Reklam...

Dövlət Qulluğuna aid Qanunvericilik Sualları – TEST (2)

Dövlət Qulluğuna hazırlaşan namizədlər üçün çox vacib və qiymətli testləri sizinlə bölüşürük…

 • QANUNVERİCİLİK
 

Question 1 of 52

QANUNVERİCİLİK

1. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hansı prinsiplər əsasında qurur?

Question 1 of 52

Question 2 of 52

2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaqların qayğısına qalmaq kimin borcudur?

Question 2 of 52

Question 3 of 52

3. Əmək müqaviləsi necə bağlanılır?

Question 3 of 52

Question 4 of 52

4. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət gerbi haqqında” əsasnamə təsdiq edilmişdir:

Question 4 of 52

Question 5 of 52

5. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə hansı şərtlərlə yol verilir?

Question 5 of 52

Question 6 of 52

6. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil sistemi hansı xarakter daşıyır?

Question 6 of 52

Question 7 of 52

7. Kimlər əmək müqaviləsinin bağlanılmasına məcbur edilir?

Question 7 of 52

Question 8 of 52

8. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul etmir?
1) ailə münasibətləri
2) referendum
3) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
4) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
5) məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
6) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu

Question 8 of 52

Question 9 of 52

9. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1) dövlət           2) paylı         3) bələdiyyə
4) birgə             5) xüsusi

Question 9 of 52

Question 10 of 52

10. Hansı şərtlə şəxsin üzərində tibbi təcrübələr aparıla bilər?

Question 10 of 52

Question 11 of 52

11. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?1) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
2) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
3) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
4) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
5) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi
6) referendum
7) inzibati ərazi bölgüsü
8) beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi

Question 11 of 52

Question 12 of 52

12. Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları nə ilə müəyyən edilir?

Question 12 of 52

Question 13 of 52

13.
Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək borcunun yerinə yetirilməsinə kim nəzarət edir?

Question 13 of 52

Question 14 of 52

14.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?

Question 14 of 52

Question 15 of 52

15. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması hüququ yalnız:

Question 15 of 52

Question 16 of 52

16.
Aşağıda göstərilənlərdən hansı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalara aid deyil?

Question 16 of 52

Question 17 of 52

17.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini kim həyata keçirir?

Question 17 of 52

Question 18 of 52

18. Kimlərə siyasi sığınacaq verilir?

Question 18 of 52

Question 19 of 52

19. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?1) fövqəladə vəziyyət rejimi
2) referendum
3) inzibati ərazi bölgüsü
4) mülki hüquq obyektləri
5) amnistiya
6) dövlət sərhədi rejimi
7) dövlətlərarasi müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi

Question 19 of 52

Question 20 of 52

20.
Dövlət qulluğu nədir?

Question 20 of 52

Question 21 of 52

21.
Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini kim təmin edir?

Question 21 of 52

Question 22 of 52

22.
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi rədd edir:

Question 22 of 52

Question 23 of 52

23.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir:

Question 23 of 52

Question 24 of 52

24. Aşağıda göstərilən məsələlərdən hansıları yalnız referendum yolu ilə həll olunur?
1) vergilər və dövlət büdcəsi
2) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi
3) amnistiya və əfv etmə
4) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi

Question 24 of 52

Question 25 of 52

25. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə əmlakın tam müsadirəsinə:

Question 25 of 52

Question 26 of 52

26.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları hansı qaydada vəzifəyə təyin edilir?

Question 26 of 52

Question 27 of 52

27.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən düzgündür

Question 27 of 52

Question 28 of 52

28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1. dövlət
2. paylı
3. bələdiyyə
4. birgə5. xüsusi

Question 28 of 52

Question 29 of 52

29. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə bağlı mübahisəli məsələləri kim həll edir?

Question 29 of 52

Question 30 of 52

30. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən ailə qurmaq hüququndan istifadə edə bilməz:

Question 30 of 52

Question 31 of 52

31.
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar törətdikdə və bu hüquqpozmalar inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaratmadıqda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan hansı tədbirlər görür?

Question 31 of 52

Question 32 of 52

32.
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu dövlət qulluğunda irəli çəkilə bilər:

Question 32 of 52

Question 33 of 52

33.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlət dili ilə bağlı məsələ hansı halda referenduma çıxarıla bilər?

Question 33 of 52

Question 34 of 52

34. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən təşkilatın struktur bölmələrinin adı necə yazılır?

Question 34 of 52

Question 35 of 52

35. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”na əsasən müsabiqənin müsahibə mərhələsində iştirak etmək üçün namizəd təqdim etməlidir:

Question 35 of 52

Question 36 of 52

36.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına görə Azərbaycan Respublikası:

Question 36 of 52

Question 37 of 52

37.
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr (sazişlər və s.) və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar (protokollar və s.) hansı dildə nəşr edilməlidir?

Question 37 of 52

Question 38 of 52

38.
Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlət qulluğunun əsas prinsipi deyil?

Question 38 of 52

Question 39 of 52

39. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 1-ci kateqoriya dövlət orqanıdır:

Question 39 of 52

Question 40 of 52

40. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun attestasiyasının nəticələri əsasında attestasiya komissiyası aşağıdakı qiymətlərdən hansını verə bilər?1. tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir
2. işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın tövsiyələrini yerinə yetirsə, tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir
3. işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın tövsiyələrini yerinə yetirsə, bir ildən sonra təkrar attestasiyadan keçmək şərti ilə tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir4. tutduğu vəzifəyə qismən uyğun gəlir
5. tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmir

Question 40 of 52

Question 41 of 52

41.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis hansı məsələyə dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?

Question 41 of 52

Question 42 of 52

42. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqq təyin edilməsi qaydası hansı normativ hüquqi aktla müəyyən edilir?

Question 42 of 52

Question 43 of 52

43.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasını:

Question 43 of 52

Question 44 of 52

44.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun ictimai və ya siyasi fəaliyyəti ilə bağlı düzgün deyil:

Question 44 of 52

Question 45 of 52

45.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hamı bərabərdir

Question 45 of 52

Question 46 of 52

46.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun məqsədlərinə aid deyil?

Question 46 of 52

Question 47 of 52

47. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir:

Question 47 of 52

Question 48 of 52

48.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı məsələlərə dair referendum keçirilə bilməz?

Question 48 of 52

Question 49 of 52

49.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların əsas vəzifələri ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı düzgün deyil?

Question 49 of 52

Question 50 of 52

50. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vətəndaşların qəbul edilməsi ilə bağlı düzgün deyil:

Question 50 of 52

Question 51 of 52

51. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclisin səlahiyyətlərinə aid deyil:

Question 51 of 52

Question 52 of 52

52. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaxın qohumların birgə işləməsi ilə əlaqədar tələbləri pozan şəxslər bu pozuntunu hansı müddətdə könüllü aradan qaldırmalıdır?

Question 52 of 52


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

6 Şərhlər “Dövlət Qulluğuna aid Qanunvericilik Sualları – TEST (2)

 • Aprel 13, 2018 at 8:55 səhər
  Permalink

  3-cü sualın cavabı səhvdir. Müvafiq ixtisasa sahib olduqda yazmısınız.
  Əmək müqaviləsi sərbəst bağlanılır. Heç kəs əmək müqaviləsi bağlamağa məcbur edilə bilməz. Konstitusiya maddə 34, bənd 4.

  Cavab yaz
  • Aprel 13, 2018 at 8:56 səhər
   Permalink

   Üzr istiyirəm, maddə 35, bənd 4

   Cavab yaz
  • Aprel 23, 2018 at 7:45 səhər
   Permalink

   salam qardaş burada məcburiyyətdən söhbət getmir axı. işsiz adama hansı əmək müqaviləsi yazılır? əmək müqaviləsi yazılması üçün bir işə girməli və orada müqavilə bağlamalısan..

   Cavab yaz
 • Aprel 11, 2018 at 6:42 səhər
  Permalink

  5-ci sual a variantidi axi.. kitabda sehvdi yoxsa burda?

  Cavab yaz
 • Mart 19, 2018 at 11:50 səhər
  Permalink

  Qanunvericilik testində 21-ci sualın cavabı səhvdir. Sizin cavab Az.resp.-dır. Amma Konstitusiyanın 8-ci maddəsinə əsasən Az. Resp.nın varisliyini prezident təmin edir.

  Cavab yaz
 • Mart 14, 2018 at 6:35 səhər
  Permalink

  21 sualin cvb sehv vermusiz varisluyin teminatcisi prezidentdir

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir