Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) FİZİKİ TƏRBİYƏ 2

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Fiziki tərbiyə dərslərində formativ qiymətləndirmə zamanı əsas hesab edilən göstəricilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Fiziki tərbiyə dərslərində kiçik summativ qiymətləndirmə zamanı əsas hesab edilən göstəricilərə daxil deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Düzülüşdə yerləşənlərin baxdığı istiqamət (tərəf) nə adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Mürəkkəb quruluşlu icra üsullarının öyrədilməsi zamanı texniki elementlərin mənimsənilməsi, təkmilləşdirilməsi, məqsədi ilə istifadə olunan hərəkətlər kompleksi neçə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Dünya ölkələri tərəfindən Beynəlxalq olimpiya günü kimi qeyd olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Sıranın və ya cərgənin sağ və sol qurtaracağı nə adlanır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Atlanta şəhərində keçirilən XXVI olimpiya oyunlarında Azərbaycan Respublikası neçə idmançı ilə təmsil olunurdu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Xolerik temperament tipinə aid olanı göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Fiziki tərbiyə prosesində fiziki yükün intensivliyinə nəzarət üçün yeganə göstəricisidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Diqqətin son nəticəyə yönəldilməsi ilə hərəki fəliyyətin icrası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hərəkətin və hərəki fəaliyyətin icra keyfiyyətini müəyyənləşdirən insanın anadan gəlmə və həyatda qazanılmış motor funksiyasının psixofiziki xüsusiyyətidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Orqanizmi möhkəmləndirmə prinsiplərinə daxil deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. 2018-ci ildə futbol üzrə dünya birinciliyi hansı ölkədə keçirildi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Özünə nəzarətin obyektiv göstəricilərinə nələr daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Qaçaraq uzunluğa tullanmada üçüncü faza hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Futbol topunun çəkisi neçə qramdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Həndbol topunun çəkisi neçə qramdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Həndbol oyununda ehtiyat oyunçuların sayı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Həndbol oyununda hər bir oyunçu oyun prosesində topu əlində neçə saniyə saxlaya, topla neçə addım ata bilər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Topla hokkeydə penalti neçə metrlik məsafədən vurulur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ümumtəhsil məktəblərində Fiziki tərbiyə fənni qarşısında duran vəzifələrə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Fiziki inkişaf göstəricilərinə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Funksional inkişaf göstəricilərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Qaçış cığırının uzunluğu 500 m olan stadionda start və finiş xətləri hansı qaçışda üst- üstə düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Atlet finişə yaxınlaşarkən beş idmançını ötüb finişə ikinci çatdı.  Ötmədən əvvəl o, neçənci qaçırdı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Altı komandadan ibarət qrupda (dairəvi) yarışan basketbol komandalarından biri dörd oyunda məğlub olarsa, bu komanda maksimum neçə xal toplaya bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Aşağıdakılardan hansı çeviklik qabiliyyətinin inkişafı üçün əsas sayılmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Aşağıdakılardan hansı dözümlülük qabiliyyətinin inkişafı üçün əsas sayılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Stend atıcılığı idman növü üzrə yeganə olimpiya çempionumuz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Yunan-Roma güləşi üzrə yeganə Olimpiya çempionumuz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Bir silsilə neçə yeriş addımından ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Aşağı startda istifadə olunan alətin adı nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Fiziki tərbiyə dərsinin hissələrinin ardıcıllığını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Çəkic necə atılan alətdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Hündürlüyə tullanmada ən yüksək nəticə hansı üsulda əldə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Voleybolda hakimin qolları öndə çarpaz saxlaması nəyi bildirir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Voleybolda hakimin hər iki baş barmağı şaquli yuxarı qaldırması nəyə işarədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Şagirdin dərsdə hərəki fəaliyyətinin təşkili, istiqamətləndirilməsi və tənzimlənməsi üçün tətbiq olunan, sərəncam və ya əmr formasında verilən komandalara müvafiq icra edilən hərəkətlər necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Çəkicin hissələri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Zülalın (protein) orqanizm üçün funksiyası hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. kəütt, zruan, nablaba, ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bir atanın 60 yaşı, uşaqlarının yaşları isə 9, 12 və 14- dür. Neçə il öncə atanın yaşı uşaqlarının yaşları cəminin 2 mislinə bərabər idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Aşağıdakı şəkillərdən fərlənən şəkili tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək kitabından
Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi:  Rəsulov Yadigar:  055 895 01 28

Загрузка...
loading...

Yadigar Rəsulov

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi: Rəsulov Yadigar: 055 895 01 28

18 şərh “Müəllimlərin İşə Qəbulu (MİQ) FİZİKİ TƏRBİYƏ 2

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !