9 sinif KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (1)

1. Verilmiş xəritə-sxemdə Ön Qafqaz, Araz cavan platforması və Kiçik Qafqa tektonik zonaları müvafiq olaraq hansı rəqəmlərə uyğun gəlir:
2. Afrikada hansı  “ şahid dağlar ” yerləşir? 
3. Asiya qitəsində yerləşən platformalar hansılardır?
4. Avropanın bu hissəsi üçün buzlaq relyef formaları- moren tirələri, təpələri, troq dərələr və dik, sildırım, dərin körfəzlər (fyordlar) üstünlük təşkil edir.
Yuxarıda qeyd olunmuş əlamətlər Avropanın hansı hissəsi üçün səciyyəvidir?
5. Şimali Amerika materikində yerləşən bu ərazi üçün səciyyəvidir:
1) yaşına görə qədim dağlardır
2) materikin şərqində yerləşir
3) ən hündür zirvəsi Mitçeldir (2037m)
4) zəngin faydalı qazıntı yataqları vardır
6. Talış və Naxçıvanın dağ sistemləri hansı tektonik zonalara uyğun gəlir ?
7. Avstraliya materikinin bu hissəsi üçün dağlar üstünlük təşkil edir. Dağların ən yüksək zirvəsi hündürlüyü 2228 m -ə çatan Kostyuşko zirvəsidir. Dağlar Keyp-York yarımadasından başlayaraq Tasmaniya adasına qədər uzanır. Söhbət hansı ərazidən gedir?
8. Əjdaha, Kap, Atlas, Konqo, Kalahari, Nil, Kilimancaro, Darfur və.s coğrafi adlar hansı materikdə yerləşir?
9. Aşağıda sadalanmış coğrafi obyekt və hadisələr Afrika materikinin hansı hissəsi üçün keçərlidir?
1) Seysmik fəallıq yüksəkdir
2) Burada litosfer tavaları aralanır
3) Horst və qrabenlər üstünlük təşkil edir
4) Uznluğu 3 000 km çatan tektonik çat yerləşir
5) Efiopiya yaylası bu ərazidə yerləşir
10. Şimali Amerika materikndə yerləşməyən relyef formalarını seçin:
11. Göstərilmiş sxem hansı təsvir vasitəsidir?

12. Sxemdə işarələnmiş ərazilərə uyğun gələn coğrafi obyektləri seçin:

 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.