Müəllimlərin İşə Qəbulu - FİZİKİ TƏRBİYƏ (3) MİQ -
Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKİ TƏRBİYƏ (3) MİQ

 • FİZİKİ TƏRBİYƏ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Bədənin və ya ətrafların vaxt və fəzada yerdəyişməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Fiziki tərbiyə fəninin I məzmun xəttinin neçə əsas standartı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. 2012-ci il London Yay Olimpiya oyunlarında idmnçılarımızın qazandığı medalların sayı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Fiziki tərbiyə fəninin 4-cü məzmun xəttinin neçə əsas standanda var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Basketbolda hakimin işarət barmağının havada dairəvi döndərməsi nəyi bildirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Tənəffüz aktı nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Dayaqlı tullanma Fiziki tərbiyənin hansı hərəki qabiliyyətini inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Yadronun sıçrayışdan itələnməsi hansı hərəki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Orqanizmin daynıqlığının və genetik müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlər sistemidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Orqanizmin daxili sisteminin sabitliyi nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Dərsdə hərəkətlərin icrası üçün sərf olunan vaxt göstəricisinin dərsin ümumi vaxtına nisbəti nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Gövdənin və ya ətrafların bir-birinə nisbətən mütənasib ölçüdə olması nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qədim olimpiya oyunları nə vaxt keçirilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 567-650 qr ağırlığı olan top hansı idman oyununa aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. IV İslam Həmrəyliyi oyunlarında Azərbycan basketbolçuları hansı nəticəni göstərmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Həndbol meydançsında hər komandadan neçə oyunçu iştirak edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Bakıda keçirilən I Avropa oyunlarında idmançılarımızın qazandığı qızıl medalların sayı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Dəyişən şəraitin tələblərinə müvafiq fəaliyyətini qurmaq, koordinasiya, dəqiq icra hansı
hərəki qabiliyyətin icra rejimidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azəbaycanda Atletika idmanınınn yaranma tarixi neçənci il hesab olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Basketbolda ehtiyat oyunçuarın sayı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Orta və uzaq məsafələrə qaçışın ikinci fazası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qısa məsafəyə qaçışn üçüncü fazası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Tullanaraq başla futbol topunu vurmaq hansı hərəki qabilliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Səhər gimnastikası kompleksinin ardıcıllıqla icrası hansı sıralanma düzgün verilmişdir?


1. Sıçrayışlar, tullanmalar, qaçış
2.Sakitləşdirici (əzələləri boşaldıcı və tənəfüz) hərəkətlər.
3. Gövdə əzələləri üçün hərəkətlər
4.Çiyin qurşağı üçün hərəkətlər
5. Baş-boyun əzələləri üçün hərəkətlər.
6.Aşağı ətarf əzələəri üçün hərəkətlər.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Öz bədəninin çəkisindən asılı olmayaraq, şagirdin dəf edə bildiyi xarici müqavimətin maksimal çəkisi nə adlanır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Şagirdin dəf etdiyi xarici müqavimət göstəricisinin onun bədən çəkisinə nisbətidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Estafet ağacının ötürülməsi fazaları sıralamada doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Badminton oyunanılan raketkanın çəkisi neçə qramdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Dama oyunu harada yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Şahmat oyunu harada yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 4 x 50m, 4 x 100 m və 4 x 400 m estafet qaçışlarında idmançıların qət ediləcək məsafələrin ümumi cəmi neçə metr olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Fiziki tərbiyə fəninin 1-ci tədris vahidi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Toyuq korluğu” adlanan və alaqaranlıq şəraitdə görmənin pozulmasına səbəb olan
hipovitaminoz xəstəliklərinin meydana çıxmsı hansı vitamin çatışmazlığı nəticəsində baş
verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Məkikqaçış hansı hərəki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Gimnastikada tullanmalar neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Hərəkətin növləri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Basketbolda neçə fərdi cəriməsi (fol) olan idmançı oyudan kənalaşdırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Basketbol oyununda hər iki komandanın 4 hissə daxilində istifadə edəcəyi fasilə ümumilikdə neçə dəqqiqədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Azərbaycan Basketbol Federasiyası neçənçi ildə təsis olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Maneələrlə 3000 m məsafəyə qaçışda maneələrin ümumi sayı nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından
Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi:  Rəsulov Yadigar:  055 895 01 28

Загрузка...

Yadigar Rəsulov

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi: Rəsulov Yadigar: 055 895 01 28

32 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKİ TƏRBİYƏ (3) MİQ

 • İyul 31, 2018 at 7:36 axşam
  Permalink

  Salam ixdisas sualları yaxşı düşmüşdü.amma kulokulmla Məntiq dehşət çətin düşmüşdü.riyaziyyat imtahanından imtahan verenlər seviyyəsinde məntiq düşmüşdü

  Cavab yaz
 • İyul 31, 2018 at 7:30 axşam
  Permalink

  Salam bu testileri hazirlahan her kese oz minetdarligimi bildirirem burda olan testlerden dusmusdu imtahanima yuksek yigdim cox sagolun.

  Cavab yaz
 • İyul 31, 2018 at 5:44 axşam
  Permalink

  Salam dostlar siz bilmirsiz rayonlara kecid bali necedir?Men 32.143bal yigmiwam goresen hansisa rayona duwurem?

  Cavab yaz
 • İyul 30, 2018 at 3:45 axşam
  Permalink

  Salam zehmet olmasa idmandan yeni testler paylaşın

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 8:29 səhər
  Permalink

  Mence bu suallarin Hamisi dusmesede 10 sual dusecek.. Suallar cox asantdi ona gore de bu suallar inanmayin. Her birinize ugurlar.

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 7:14 səhər
  Permalink

  38 ci sual sefdi.basketbolda 1-2 ci set arasi 2 deqe 2-3set arasi 10 deq.3-4 set arasi 2 deqe fasile olur.ay yadigar mellim 2+10+2 =14 edir 10 yox.

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 4:16 axşam
   Permalink

   1234 hiseler 2 deqiqe fasile 2 3 hiseller 15 deqiqe fasile 2 x15=30 cemi

   Cavab yaz
  • İyul 29, 2018 at 5:49 axşam
   Permalink

   4 set arasindaki fasileyi soruşmur 4 setde kamadalarin istifade edeceyi fasilesni deyir 3 setde 1. 4 cu setde 2 deq fasile verilir her kamandaya cavab 10 du

   Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 4:03 səhər
  Permalink

  33. “ Toyuq korluğu” adlanan və alaqaranlıq şəraitdə görmənin pozulmasına səbəb olan
  hipovitaminoz xəstəliklərinin meydana çıxmsı hansı vitamin çatışmazlığı nəticəsində baş
  verir?
  bu ne sualdı deyəsən fiziki tərbiyə müəllimlərinin hamsı ixtisasını dəyişib həkim olmalıdı

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 4:07 axşam
   Permalink

   Ответ нехватка витамина А

   Cavab yaz
  • İyul 31, 2018 at 10:56 səhər
   Permalink

   Sam.A vitamini catismazligi.12il evvel 9cu sinifde insan anatomiyasi dersinde kecmisdim.

   Cavab yaz
 • İyul 28, 2018 at 3:48 səhər
  Permalink

  Bu sef ve gic gic suallarla müəllimlərin əsəblərini yenə tarıma çəkirsiniz guya test tədbiq edib reytinq qazanmaq istəyirsiniz sadecə ayıbdı bu sualların düşmə etimalıda yoxdu 1 ci məzmun xətinin neçə standartı var belə bir sualın düşmə ehtimalı yoxdu birdə heç olmasa özünüz bilirsiniz standart nə demekdi

  Cavab yaz
  • İyul 28, 2018 at 6:08 səhər
   Permalink

   Düz deyirsi İlham müellim eybi yoxdu hemin müellif cavandı qoy işlesin testlerin derc etsin helle anllamır dq düşen sual aydıdı Miq düşen suall ayrı olur

   Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 10:27 səhər
  Permalink

  muellimlerin diaqnostik qiymetlendirmesinde yuksek netice gosderen xocali seher 3 sayli tam orta mektebin fiziki terbiye muellimi yadigar muellimin miqe hazirladigi her bir muellim yuksek netice elde etmisdir biri men her fiziki terbiye muellimine yadigar muellimin savadindan behrelenmeyi tovsiyye ederdim

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 7:49 səhər
  Permalink

  Salam çox xahiş edirəm kim bilirsə cvb versin keçən il miqdə 38 bal toplayan bu il imtahanda iştirak esibsə keçən ilki baldan vakant yer seçimi edə bilər

  Cavab yaz
 • İyul 27, 2018 at 5:49 səhər
  Permalink

  bu vaxda qeder yadigar muellimin hazirladigi usaqlar hamisi miq den yuksek netice gosteribler cox sagolun cenab yadigar muellim

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 3:22 axşam
  Permalink

  Bu arada coxsagolun muellim nelerse oyrenirik

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 3:21 axşam
  Permalink

  Salam burda mentiqde sehv var56 ci sulada.Orda cavab 52 olmalidi onagoreki 2008den 1980 cixanda 12 edir.52cix 12=40.1980 ci ilden 40 cixanda yeni ab cixanda 1940 edir yeni 19ab ab 40 dir.

  Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 12:55 axşam
  Permalink

  salam .Vallah mən bu məllimnən baş açmıram bu sualların 90 %derslikkden deyil.hansı derslikden yazır onu qeyd eləsin bilək

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 9:11 axşam
   Permalink

   Salam yazdigi testlerin 99 % melimin metediki vesaiti ve sagird derslerindendi ama secib en cetinlerin salib insallah imtahana bunnan rahat duser

   Cavab yaz
 • İyul 26, 2018 at 7:15 səhər
  Permalink

  Ay usaqlar Bunlarin dusme ehtimali var. 90 faiz duse biler beli.. Ugurlar her birinize. necedi testler???

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 6:50 axşam
   Permalink

   berbad. ilk işe qebul imtahan veren üçün berbad. tehsilmizi yeni bawa vurmusug ve işe qebul imtahani veririk duzdumu? biz meyer ders kecmisiki biley bunları? hemde bu suallar hansi kitablardan salnib? imtahana az vaxt qaldigi müddetde deyirsiz bunlar düşecek. indi biz neyleyek? mence imtahan verenlerin 100/90faizi kesilecek. .!

   Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 9:16 axşam
   Permalink

   Revane xanim yaxsidi ama umid edirem imtahanda bunan rahat duser kecen il dusen suallarin ekseriyeti eziz melimin testlerine benzerdi gorek bu il nece olar

   Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 9:05 axşam
  Permalink

  Sagolun paylasirsiz biz melimlim olmaq isteyenlerde vaxt serf edib hell edirik amma deyin gorek bunlardan 30 zu teste dusme ehtimali var

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 4:17 axşam
  Permalink

  İmtahana cox az vaxt qalıb zehmet olmasa texnologiyanıda paylaşın

  Cavab yaz
  • İyul 26, 2018 at 6:21 səhər
   Permalink

   Bezileri yox çünkü dq düşende birde yenede sehf var

   Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 3:09 axşam
  Permalink

  Admin butun fenler uzre sinaqlar paylawirsiz. Texnologiya ixtisasi uzrede paylasinda imtahana az qalib axi.

  Cavab yaz
 • İyul 25, 2018 at 12:27 axşam
  Permalink

  Ooooo bizim Yadigar Muelliminin 3cu Testdi elaaaaaaa ….. Super…… Allah sizi Var elesin…… Caniniz sag olsun…. Fiziki terbiyye muellimleri Isleyin Gorek testleri Cox ozunuzden razisiz… Super…… Dersliklerden hazirlanmis Testler.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.