nəmliyi, külək, buludluq, atmosfer yağıntıları aiddir. Atmosfer hadisələrinə isə tufan, duman, tozanaq, çovğun və.s. aiddir. Yer səthinə yaxın havanın dəyişməsi təsərrüfatın bir çox sahələrinə təsir göstərir, əsasən də kənd təsərrüfatına. Yüksək atmosfer qatında hava aviasiyanın işinə təsir göstərir.
99 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?