Загрузка...

Diaqnostik Qiymətləndirmə üçün test sualları- İBTİDAİ SİNİF

1. Mənsubiyyət şəkilçili sözü göstərin.
A) boyunun     B) ovucun      C) ağılın
D) burnu         E) burunun

2. Cəm şəkilçisi qəbul etməyən ismi göstərin.
A) müəllimlik    B) gözlük    C) ordu
D) xalq            E) meşə

3. Sifət işlənmiş cümləni tapın.
A) Yanğın qonşu binaya da keçmişdi.
B) Hüseyn Cavid Sibirə sürgün olunmuşdur.
C) Coşqun bir dəniz kimi çağlayırdı ürəyim.
D) Qar uçqunu avtomobillərin gediş-gəlişinə maneə yaratmışdı.
E) Bu çayda çoxdandır ki, belə daşqın olmamışdı.

4. Vurğusu son hecaya düşən sözü göstərin?
A) bayaq    B) dünən    C) sabahkı
D) yəni       E) həmişə

5. Hansı ismin qəbul etdiyi mənsubiyyət şəkilçisində yanlışlıq vardır?
A) onun ütüsü           B) çayın mənbəyi
C) onların mənafeyi  D) sizin taleniz
E) sözün mənbəyi

6. Sözlərin birinin quruluşu fərqlidir.
A) şamdan    B) əliboş      C) alnıaçıq
D) itburnu     E) çör-çöp

7. “Elə” sözünün əvəzlik kimi işləndiyi cümləni göstərin.
A) Elə mən də onu deyirəm ki,bu işdən ötrü bir az əziyyət çəkəcəksiniz
B) Elə təzəcə oturmuşdu ki, qapı döyüldü.
C) Elə tələbə adama başucalığı gətirər.
D) Get, bu gününə şükür elə.
E) Elə mən də sənin kimi düşünürəm.

8. Çıxışlıq halda fərqli tələffüz olunan şəxs əvəzliklərini seçin:
A) biz, siz, sən    B) sən, o, onlar
C) mən, sən, o   D) hamı, biz, hərə
E) o, onlar, biz

9. Biri alınma sözdür.
A) payız     B) altı      C) qış     D) yaz    E) baş

10. “Silahdaş” isminin morfoloji təhlilindəki səhvi göstərin:
A) Ümumi isimdir
B) Təkdədir
C) Adlıq haldadır
D) Quruluşca mürəkkəbdir
E) Kim? sualına cavab verir

11. Həm qrammatik, həm də leksik şəkilçisi olan sözü göstərin.
A) toplantı       B) sarsıntı      C) dağıntı
D) qaldırdı      E) incitmişdi

12. sxeminə uyğun gələn sözü göstərin.
A) müəllimlərdən    B) tanışlıqdan
C) həmişəlik            D) birdəfəlik
E) həvəskarlıq

13. Mürəkkəb sözlərdən birinin tərkibində mənsubiyyət şəkilçisi var:
A) qohum-qonşu   B) soyuqqanlı
C) ev-eşik              D) gözübağlı
E) qaragöz

14. Düzəltmə saylardan ibarət cərgəni göstərin.
A) on birinci,çoxlu,yüzlərcə
B) beşinci,onlarla,çoxlu
C) xeyli,bir çox,üçdə beş
D) bir qədər,ikinci,az
E) milyon,neçənci,minlərcə

15. “Əsgərlər mahnı oxuya-oxuya irəliyə addımlayırdılar”-cümləsindəki təsriflənən feillə bağlı düzgün fikri göstərin.
A)Qayıdış növdədir
B)Şühudi keçmiş zamandadır
C)-ır indiki zaman şəkilçisi,-dı idi hissıciyinin qısaldılmış formasıdır
D)Quruluşca sadədir
E)Təsirlidir

16. Eyniköklü sözləri göstərin.
A) bağda, bağlar     B) güldan, gülüş
C) otlaq, otlu           D) sağıcı, sağlam
E) toxucu, toxluq

17. Dialekt söz hansı bənddir?
A) ayıtmaq      B) qarqundey      C) morfologiya
D) çağdaş       E) dəli

18. Cərgələrdən birində terminlər verilmişdir:
A) kitab, ahəng      B) biologiya, dəftər
C) leksika, isim      D) qələm, gül
E) gözəl, çiçək

19. Verilən cümlələrdən birində iki müxtəlif köməkçi nitq hissəsi işlənmişdir.
A)Sonanın xalçası,doğrudan da,tamaşa idi.
B)Heyrətlə və ləzzətlə baxan adamlar birbirinə nə isə deyib xalçaya işarə edirdilər.
C)Rəqqasə Təhminə və kor kamançaçı şahzadəni əyləndirmək üçün saraya dəvət edilirlər.
D)Biz bir dəstə cavan qərara almışdıq ki,şahın zülmündən vətənimizi xilas edək.
E)Dərin bir ümidsizlik içində gözlərini yumur.

20. Cingiltili və kar samitlərin qarşılqlarına aid verilmiş nümunələrdən biri səhvdir:
A) y – x      B) z – s     C) v – f
D) q – k`    E) g- k

37.Vuruqlarından biri 452, digəri isə 75 olan hasili minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə olar?
A) 33000         B) 34000           C) 40000
D) 30000         E) 32000

39.Birinci boru ilə boş hovuz 4 saata, ikinci ilə 6 saata dolur, üçüncü boru isə dolu hovuzu 12 saata boşaldır. Hər üç boru eyni vaxtda quoşularsa hovuzun yarısı neçə saata dolar ?
A) 1,4       B) 1,2        C) 2       D) 1,6       E) 1,5

40. Su ilə dolu stakanın kütləsi 240q, yarısına qədər oln stakanın kütləsi isə 145qdır.Boş stakanın kütləsi neçə qramdır?
A) 50      B) 20       C) 40          D) 60       E) 30

Zəfər Kursları

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

15 Şərhlər “Diaqnostik Qiymətləndirmə üçün test sualları- İBTİDAİ SİNİF

 • Mart 30, 2017 at 4:38 axşam
  Permalink

  Bir sagird 23 qelem alanda cibinde 55 qalir26 qelem alsaydi 10 qepik qalardi . SAgirdin evvelce ne qeder pulu vardi HELLI 55-15=45 (3qelemln pulu) 45/3=15 manat (1 qelemin qiymeti) 23*15+55=400 manat CAVAB)D)400

  Cavab yaz
 • Mart 19, 2017 at 1:22 axşam
  Permalink

  4QELEM3DEFTER=6QELEM2DEFTER OLARSA ONDA 1DEFTER=2QELEM 4DEFTER=8QELEM CAVAB B)8

  Cavab yaz
 • Mart 19, 2017 at 1:15 axşam
  Permalink

  Men indi oglumdan 4defe boyuyem, 20ilden sonra ise men oglumdan 2 defe boyuk olacagam.Indi oglumun nece yasi var?
  4x+20=2*(x+20) 4x+20=2x+40 2x=40-20 2x=20 X=20/2 x=10 CAVAB 10 IL

  Cavab yaz
 • Mart 16, 2017 at 7:07 axşam
  Permalink

  Hellini bilen varsa yazardinizda zehmet deyilse
  4 qələm, 3 dəftərin dəyəri 6 qələm, 2 dəftərin dəyərinə bərabərdir. 4 dəftərin dəyərinə neçə qələm almaq olar?
  A) 6 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

  Samir, Ləman və Davudun bir qədər pulu var idi. Onlar pulu belə bölüşdürdülər: Samir bütün pulun hissəsini, Ləman bütün pulun 0,35 hissəsini götürdü. Davuda isə 9 manat pul qaldı. Bütün pul nə qədər idi?
  A) 27 manat
  B) 43 manat
  C) 180 manat
  D) 280 manat
  E) 190 manat

  Üç ədədin ədədi ortası 17-dir. Onlardan ikisinin ədədi ortası isə 12,5-dir. Üçüncü ədəd neçədir?
  A) 29,5 B) 25 C) 34 D) 26 E) 51

  Bir şagird 23 qələm alanda cibində 55 manat qalır. 26 qələm alsaydı, 10 manat qalardı. Şagirdin nə qədər pulu vardı?
  A) 200 B) 250 C) 300
  D) 400 E) 500

  Beş il qabaq mən öz böyük oğlumdan yaşca 5 dəfə böyük idim. İndi isə ondan 3 dəfə böyüyəm. Mənim indi neçə yaşım var?
  A) 35 B) 25 C) 30 D) 40 E) 50

  İndi Eltacın yaşı Fidanın yaşından 3 dəfə çoxdur. 4 ildən sonra isə onun yaşı Fidanın yaşından 2 dəfə çox olacaqdır. Eltacın indi neçə yaşı var?
  A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 10

  Mən indi oğlumdan 4 dəfə böyüyəm, 20 ildən sonra isə mən oğlumdan 2 dəfə böyük olacağam. İndi oğlumun neçə yaşı var?
  A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

  Mahir və Şaiq müəyyən qədər pulu öz aralarında uyğun olaraq, 4:5 nisbətində bölüblər. Əgər Şaiqə 120 manat pul düşübsə, nə qədər pul varmış?
  A) 196 B) 204 C) 206 D) 216 E) 240

  Cavab yaz
 • Mart 8, 2017 at 1:13 axşam
  Permalink

  salam admin , terbiyeci muellimlere imtahan olacaq ?

  Cavab yaz
 • Mart 6, 2017 at 4:37 axşam
  Permalink

  21) 5/17+3/17=8/17 1-8/17=7/17 cvb B.
  38) 1/7+3/7=4/7 1-4/7=3/7 cvb B.
  39) (1/4+1/6-1/12)x=1 x=3 3:2=1,5 Cvb E.
  40) 240-(145+145)=50 Cvb A

  Cavab yaz
  • Mart 6, 2017 at 7:22 axşam
   Permalink

   Zenfira xanim, 21ci sualin cavabi 9/17dir. 1-8/17=17/17-8/17=9/17

   Cavab yaz
  • Aprel 19, 2017 at 10:43 axşam
   Permalink

   21 nomreli d) bendidir9/17

   Cavab yaz
 • Mart 5, 2017 at 9:51 axşam
  Permalink

  1d 2a 3c 4c 5d 6a 7c 8c 9a 10d 11e 13d 14b 15c 16c 17b 18c 19c 20a 21b 37b 38b 39e 40a

  Cavab yaz
 • Mart 5, 2017 at 3:03 axşam
  Permalink

  Salam ,menim ixtisasım Azerbaycan dili ve edebiyyatdır.9–a,10–d,16–c,19–c,11–e,12–?,15–c.Digerleri doğrudur .Menim fikrimce ,sehvleriniz .Razılaşmaya da bilersiniz.Zehmet deyil xoş oldu.

  Cavab yaz
 • Mart 5, 2017 at 12:33 axşam
  Permalink

  Hamiya uqurlar.Duzgun bilen varsa yoxlasin de zehmet olmasa.1d,2a,3c,4c,5d,6a,7c,8c,10c,11a,13d,14b,16e,17b,18c,19a,20a,21d,37b,38b,40a

  Cavab yaz
  • Mart 5, 2017 at 7:12 axşam
   Permalink

   Salam ixtisasim azerbaycan dili ve edebiyyat muellimidir. 1d2a3c4c5d6a7c8c9a10d11e13d14b15c16c17b18c19c20a dir Sizin ucun mubahiseli qalan cavabi deyin izahini yazim.Ne lazim olsa sorusa bilersiz elimden geldiyi qeder komek ederem

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir