Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA -2017/18

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üçün növbəti sınaq imtahanı yerləşdirdik. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir. Digər fənnlər üzrədə sınaq imtahanları saytda yerləşdiriləcəkdir.   bizi izləyin…

 • COĞRAFİYA
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.
Azərbaycanın 9 ballıq zəlzələ zonasına uyğun gələn ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. İstisevən portağal, naringi, limon, feyxoa, zeytun, üzüm hansı təbii zonada daha çox yayılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət:

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Miqrasiya nədir ?
A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Respublikamızda İntrazonal landşaftın yayıldığı ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin

a) B.Britaniya         b) Danimarka
c) Kanada                d) İtaliya
f) Yaponiya             e) Çin
g) Misir                     h) Braziliya
A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Dünyanın ən quraq yeri olan Atakama səhrasının yaranmasına səbəb kimi nəyi göstərmək olar?
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Afrikada hansı  “ şahid dağlar ” yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
And dağlarında şaquli qurşaqlığı öyrənmiş alman səyyahı:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Yerli və qurşaq vaxtları üst-üstə düşməyən məntəqələrin coğrafi uzunluqlarını müəyyən edin.
 1. 75 ş.u        2. 51 ş.u      3.99 q.u     4. 106 q.u     5. 135 ş.u     6. 119 q.u
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Şimali Amerikada buxarlanma qabiliyyəti böyük olan təbii zonalar:

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Rekultivasiya nədir:
A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Həqiqi sahəsi 15884 km2 olan adanın xəritədəki sahəsi 44 sm2-dir. Xəritədə adanın şərq ucqar nöqtəsi ilə qərb ucqar nöqtəsi arasındakı məsafə 6 sm -dir. Həqiqi məsafə neçə km -dir?
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Qonşu ölkələr arasında təbii sərhəd rolunu oynayan dağ silsilələri.:
 1. Qat    2. Qafqaz    3. Ural    4. Tavr    5. Alp    6. Kopetdağ
A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
“Dəniz” dövrü hansı erada baş vermişdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Qızıl haranın paytaxtıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Nəyə görə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri çox vaxt İEOÖ – in bayrağı altında üzür?
A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Fraxt  haqqı hansı nəqliyyat növündə verilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Nöqtələr üsulu:
A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Kür çayından Bazardüzü zirvəsinə doğru landşaft tiplərini müvafiq ardıcıllığı necədir?
A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Əhalisinin çoxunun uşaqların üstünlük təşkil etdiyi ölkələr?

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Kap və Suayrıcı dağlar müvafiq olaraq hansı ölkələrin ərazində yerləşir?

A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Kordilyer dağlarının şimalında təbii zonaların yarnmamasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Vahid dünya ökeanın kim sübut edib ?

A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Xəritə sxemdə əsasən paleozoy yaşlı süxurların rast gəlindiyi əraziləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Azerbaycan əhalisinin sayı 2004-cü ilde .8265 min nəfər, illik təbii artım 66120 nəfer olmuşdur. Hər1000 nəfərə düşən təbii artımı müayyan edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Azərbaycanın həm İran, həm də Ermənistanla həmsərhəd olan inzibati rayonlarımız:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Tuqay meşələrin, arid meşələrin və nadir, relikt ağacların qorunduğu müvafiq qoruqlar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Azərbaycanda orta və yüksək dağlıqda yerləşən qoruqların əsas xüsusiyyətləri:1).Mülayim isti və soyuq iqlim tipi yayılıb.
2).Yarımsəhra və quru çöl iqlimi yayılıb.
3).Riiıubəthnmə əmsalı vahiddən kiçikdir.
4).Meşə və dağ-çəmən landşaftı hakimdir.
5).Ooınır meşə və çimli dağ çəmən torpaqlarıüstünlük təşkil edir.
6).Açıq şabalıdı və sarı torpaqlar geniş yayılıb
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Azərbaycanın Kür çayı sahilində yerləşən inzibati rayonları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun inzibati rayonları:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Biri akkumulyativ düzənlik deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Köçürmə kapitalist ölkələrini seçin1. Kanada 2. ABŞ 3. Yunanıstan 4. İsrail 5. Avstraliya 6. Almaniya 7. CAR 8. Yeni Zellandiya 9. BƏƏ
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Hansı dağlar litosfer tavalarının toqquşma zonalarında yerləşir:1.ural   2.Appalaç   3.Qafqaz   4.Kordiliyer   5. Sixote-alin   6. Böyük Suayrıcı   7. Alp
A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Şərqi Afrika ölkələrini seçin:

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Əhalisinin çox hissəsinin qocalar təşkil etdiyi ölkələr :

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Türkmənistan təsərrüfatının əsas gəlirli sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
İqtisadi geriliyin ən mühüm təzahür formalarından biri:

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi
A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Məzmun xətti nədir ?
A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər:

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

1  2  6  16  44  120  ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. "?" əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Atalar sözünü tamamlayın.Yalançının ... olmaz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

15 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA -2017/18

 • Mart 16, 2018 at 12:22 axşam
  Permalink

  Xahis tez zamanda cografyadan yeni testler yukleyin

  Cavab yaz
 • Mart 16, 2018 at 11:44 səhər
  Permalink

  yeni testler nezaman paylasacaqsiniz?

  Cavab yaz
 • Mart 4, 2018 at 4:20 axşam
  Permalink

  11 də oxuyuram 40 gəldi (37) ixtisas (1) kurikulum (2) məntiq

  Cavab yaz
  • İyun 12, 2017 at 12:07 axşam
   Permalink

   Admin texnologiyadan testler niye yoxdu?

   Cavab yaz
 • İyun 7, 2017 at 8:16 axşam
  Permalink

  zehmet olmasa fizika testleri de yukleyin.

  Cavab yaz
 • İyun 7, 2017 at 3:46 axşam
  Permalink

  Biologiyadan nece vaxtdir yuklemirsiz.Butun fenler var tekce biologiyadan basqa.Xahis edirem biologiya fennin de yada salardiz.ww

  Cavab yaz
 • İyun 4, 2017 at 10:48 səhər
  Permalink

  ingilis dilinden ne vaxt yukleyesiz testleri ise qebul ucun zehmet olmasa cavablandirin

  Cavab yaz
 • İyun 3, 2017 at 9:53 səhər
  Permalink

  Biologiyadanda yeni testler paylasin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 8:41 axşam
  Permalink

  Admin xahiş edirəm texnologiyadan yeni testlər yükləyərdiz. E varıant nə vaxt olacaq? Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan testlərdən nə vaxt paylaşacaqsınız?

  Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 7:22 axşam
  Permalink

  Bir de ibtidai tehsil ise qebulu ucun dogru neticeler ala bileceyimiz testler paylasardiz zehmet olmasa.Ibtidai ise qebul imtahani adeten tez olur.Ona gore narahat olur insan

  Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 7:18 axşam
  Permalink

  Admin xahis edirem bize melumat veresiniz.Niye vakant yerler haqqinda hele de xeber yoxdur? Axi kecen il Bu gunlerde cedvel verilmisdi?

  Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 6:22 axşam
  Permalink

  zehmet olmasa riyziyyatdan da testleri qoyardizda

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir