Fiziki Tərbiyə üzrə Müəllimlərin İşə Qəbulu. (sınaq imtahanı)

Fizki Tərbiyə fənni müəlimlərinin işə qəbulu üzrə sınaq imtahanı.

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1.
Voleybolda oyunçular topa maksimum neçə toxunuş edə bilərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Milli Olimpiya Komitəsinə kim rəhbərlik edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Atlet aləti hansı bucaq altında daha uzaq məsafəyə atar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Aşağıdakılardan hansı bədii gimnastikaya daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Azərbaycan idmançıları Olimpiya oyunlarında hansı idman növlərində daha çox medal qazanmışlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Məktəblilərin idman yarışması necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Lentlərlə hərəkətlər hansı idman növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Skaliozun yaranma səbəbləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Aşağıdakılardan hansı idman oyunu deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Hansı oyunda heç-heçə qeydə alınmır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
İplərlə çoxsaylı hoppanmalar hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Basketbolçu topu çiləmədən neçə addım edə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Basketbolda komandalar arasında xallar necə bölüşdürülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 6 komandadan ibarət basketbol yarışında bir komanda maksimum neçə xal toplaya bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Finişə yaxınlaşan atletlərdən biri 4 idmancını otərək finişə 3-cu catdı. Otmədən əvvəl o, necənci yerdə qacırdı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Basketbol oyununda oyunçu dəyişikliyi etmək üçün məşqçi əlləri ilə hansı işarəni göstərməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Voleybolçu topa dalbadal neçə dəfə toxuna bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Futbol oyununda neçə oyunçu dəyişikliyi etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Çevikliyi hansı idman növü inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Voleybol yarışlarında komanda tam tərkibdə oyuna çıxmazsa, hakimlər hansı qərarı verməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Məsafə nə vaxt saxlanılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Sıranın önündə dayanan necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Sağa dönmə bucağı neçə dərəcədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Aşağıdakılardan hansı hərəki (fiziki) qabiliyyətə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Məkik qaçış” hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Qısa məsafəyə qaçış zamanı verilən komandaların sayı neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Qaçış neçə hissədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Qaçaraq uzunluğa tullanma fazaları hansı sıralamada doğrudur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Dözümlülük qabiliyyətini hansı hərəkətlər inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Aləti uzağa atmaq üçün hansı qabiliyyəti inkişaf etdirmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Aşağıdakılardan hansı qaçışın üçüncü fazasına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Sola dönmə zamanı, ağırlıq ayaqların hansı hissələri üzərinə düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
İnterval nə vaxt saxlanılır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Məsafə saxlamaq hansı düzülüşdə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
Fiziki kamillik nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Fiziki tərbiyənin həyata kecirilməsi ucun vacib olan amil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Olimpiya oyunlarının rəmzi sayılan rəngli həlqələrin sayı necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Şagirdlərin fiziki tərbiyəni sevməsinə təsir edən musbət amil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Fiziki tərbiyə dərsində zədələnmələr zamanı ilk tibbi yardımı kim göstərməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Turnikdə dartınmaq daha çox hansı əzələlərin inkişafına müsbət təsir edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tətqiqat sualı nədir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. roman – proloq
opera - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Analoji əlaqəni tapın:Səbəb - nəticə 
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Kamal, Səlim, Ramin, Bəhram və Kənanın öz stolları var. Kamal və Kənanın stollarının üstündə kompüter var, digərlərində isə ancaq kitablar var. Ramin və Kamalda həm təlimat, həm də yaddaş kitabçaları var. Qalanlarında isə ancaq yaddaş kitabçası var. Kamal və Bəhramın stolları taxtadan, qalanları isə taxtadan deyil. Kimin kompüteri taxta stolun üstündədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

4 thoughts on “Fiziki Tərbiyə üzrə Müəllimlərin İşə Qəbulu. (sınaq imtahanı)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.