Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA -2017/18

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üçün növbəti sınaq imtahanı yerləşdirdik. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir. Digər fənnlər üzrədə sınaq imtahanları saytda yerləşdiriləcəkdir.   bizi izləyin…

  • COĞRAFİYA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

COĞRAFİYA

1.

Azərbaycanın 9 ballıq zəlzələ zonasına uyğun gələn ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. İstisevən portağal, naringi, limon, feyxoa, zeytun, üzüm hansı təbii zonada daha çox yayılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Kollaps ərazilər üçün xarakterik cəhət:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Müasir dövürdə doğumun ən yüksək olduğu region hansidir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Miqrasiya nədir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Respublikamızda İntrazonal landşaftın yayıldığı ərazilər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. G7 -yə daxil olmayan dövlətləri seçin

a) B.Britaniya         b) Danimarka
c) Kanada                d) İtaliya
f) Yaponiya             e) Çin
g) Misir                     h) Braziliya

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Dünyanın ən quraq yeri olan Atakama səhrasının yaranmasına səbəb kimi nəyi göstərmək olar?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Afrikada hansı  “ şahid dağlar ” yerləşir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

And dağlarında şaquli qurşaqlığı öyrənmiş alman səyyahı:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Yerli və qurşaq vaxtları üst-üstə düşməyən məntəqələrin coğrafi uzunluqlarını müəyyən edin.

  1. 75 ş.u        2. 51 ş.u      3.99 q.u     4. 106 q.u     5. 135 ş.u     6. 119 q.u
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Şimali Amerikada buxarlanma qabiliyyəti böyük olan təbii zonalar:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Rekultivasiya nədir:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Həqiqi sahəsi 15884 km2 olan adanın xəritədəki sahəsi 44 sm2-dir. Xəritədə adanın şərq ucqar nöqtəsi ilə qərb ucqar nöqtəsi arasındakı məsafə 6 sm -dir. Həqiqi məsafə neçə km -dir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Qonşu ölkələr arasında təbii sərhəd rolunu oynayan dağ silsilələri.:

  1. Qat    2. Qafqaz    3. Ural    4. Tavr    5. Alp    6. Kopetdağ
A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

“Dəniz” dövrü hansı erada baş vermişdir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

Qızıl haranın paytaxtıdır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Nəyə görə bəzi inkişaf etmiş ölkələrin gəmiləri çox vaxt İEOÖ – in bayrağı altında üzür?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Fraxt  haqqı hansı nəqliyyat növündə verilir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Nöqtələr üsulu:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Kür çayından Bazardüzü zirvəsinə doğru landşaft tiplərini müvafiq ardıcıllığı necədir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Əhalisinin çoxunun uşaqların üstünlük təşkil etdiyi ölkələr?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Kap və Suayrıcı dağlar müvafiq olaraq hansı ölkələrin ərazində yerləşir?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

Kordilyer dağlarının şimalında təbii zonaların yarnmamasının səbəbi:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Vahid dünya ökeanın kim sübut edib ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Xəritə sxemdə əsasən paleozoy yaşlı süxurların rast gəlindiyi əraziləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Azerbaycan əhalisinin sayı 2004-cü ilde .8265 min nəfər, illik təbii artım 66120 nəfer olmuşdur. Hər1000 nəfərə düşən təbii artımı müayyan edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Azərbaycanın həm İran, həm də Ermənistanla həmsərhəd olan inzibati rayonlarımız:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Tuqay meşələrin, arid meşələrin və nadir, relikt ağacların qorunduğu müvafiq qoruqlar ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Azərbaycanda orta və yüksək dağlıqda yerləşən qoruqların əsas xüsusiyyətləri:

1).Mülayim isti və soyuq iqlim tipi yayılıb.
2).Yarımsəhra və quru çöl iqlimi yayılıb.
3).Riiıubəthnmə əmsalı vahiddən kiçikdir.
4).Meşə və dağ-çəmən landşaftı hakimdir.
5).Ooınır meşə və çimli dağ çəmən torpaqlarıüstünlük təşkil edir.
6).Açıq şabalıdı və sarı torpaqlar geniş yayılıb

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Azərbaycanın Kür çayı sahilində yerləşən inzibati rayonları:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonun inzibati rayonları:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Biri akkumulyativ düzənlik deyil:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Köçürmə kapitalist ölkələrini seçin
1. Kanada 2. ABŞ 3. Yunanıstan 4. İsrail 5. Avstraliya 6. Almaniya 7. CAR 8. Yeni Zellandiya 9. BƏƏ

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Hansı dağlar litosfer tavalarının toqquşma zonalarında yerləşir:
1.ural   2.Appalaç   3.Qafqaz   4.Kordiliyer   5. Sixote-alin   6. Böyük Suayrıcı   7. Alp

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Şərqi Afrika ölkələrini seçin:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Əhalisinin çox hissəsinin qocalar təşkil etdiyi ölkələr :

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Türkmənistan təsərrüfatının əsas gəlirli sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

İqtisadi geriliyin ən mühüm təzahür formalarından biri:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN
1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.

Məzmun xətti nədir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

1  2  6  16  44  120  ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. "?" əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Atalar sözünü tamamlayın.
Yalançının ... olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

1 şərh var “Müəllimlərin İşə Qəbulu. COĞRAFİYA -2017/18

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.