Загрузка...

Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətlənirilməsi – Fiziki Tərbiyə 2019 (YENİ)

  • FİZİKİ TƏRBİYƏ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

FİZİKİ TƏRBİYƏ

1. Şagirdin fiziki yükün icrasından dərhal sonra nəbz vurğusu 170 vurğ\dəq, 3 dəq.
sonra isə 92 vurğ\ dəq. olmuşdur. Ürək vurğularının bərpası əmsalını tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. İnsanın dayaq-hərəkət aparatının morfofunksional xüsusiyyəti olub, hərəkətlərin mümkün olan geniş amplituda ilə icrası qabiliyyətidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Bədənin əyilmə qabiliyyətinə aid olmayan fikiri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Əyilgənliyin inkişafı üçün hərəkətlərin icra ardıcıllığını müəyyən edin:

1. Gövdəni və ətrafları mümkün olan əyilmə bucağında əyərək müəyyən vaxt ərzində saxlanması
2. Gövdənin və ya ətrafların müxtəlif əyilmə, bükülmə, dönmə hərəkətlərinin xarici
qüvvənin (yoldaşının, müəllimin, evdə bacı-qardaşın) köməyi ilə maksimum amplitudada
icrası
3. Geniş amplitudalı yellənmə, fırlanma, dönmə, yuvarlanma, əyilmə hərəkətlərinin icrası
4. Dinamik hərəkətlər: yeriş, qaçış, intensiv oyunlar vasitəsi ilə orqanizmin tam ʺqızışdırılmasıʺna nail olmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəticələrinin Fiziki tərbiyə dərsində müəllimə
yaratdığı imkanları müəyyən edin:
1. Dərs prosesində fiziki yükü tənzimləməyə
2. Dərsin tamamlayıcı hissəsinə ayrılan vaxtı müəyyən etməyə
3. Hər bir şagirdə fiziki yük nöqteyi-nəzərindən fərdi yanaşmanı təmin etməyə
4. Dərsin əsas hissəsinə ayrılan vaxtı müəyyən etməyə
5. Hər bir hərəki qabiliyyətin perspektiv inkişafının hüdudlarını müəyyənləşdirməyə
6. Dərsin giriş hissəsinə ayrılan vaxtı müəyyən etməyə
7. Hər bir şagirdə veriləcək ev tapşırıqlarında fərdiliyin təmin olunmasına
8. Funksional inkişaf üzərində nəzarəti həyata keçirməyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Şagirdlərin tədris ilinin əvvəlində fiziki və funksional inkişafını, altı hərəki qabiliyyətlər üzrə hazırlıq səviyyələrini müəyyənləşdirmək üçün tətbiq edilən ölçü vahididir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Ayrı-ayrı tədris vahidləri(hərəki qabiliyyətlər) üzrə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə istifadə olunan ülçü vahidləridir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Fiziki tərbiyə dərsində bu qiymətləndirmə məzmun standartlarının mənimsəmə səviyyəsinin etibarlı göstəricisidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Aşağıdakı fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Atmalar şagirdlərin hansı ətraf əzələlərində sürət-güc hazırlığının artırılması məqsədilə istifadə olunur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Qadınlar, qızlar və yeniyetmə oğlanlar üçün üçnövçülüyə daxil olanları müəyyən edin:
1. 100 m məsafəyə qaçış
2. 200 m məsafəyə qaçış
3. Hündürlüyə tullanma
4. Maneələrlə 80 m məsafəyə qaçış
5 Yadro itələmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Qadınlar və 17-18 yaşlı qızlar üçün beşnövçülüyə daxil olan idman növlərini müəyyən edin:
1. Maneələrlə 80 m məsafəyə qaçış
2. 100 m məsafəyə qaçış
3. Nizə tullama
4. Yadro itələmə
5. 1500 m məsafəyə qaçış
6. Hündürlüyə tullanma
7. Sürət götürməklə uzununa tullanma
8. Şüvüllə tullanma
9. 200 m məsafəyə qaçış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Kişilər üçün beşnövçülüyə daxil olan idman növlərini müəyyən edin:
1. 400 m məsafəyə qaçış
2. Uzununa tullanma
3. Maneələrlə 110 m məsafəyə qaçış
4. Nizə tullama
5. Maneələrlə 80 m məsafəyə qaçış
6. 200 m məsafəyə qaçış
7. 100 m məsafəyə qaçış
8. Disk tullama
9. Hündürlüyə tullanma
10. 1500 m məsafəyə qaçış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Onnövçülüyə daxil olan idman növlərini müəyyən edin:

1. 100 m məsafəyə qaçış
2. 200 m məsafəyə qaçış
3. Uzununa tullanma
4. 3000 m məsafəyə qaçış
5. Yadro itələmə
6. Hündürlüyə tullanma
7. Maneələrlə 80 m məsafəyə qaçış
8. 400 m məsafəyə qaçış
9. Maneələrlə 110 m məsafəyə qaçış
10. Dayaqlı tullanma
11. Disk tullama
12. Paralel qollarda hərəkətlər
13. Şüvüllə tullanma
14. Nizə tullama
15. 1500 m məsafəyə qaçış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Atletikanın ʺinciʺsi hesab edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Onnövçülük neçə gün ərzində keçirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Onnövçülüyün birinci günündə keçirilən yarışları müəyyənləşdirin:
1. Maneələrlə 110 m məsafəyə qaçış
2. 100 m məsafəyə qaçış
3. Disk tullama
4. Uzununa tullanma
5. Şüvüllə tullanma
6. Yadro itələmə
7. Hündürlüyə tullanma
8. Nizə tullama
9. 400 m məsafəyə qaçış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Onnövçülüyün ikinci günündə keçirilən yarışları müəyyənləşdirin:

1. Maneələrlə 110 m məsafəyə qaçış
2. 100 m məsafəyə qaçış
3. Disk tullama
4. Uzununa tullanma
5. Şüvüllə tullanma
6. Yadro itələmə
7. Nizə tullama
8. Hündürlüyə tullanma
9. 1500 m məsafəyə qaçış
10. 400 m məsafəyə qaçış

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Qadınlar, qızlar və yeniyetmə oğlanlar üçün üçnövçülük neçə gün ərzində keçirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Qadınlar və 17-18 yaşlı qızlar üçün beşnövçülüyün birinci günündə keçirilən yarışları müəyyənləşdirin:
1. Maneələrlə 80 m məsafəyə qaçış
2. Sürət götürməklə uzununa tullanma
3. Yadro itələmə
4. 200 m məsafəyə qaçış
5. Hündürlüyə tullanma

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qadınlar və 17-18 yaşlı qızlar üçün beşnövçülüyün ikinci günündə keçirilən yarışları müəyyənləşdirin:

1. Maneələrlə 80 m məsafəyə qaçış
2. Sürət götürməklə uzununa tullanma
3. Yadro itələmə
4. 200 m məsafəyə qaçış
5. Hündürlüyə tullanma

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Kişilər üçün beşnövçülük neçə gün ərzində keçirilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Əl qumbarasının çəkisi kişilər üçün neçə qramdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Əl qumbarasının çəkisi qadınlar üçün neçə qramdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Əl qumbarasının çəkisi uşaqlar üçün neçə qramdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Azərbaycanda ilk ʺBədən tərbiyəsi cəmiyyətiʺ neçənci ildə yaradılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. İdman gimnastikası üzrə ilk dünya çempionatı neçənci ildə və hansı şəhərdə keçirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Bədii gimnastika hansı ölkədə yaranmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Bədii gimanstika üzrə ilk dünya çempionatı neçənci ildə və hansı şəhərdə keçirilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Futbol idman oyunu neçənci ildə və hansı şəhərdə yaradılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Futbolda hakim fit ilə meydana ilk dəfə neçənci ildə çıxmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Futbolda 11 m-lik cərimə zərbəsi neçənci ildən oyun qaydalarına daxil edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Futbol idman oyununda oyun zamanı hər komandadan neçə oyunçu oynaya bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Dünyanın ən populyar idman oyunu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Uzunluğu 90-120 metr, eni 60-75 metr olan düzbucaqlı stadion hansı idman oyununa məxsusdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Futbol qapısının eni neçə metrdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Futbol qapısının hündürlüyü neçə metrdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Azərbaycanda Bakı Olpimpiya stationu neçə minlik tamaşaçı tutumuna malikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgiin istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. “Təhsilin məhsulu” anlayışına daxildir:

1. təhsil sahəsində innovasiyalar
2. baza ali tibb təhsili almış məzunlara verilən ali peşə-ixtisas dərəcəsi
3.orijinal təhsil və fənn proqramları
4. ali təhsil müəssisəsəsində akademik məsləhətçi
5. təlim metodları sistemi,
6. təlimin məzmununa və həcminə uyğun olaraq onun mənimsənilməsinə ayrılan vaxtın ölçü vahidi
7. təhsil modulları
8 müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən dövlət təhsil müəssi-səsinə verilən müstəqillik,
9. təhsil layihələri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Nəzarət növləri arasındakı uyğunluğu tapın.

1 - cari nəzarət
2- - tematik nəzarət
3- dövrü nəzarət
4- yekun nəzarət
a - İri mövzu və bölmə üzrə
b - Keçirilmə vaxtı və həll etdiyi vəzifələrə görə gündəlik nəzarət
c - İlin sonunda aparılan nəzarət
d - Rüblərin sonunda aparılan nəzarət

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Diaqnostik qiymətləndirmənin fiziki inkişafına aiddir:

1. dayaq hərəkət aparatının səviyyəsi
2. əməkdaşlıq
3. təhlil
4. eşitmə
5 təqlid
6.bilmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirmənin sosial-emosional inkişafına daxildir:

1. tədbiq
2. dözümlülük
3. eşilmə
4. müstəqil icra
5. liderlik
6. sintez

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Qiymətləndirmə hansı məqsədlərə xidmət edir?

1- şagird nailiyyətlərinin izlənməsi
2- şagirdin təlim nəticələrinin
qiymətləndirilməsi
3- kurikulum qiymətləndirilməsi
4- cari qiymətləndirmə
5- yekun qiymətləndirmə
6- təlim prosesində qərarların qəbulu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Qiymətləndirmədə səmərəli əks əlaqə vasitəsi olan komponentlərin məntiqi ardıcıllığını göstərin.

1. Qiymətləndirmə məlumatları
2. Qiymətləndirmə nəticələri
3. Məlumatların toplanması
4. Qiymətləndirmə standartları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Biri kompetensiyaya daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Müxtəlif mövzular üzrə canlı, qızğın mübahisələrdir. Bu üsulun əsasında mübahisə, fikirlərin mübarizəsi durur. 5- 6 sual hazırlanır və onlar üzrə müstəqil mühakimələr yürütmək tələb olunur.Orta və yuxarı siniflərdə siyasi, iqtisadi, mədəni, estetik, hüquqi mövzulara dair keçirirlər. Əqidələr toqquşur, müxtəlif fikirlər tutuşdurulur. Mürəkkəb metoddur, müəllimdən, tərbiyəçidən yüksək peşəkarlıq tələb edir. Qeyd olunan fikirlər hansı metoda aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. İqtisadi şüurun belə bir funksiyası yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Təlimin strukturuna aid olmayanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Verilən xüsusiyyətlərdən biri sanqvinik temperament tipinə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Pedaqoji dəyər nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. İştirakçılara yanaşma tərzində subyektivizm nədir?Hörmət və etibar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Toplanmış materialın keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Yadigar Rəsulov

Şəki Məram Gənclik İnkişaf mərkəzinin fiziki tərbiyə müəllimi: Rəsulov Yadigar: 055 895 01 28

8 thoughts on “Müəllimlərin Diaqnostik Qiymətlənirilməsi – Fiziki Tərbiyə 2019 (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !