Reklam...

Diaqnostik Qiymətləndirmə və İşə Qəbul üçün KURİKULUM testləri

Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətləndirmə İmtahanları və Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə yeni hazırlanmış kurikulum testləri.

 

Sual 1 - 20

1.
Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.
Neçə təlim forması var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.
Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.
Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Planlaşdırmanın neçə növü var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?
1.Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.
2.Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Tədris vahidi və mövzuların ardıcıllığı hansı prinsiplərə əsasən müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.
İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. İllik planlaşdırmaya aid olanları seçin.
1.Tədris vahidi
2.Resurslar
3.Motivasiya
4.Tədqiqat aparılması
5.Tarix
6.Mövzu
7.Qiymətləndirmə
8.Yaradıcı tətbiqetmə
9.Standartlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Gündəlik planlaşdırmada qeyd olanları müəyyən edin.
1.Tədris vahidi
2.Motivasiya
3.Ev tapşırıqlarının yoxlanılması
4.Resurslar
5.Tədqiqat aparılması
6.Məlumat mübadiləsi
7.Məqsəd
8.Dərs saatlarının sayı
9.Mövzu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. BİBÖ abveturası nə bildirir?
A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Motivasiyanın düşündürücü və məqsədəuyğun olmasının səbəblərini müəyyən edin.
1.Tədqiqatı dərsin nəticələrinə yönəldir.
2. dərs müddətində(45 dəqiqə) dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı bölüb,onları tam keçirməyə imkan verir
3.Dərsi maraqlı edir,dərs vaxtında bitir
4.Təhsilalanlarda idrak fəallığı yaradır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. 1. Prosesləri və ya fəaliyyət mərhələlərini özündə əks etdirmir.
2. Hər hansı anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini əhatə edir.
Verilmiş fikirlər biliyin hansı kateqoriyasına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Verilmiş fikirlərlə bağlı olmayan cavab hansıdır?
Artıq başa çatmış dərsin şüurda inikası;
Dialoq və əməkdaşlığın zəruriliyi;
Nəzərdə tutulmuş məqsədlə qiymətləndirmə arasında uzlaşma;
Bilik və fəaliyyət;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. “Tapmacaya bənzəyən bu üsulda müəllim dairəvi karta şagirddən tələb etdiyi fikri yazır və lövhədən asır.Həmin fikrin xüsusiyyətləri barədə yönəldici söz sadalayır və ya qeyd etdirir.Şagirdlər bu xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gişlədilmiş ifadəni –sözü tapırlar.”
Bu hansı iş üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Unikal,original məhsulun yaradılması;Təlim prosesində iştirak etmək üçün şagirdlərin stimullaşdırılma;
Verilənlər hansı fəaliyyət növünə və onun bacarıq səviyyəinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.
Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
9.Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli sürülməsi)
10.Qiymətləndirmə və ya Refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 


Zəfər Kursları

Reklam...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: