loading...

COĞRAFİYA VII SİNİF KSQ(4)

1. Yerin daxilində yüksək temperatur və təzyiq müxtəlif proseslərin baş verməsi ……. adlanır

 

 

 

 

2. Denudasion düzənlikləri müəyyən edin:
a. Qərbi Sibir                    b. Orta Sibir yaylası
c. Kür-Araz ovalığı        d. İran yaylası
e. Dekan yaylası             f. Amazon ovalığı

 

 

 

 

3. Morfoskluptur relyef formalarını seçin:

 

 

 

 

 

 

4. Canlı orqanizimlərin təsiri nəticəsində süxurların parçalanması .…?….. adlanır.

 

 

 

 

5. Düzgün olan ifadəni seçin:

 

 

 

 

6. Hansı bənd səhvdir?

 

 

 

 

7. Küləyin təsiri nəticəsində yaranan relyef formalırını seçin:

 

 

 

 

8. Yerin inkişafının ilk dövrlərində vahid okean …………………….. və vahid quru ………………………….mövcud idi.

 

 

 

 

 

9. Faylı dağları müəyyən edin:
a. Tyan-Şan         b.Altay       c.Ural                        d. Əjdaha
e. Qafqaz             f. And          v. Böyük Suayrıcı  h. Appalaç

 

 

 

 

 

10. ……..?……….buzlaqların dağıdıcı fəaliyyətidir

 

 

 

 

 

11. Fəal seysmik zonalarda yerləşən düzənlikləri müəyyən edin:

a) Anadolu yaylası     b) Qərbi Sibir ovalığı

c) Meksika yaylası     d) La-Plata ovalığı

 

 

 

 
1. 311 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

Bu haqda nə düşünürsən?