loading...

COĞRAFİYA VII SİNİF KSQ(4)

1. Yerin daxilində yüksək temperatur və təzyiq müxtəlif proseslərin baş verməsi ……. adlanır

 

 

 

 

2. Denudasion düzənlikləri müəyyən edin:
a. Qərbi Sibir                    b. Orta Sibir yaylası
c. Kür-Araz ovalığı        d. İran yaylası
e. Dekan yaylası             f. Amazon ovalığı

 

 

 

 

3. Morfoskluptur relyef formalarını seçin:

 

 

 

 

 

 

4. Canlı orqanizimlərin təsiri nəticəsində süxurların parçalanması .…?….. adlanır.

 

 

 

 

5. Düzgün olan ifadəni seçin:

 

 

 

 

6. Hansı bənd səhvdir?

 

 

 

 

7. Küləyin təsiri nəticəsində yaranan relyef formalırını seçin:

 

 

 

 

8. Yerin inkişafının ilk dövrlərində vahid okean …………………….. və vahid quru ………………………….mövcud idi.

 

 

 

 

 

9. Faylı dağları müəyyən edin:
a. Tyan-Şan         b.Altay       c.Ural                        d. Əjdaha
e. Qafqaz             f. And          v. Böyük Suayrıcı  h. Appalaç

 

 

 

 

 

10. ……..?……….buzlaqların dağıdıcı fəaliyyətidir

 

 

 

 

 

11. Fəal seysmik zonalarda yerləşən düzənlikləri müəyyən edin:

a) Anadolu yaylası     b) Qərbi Sibir ovalığı

c) Meksika yaylası     d) La-Plata ovalığı

 

 

 

 
1. 369 baxış
loading...

Əzizağa Əhmədov

Əziz müəllimlər və müəllim olmaq istəyənlər! Tezliklə müəllimlərin işə qəbulu test imtahan mərhələsi başlayacaqdır. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayıram!

Bu haqda nə düşünürsən?