loading...

VII SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (5)

7-cı sinif coğrafiya fənni üzrə 5-cü tədris vahidi üzrə kiçik summativ qiymətləndirmə.

1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  10°C-də 1 m 3 havada nisbi rütubətlilik 80%-dir. Havadakı su buxarının miqdarını tapın.(10°C-də 1 m 3 havada maksimum 9 q su buxarı ola bilər)

 
 
 
 

3.

 
 
 
 

4.

 
 
 
 

5. Müəyyən ərazidə sutka ərzində müşahidə olunan _?_ ən yüksək və ən alçaq temperaturların fərqidir.

 
 
 
 

6. Külək şimaldan əsirsə necə adlanar ?

 
 
 
 

7. Temperaturu +30 °C olan 1 m 3 havada 6q su buxarı varsa, nisbi rütubətliliyi təyin edin. (+30 °C temperaturda maksimum 30 q su buxarı ola bilər)

 
 
 
 

8. Şimal Subtropik iqlim qurşağında yayda və qışda hansı hava kütləsi hakim olar?

 
 
 
 

9.

 
 
 
 
 
 
 
 

10. Kür-Araz ovalığı, Abşeron yarımadası, Samur-Dəvəçi ovalığı, Acınohur alçaq dağlığı və Naxçıvanın Arazboyu düzənliklərində Xəzər sahillərindən 600-800m mütləq hündürlüklərə qədər ərazilər üçün hansı iqlim qurşağı səciyyəvidir?

 
 
 
 

11. Səmum və Xəmsin- Şimali Afrikada, villivili-Avstraliyada, mistral-Fransada: bəs Şimali Qafqazada olan yerli küləklər necə adlanır?

 
 
 
 
 

12. Aşağıdakı amillərdən hansılar küləyin yaranmasına səbəb ola bilər?

 
 
 
 
 

3. 760 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

Bu haqda nə düşünürsən?