Fiziki Tərbiyə. Müəllimlər üçün Diaqnostik imtahan (D)

 • FİZİKİ TƏRBİYƏ
 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1.
Cərgə hansı düzülüşə deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
Fiziki tərbiyə işini həyata keçirmək üçün vacib olan amil hansıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Fiziki tərbiyənin gənclərin həyatında sosial rolu?Siyasi düşüncələrini artırır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Sırada sola dönmək hansı bucaq altında yerinə yetirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Fiziki qabiliyyətlərin sayı necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
“Geriyə don!” komandası necə yerinə yetirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Fiziki kamilliyə nail olmaq üçün hansı fiziki qabiliyyət daha əhəmiyyətlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
Qısa məsafəyə qaçışın üçüncü fazası necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Hansı idman oyunları boy artımına müsbət təsir göstərir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Aləti uzağa atmaq üçün hansı fiziki qabiliyyəti daha çox inkişaf etdirmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
İdman yerişinin adi yerişdən fərqi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Atletikaya (yüngül) hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Basketbolda səbətə salınan toplar neçə xalla qiymətləndirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Voleybolçu nə vaxt topu itirmiş sayılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Qısa məsafəyə qaçış neçə hissədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Basketbolda oyun qaydaları pozulduqda, rəqib komanda oyuna haradan başlayır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Kross qaçışları hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
İdman keçisindən tullanmaq hansı idman növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Qısa məsafələrə qaçış hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Dərsin tamamlayıcı hissəsində verilən hansı tapşırıq düzgün deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Voleybolda oyunçular topa maksimum neçə toxunuş edə bilərlər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Milli Olimpiya Komitəsinə kim rəhbərlik edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Atlet aləti hansı bucaq altında daha uzaq məsafəyə atar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Aşağıdakılardan hansı bədii gimnastikaya daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Azərbaycan idmançıları Olimpiya oyunlarında hansı idman növlərində daha çox medal qazanmışlar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Məktəblilərin idman yarışması necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Lentlərlə hərəkətlər hansı idman növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Skaliozun yaranma səbəbləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Aşağıdakılardan hansı idman oyunu deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
Hansı oyunda heç-heçə qeydə alınmır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
İplərlə çoxsaylı hoppanmalar hansı fiziki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Basketbolçu topu çiləmədən neçə addım edə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Basketbolda komandalar arasında xallar necə bölüşdürülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. 6 komandadan ibarət basketbol yarışında bir komanda maksimum neçə xal toplaya bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Finişə yaxınlaşan atletlərdən biri 4 idmancını otərək finişə 3-cu catdı. Otmədən əvvəl o, necənci yerdə qacırdı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Basketbol oyununda oyunçu dəyişikliyi etmək üçün məşqçi əlləri ilə hansı işarəni göstərməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Voleybolçu topa dalbadal neçə dəfə toxuna bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Futbol oyununda neçə oyunçu dəyişikliyi etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Voleybol yarışlarında komanda tam tərkibdə oyuna çıxmazsa, hakimlər hansı qərarı verməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Çevikliyi hansı idman növü inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Əsas birləşdirici ideyanı və ya qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaradılır. Bu zaman müqayisə, təhlil və sintezdən istifadə olunacaqdır. Bu dərsin hansı mərhələsidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Motivasiyanın prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin:
 1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
 2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
 3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
 4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
 5. 5.Qeyri-adi məlumatlardan istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın 3 yolunu müəyyən edin:
 1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi
 2. Sual verməyə həvəsləndirmə
 3. Qısaca ifadə edilən ideyaları gostərməklə
 4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
 1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
 2. Tədqiqatın aparılması
 3. Məlumat mubadiləsi
 4. Ev tapşırığının yoxlanılması
 5. Məlumatların müzakirəsi
 6. Nəticələrin cıxarılması
 7. Yeni movzunun izahı
 8. Yaradıcı tətbiq etmə
 9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
 10. 10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Alt standarta aid olan fikirləri müəyyən edin.

1.Bençmark adlanır
2.Şagirdin öyrəcəyi məzmunu əhatə edir.
3.əsas standartdakı fikri ifadə etmir
4.Məqsəd və stratediya müəyyən etməyə şərait yaradır
5.Bilik bacarıqların məcmusudur
6.Bilik -necə nümayiş etdirməyi,fəaliyyət - nəyin öyrəniləcəyini göstərir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Hansı təlimin təşkilinə verilən tələb deyil?1.inkişafyönümlülük
2.şəxsiyyətyönümlülük
3.şagirdyönümlülük
4.tələbyönümlülük
5.dəstəkləyici mühit
6.nəticəyönümlülük
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Biri kurikulumun prinsipi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Strategiya nəyə xidmət edir?1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Məlumat mübadiləsi
2.Məlumat müzakirəsi
3.Yaradıcı tətbiqetmə

a)Faktlar arasında əlaqəni aşkara çıxararaq sistemləşdirmək və təsnif etmək
b)Tədqiq olunmuş məlumatın təqdimatı,faktların dinlənilməsi
c)Bilik və bacarıqların möhkəmlənməsinə,tətqiqatın davam etməsinə şərait yaradır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Fiziki Tərbiyə müəllimləri üçün yeni diaqnostik test nümunələri

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

One thought on “Fiziki Tərbiyə. Müəllimlər üçün Diaqnostik imtahan (D)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.