Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Sualları -TEST 1

Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Sualları ilk dəfədir ki saytımızda yayımlanır. Ümüdvaram ki oxucularımız üçün maraqlı olacaqdır !

 

Sual 1 - 52

1. Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərlə münasibətlərini hansı prinsiplər əsasında qurur?
A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 52

Sual 2 - 52

2. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən uşaqların qayğısına qalmaq kimin borcudur?
A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 52

Sual 3 - 52

3. Əmək müqaviləsi necə bağlanılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 52

Sual 4 - 52

4. Azərbaycan Respublikasının “Dövlət gerbi haqqında” əsasnamə təsdiq edilmişdir:
A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 52

Sual 5 - 52

5. Dövlət ehtiyacları və ya ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsinə hansı şərtlərlə yol verilir?
A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 52

Sual 6 - 52

6. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında dövlət təhsil sistemi hansı xarakter daşıyır?
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 52

Sual 7 - 52

7. Kimlər əmək müqaviləsinin bağlanılmasına məcbur edilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 52

Sual 8 - 52

8. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul etmir?
1) ailə münasibətləri
2) referendum
3) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
4) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri
5) məhkəmə quruluşu və hakimlərin statusu
6) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 52

Sual 9 - 52

9. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1) dövlət           2) paylı         3) bələdiyyə
4) birgə             5) xüsusi
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 52

Sual 10 - 52

10. Hansı şərtlə şəxsin üzərində tibbi təcrübələr aparıla bilər?
A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 52

Sual 11 - 52

11. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 83 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?1) Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının statusu
2) bələdiyyələrə seçkilər və bələdiyyələrin statusu
3) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı ilə Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin təsdiq edilməsi və onun icrasına nəzarət
4) Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər
5) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatına əsasən Azərbaycan Respublikasının hərbi doktrinasının təsdiqi
6) referendum
7) inzibati ərazi bölgüsü
8) beynəlxalq müqavilələrin təsdiqi və ləğvi
A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 52

Sual 12 - 52

12. Bələdiyyələrə seçkilərin qaydaları nə ilə müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 52

Sual 13 - 52

13.
Uşaqların qayğısına qalmaq və onları tərbiyə etmək borcunun yerinə yetirilməsinə kim nəzarət edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 52

Sual 14 - 52

14.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin müstəqilliyinin təminatçısı kimdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 52

Sual 15 - 52

15. Pul nişanlarının tədavülə buraxılması hüququ yalnız:
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 52

Sual 16 - 52

16.
Aşağıda göstərilənlərdən hansı Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin müəyyən etdiyi ümumi qaydalara aid deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 52

Sual 17 - 52

17.
Azərbaycan Respublikasında məhkəmə hakimiyyətini kim həyata keçirir?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 52

Sual 18 - 52

18. Kimlərə siyasi sığınacaq verilir?
A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 52

Sual 19 - 52

19. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi aşağıdakı məsələlərdən hansılara dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?1) fövqəladə vəziyyət rejimi
2) referendum
3) inzibati ərazi bölgüsü
4) mülki hüquq obyektləri
5) amnistiya
6) dövlət sərhədi rejimi
7) dövlətlərarasi müqavilələrin təsdiq və ləğv edilməsi
A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 52

Sual 20 - 52

20.
Dövlət qulluğu nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 52

Sual 21 - 52

21.
Azərbaycan dövlətçiliyinin varisliyini kim təmin edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 52

Sual 22 - 52

22.
Azərbaycan Respublikası başqa dövlətlərin müstəqilliyinə qəsd vasitəsi kimi və beynəlxalq münaqişələrin həlli üsulu kimi rədd edir:

A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 52

Sual 23 - 52

23.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir:

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 52

Sual 24 - 52

24. Aşağıda göstərilən məsələlərdən hansıları yalnız referendum yolu ilə həll olunur?
1) vergilər və dövlət büdcəsi
2) Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının qəbul edilməsi və ona dəyişikliklər edilməsi
3) amnistiya və əfv etmə
4) Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsi
A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 52

Sual 25 - 52

25. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına görə əmlakın tam müsadirəsinə:
A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 52

Sual 26 - 52

26.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları hansı qaydada vəzifəyə təyin edilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 52

Sual 27 - 52

27.
“Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən düzgündür

A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 52

Sual 28 - 52

28. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən mülkiyyətin hansı növləri vardır?
1. dövlət
2. paylı
3. bələdiyyə
4. birgə5. xüsusi
A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 52

Sual 29 - 52

29. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyətləri arasında səlahiyyətlər bölgüsü ilə bağlı mübahisəli məsələləri kim həll edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 52

Sual 30 - 52

30. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən ailə qurmaq hüququndan istifadə edə bilməz:
A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 52

Sual 31 - 52

31.
“Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yerli özünüidarəetmə orqanlarına seçilmiş şəxslər korrupsiya ilə əlaqədar hüquqpozmalar törətdikdə və bu hüquqpozmalar inzibati və ya cinayət məsuliyyəti yaratmadıqda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan orqan hansı tədbirlər görür?

A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 52

Sual 32 - 52

32.
“Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu dövlət qulluğunda irəli çəkilə bilər:

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 52

Sual 33 - 52

33.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlət dili ilə bağlı məsələ hansı halda referenduma çıxarıla bilər?

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 52

Sual 34 - 52

34. “Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarında kargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat”a əsasən təşkilatın struktur bölmələrinin adı necə yazılır?
A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 52

Sual 35 - 52

35. “Dövlət orqanlarında dövlət qulluğuna müsabiqə vasitəsilə qəbul Qaydaları”na əsasən müsabiqənin müsahibə mərhələsində iştirak etmək üçün namizəd təqdim etməlidir:
A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 52

Sual 36 - 52

36.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarına görə Azərbaycan Respublikası:

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 52

Sual 37 - 52

37.
Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr (sazişlər və s.) və qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar (protokollar və s.) hansı dildə nəşr edilməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 52

Sual 38 - 52

38.
Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən aşağıda göstərilənlərdən hansı dövlət qulluğunun əsas prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 52

Sual 39 - 52

39. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən 1-ci kateqoriya dövlət orqanıdır:
A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 52

Sual 40 - 52

40. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun attestasiyasının nəticələri əsasında attestasiya komissiyası aşağıdakı qiymətlərdən hansını verə bilər?1. tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir
2. işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın tövsiyələrini yerinə yetirsə, tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir
3. işini yaxşılaşdırsa və komissiyanın tövsiyələrini yerinə yetirsə, bir ildən sonra təkrar attestasiyadan keçmək şərti ilə tutduğu vəzifəyə uyğun gəlir4. tutduğu vəzifəyə qismən uyğun gəlir
5. tutduğu vəzifəyə uyğun gəlmir
A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 52

Sual 41 - 52

41.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclis hansı məsələyə dair ümumi qaydalar müəyyən edərkən 63 səs çoxluğu ilə qanunlar qəbul edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 52

Sual 42 - 52

42. “Dövlət qulluğu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusu üçün hakimiyyət səlahiyyətinin icrasına görə əlavə haqq təyin edilməsi qaydası hansı normativ hüquqi aktla müəyyən edilir?
A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 52

Sual 43 - 52

43.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasını:

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 52

Sual 44 - 52

44.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən dövlət qulluqçusunun ictimai və ya siyasi fəaliyyəti ilə bağlı düzgün deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 52

Sual 45 - 52

45.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hamı bərabərdir

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 52

Sual 46 - 52

46.
“Dövlət qulluqçularının etik davranış qaydaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun məqsədlərinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 52

Sual 47 - 52

47. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən dövlətin ali məqsədidir:
A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 52

Sual 48 - 52

48.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən hansı məsələlərə dair referendum keçirilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 52

Sual 49 - 52

49.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən vətəndaşların əsas vəzifələri ilə bağlı aşağıda göstərilənlərdən hansı düzgün deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 52

Sual 50 - 52

50. “Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən vətəndaşların qəbul edilməsi ilə bağlı düzgün deyil:
A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 52

Sual 51 - 52

51. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Milli Məclisin səlahiyyətlərinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 52

Sual 52 - 52

52. “Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa əsasən yaxın qohumların birgə işləməsi ilə əlaqədar tələbləri pozan şəxslər bu pozuntunu hansı müddətdə könüllü aradan qaldırmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 52


 

tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

5 thoughts on “Dövlət Qulluğuna Hazırlıq Sualları -TEST 1

 • Sentyabr 14, 2021 at 16:43
  Permalink

  21 sualin cavabi sefdir suallari duzgun yazinki cavablarini bildiyimiz suallar sef cixir

  Reply
 • Avqust 19, 2021 at 13:10
  Permalink

  Bu qeder suallari isledim caavab yazdim her birine axmaqlar axirda eror verir bele sehifemi olar

  Reply
 • Avqust 4, 2021 at 11:44
  Permalink

  Suallarda bu qədər səhv olar? Birinci özünüz qanunları əzbərləyin, sonra test hazırlayın.

  Reply
 • Yanvar 31, 2021 at 18:56
  Permalink

  Nə qədər səhv var bu suallarda

  Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.