loading...

6 SİNİF KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (8). COĞRAFİYA

1. Səhv cümlələri göstərin:

 
 
 
 
 

2. Üfüqin aralıq cəhətlərini tapın:

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Miqyası 1:5 000 000 xəritədə iki şəhər arasında məsafə 10 sm -dir. Həqiqətdə bu məsafə neçə kilometrdir?

 
 
 
 
 

4. Aşağıdakı şərti işarələr hansılara aiddir?

 
 
 
 
 
 

5. Ucar və Bakı şəhərləri arasında olan məsafə 250 kilometrdir. Miqyası 1: 1 000 000 olan xəritədə bu yol neçə santimetr olar?

 
 
 
 

6. Verilmiş sxemdə olan ağac hansı azimutda yerləşdiyini müəyyən edin.

 
 
 
 
 
 
 

7. Xəritə sxemdə Şose Yol, Çay və Meyvə Bağı olan şərti işarələri seçin:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 366 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?