Загрузка...

Fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətlərinin müqayisəli təsviri

Şəxsiyyətyönümlülük
Təhsil alanın idraki, ünsiyyət və psixomotor fəaliyyətləri əsasında həyati bacarıqlarını inkişaf
etdirməklə onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılmasıdır.
Şagirdyönümlülük
Təhsil sahəsində fəaliyyətlərin təhsilalanların mənafeyinə, maraq və tələbatlarının ödənilməsinə,
istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına xidmət etməsidir.
Nəticəyönümlülük
Əldə olunması nəzərdə tutulan təlim nailiyyətlərinin nəticələr formasında əvvəlcədən müəyyən
edilməsidir.
Tələbyönümlülük
Fərdin, cəmiyyətin və dövlətin dəyişən ehtiyac və tələbatlarının nəzərə alınmasıdır.
İnteqrativlik
Təhsilin məzmun komponentlərinin bir-biri ilə və həyatla sistemli şəkildə əlaqələndirilməsidir.
Qiymətləndirmə standartları
Təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir

Milli kurikulum: Abdulla Qəhrəmanov

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir