Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKİ TƏRBİYƏ (3) MİQ

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Bədənin və ya ətrafların vaxt və fəzada yerdəyişməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Fiziki tərbiyə fəninin I məzmun xəttinin neçə əsas standartı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. 2012-ci il London Yay Olimpiya oyunlarında idmnçılarımızın qazandığı medalların sayı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Fiziki tərbiyə fəninin 4-cü məzmun xəttinin neçə əsas standanda var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Basketbolda hakimin işarət barmağının havada dairəvi döndərməsi nəyi bildirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Tənəffüz aktı nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Dayaqlı tullanma Fiziki tərbiyənin hansı hərəki qabiliyyətini inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Yadronun sıçrayışdan itələnməsi hansı hərəki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Orqanizmin daynıqlığının və genetik müdafiə mexanizminin təkmilləşdirilməsinə yönəlmiş tədbirlər sistemidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Orqanizmin daxili sisteminin sabitliyi nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Dərsdə hərəkətlərin icrası üçün sərf olunan vaxt göstəricisinin dərsin ümumi vaxtına nisbəti nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Gövdənin və ya ətrafların bir-birinə nisbətən mütənasib ölçüdə olması nə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qədim olimpiya oyunları nə vaxt keçirilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. 567-650 qr ağırlığı olan top hansı idman oyununa aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. IV İslam Həmrəyliyi oyunlarında Azərbycan basketbolçuları hansı nəticəni göstərmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Həndbol meydançsında hər komandadan neçə oyunçu iştirak edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Bakıda keçirilən I Avropa oyunlarında idmançılarımızın qazandığı qızıl medalların sayı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Dəyişən şəraitin tələblərinə müvafiq fəaliyyətini qurmaq, koordinasiya, dəqiq icra hansı
hərəki qabiliyyətin icra rejimidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Azəbaycanda Atletika idmanınınn yaranma tarixi neçənci il hesab olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Basketbolda ehtiyat oyunçuarın sayı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Orta və uzaq məsafələrə qaçışın ikinci fazası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qısa məsafəyə qaçışn üçüncü fazası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Tullanaraq başla futbol topunu vurmaq hansı hərəki qabilliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Səhər gimnastikası kompleksinin ardıcıllıqla icrası hansı sıralanma düzgün verilmişdir?


1. Sıçrayışlar, tullanmalar, qaçış
2.Sakitləşdirici (əzələləri boşaldıcı və tənəfüz) hərəkətlər.
3. Gövdə əzələləri üçün hərəkətlər
4.Çiyin qurşağı üçün hərəkətlər
5. Baş-boyun əzələləri üçün hərəkətlər.
6.Aşağı ətarf əzələəri üçün hərəkətlər.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Öz bədəninin çəkisindən asılı olmayaraq, şagirdin dəf edə bildiyi xarici müqavimətin maksimal çəkisi nə adlanır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Şagirdin dəf etdiyi xarici müqavimət göstəricisinin onun bədən çəkisinə nisbətidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Estafet ağacının ötürülməsi fazaları sıralamada doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Badminton oyunanılan raketkanın çəkisi neçə qramdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Dama oyunu harada yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Şahmat oyunu harada yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. 4 x 50m, 4 x 100 m və 4 x 400 m estafet qaçışlarında idmançıların qət ediləcək məsafələrin ümumi cəmi neçə metr olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Fiziki tərbiyə fəninin 1-ci tədris vahidi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Toyuq korluğu” adlanan və alaqaranlıq şəraitdə görmənin pozulmasına səbəb olan
hipovitaminoz xəstəliklərinin meydana çıxmsı hansı vitamin çatışmazlığı nəticəsində baş
verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Məkikqaçış hansı hərəki qabiliyyəti inkişaf etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Gimnastikada tullanmalar neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Hərəkətin növləri hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Basketbolda neçə fərdi cəriməsi (fol) olan idmançı oyudan kənalaşdırılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Basketbol oyununda hər iki komandanın 4 hissə daxilində istifadə edəcəyi fasilə ümumilikdə neçə dəqqiqədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Azərbaycan Basketbol Federasiyası neçənçi ildə təsis olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Maneələrlə 3000 m məsafəyə qaçışda maneələrin ümumi sayı nə qədərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Ata ilə üç uşağının yaşları cəmi 60-dır. Neçə il sonra ata ilə uşaqlarının yaşları cəmi 72 olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

6 nəfərdən müxtəlif tərkibdə neçə 4 nəfərlik qrup yaratmaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Cümlənin doğru mənasını tamamlayan cavabı tapın:

Nahar … ola bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından
Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi:  Rəsulov Yadigar:  055 895 01 28

Загрузка...
loading...

Yadigar Rəsulov

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi: Rəsulov Yadigar: 055 895 01 28

46 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu – FİZİKİ TƏRBİYƏ (3) MİQ

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !