Загрузка...

Coğrafiya fənni üzrə MİQ sınaq imtahanı – 2019 (fevral)

1. Materikləri ən alçaq yerlərinin mütləq hündürlüyünün artmasına uyğun düzün:

1. Avstraliya    2. C.Amerika    3.Şm. Amerika    4. Afrika    5. Avrasiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2. Hansı tavaların  sərhədlərində əmələ gəlmişdir?

1) Pasxa adaları     2) Antil adaları     3) Aleut adaları     4) Hind-ərəb silsiləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3. Kordilyer dağlarının Meksika hissəsi necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4.  

• Neogen süxurları geniş yayılmışdır.

• Bərabər rütubətli mülayim-isti iqlim hakimdir.

• Dağ-meşə landşaftın qurşağında yerləşir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5. Abşeron arxipelağına aid olan adaların sahəsinin artmasına uyğun düzün:

1. Pirallahı   2. Qum    3. Çilov    4. Xərə Zirə    5. Qu    6. Daş Zirə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Stratovulkanları şimaldan cənuba doğru düzün:

1. Manna-Loa
2. Etna
3. Hekla
4. Fudzyanma
5. Kamerun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Geniş gətirmə konusları əmələ gələn əraziləri mütləq hündürlüyünün artmasına görə düzün.                        

 1. Ceyrançöl                                       5. Şirvan düzü
2. Mil düzü                                         6. Lənkəran ovalığı
3. Salyan düzü                                    7. Abşeron-Qobustan
4. Muğan düzü                                   8. Qanıx-Əyriçay vadisi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8. Araz cavan platformasına aid olan düzləri qərbdən şərqə düzün:

1. Ordubad     2. Sədərək       3. Yaycı                4.Şərur      5. Böyük Düz      6.Gülüstan         7. Naçıvan düzü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Fikirlərdən neçəsi doğrudur?

Qədim platformaların bünövrəsi Kripyozoyda yaranıb.
• Cavan platformalara Qərbi Sibir, Çin-Koreya, Turan aiddir.
• Qədim platformaların bünövrəsi qranit, qabbro, dolomitdən ibarət olur.
• Platformanın örtük hissəsi maqmatik və metamorfik süxurlardan təşkil olunub.
• Cavan platformalar daha çox yaylalara və dağlara uyğun gəlir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10. Qidalanmasında yeraltı suların üstünlük təşkil etdiyi çayları mənsəblərinin mütləq hündürlüyünün artmasına görə düzün:

1. Kür   2. Köndələnçay   3. Araz   4. Həkəri   5. Türyançay   6. Ataçay

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Talış dağlarında daha kiçik ərazilərdə müşahidə olunan iqlim tipləri?

1. Yağıntıları bərabər paylanan mülayim-isti iqlim
2. Qışı mülayim keçən yarımsəhra və quru-çöl iqlimi
3. Qışı quraq küçən soyuq iqlim
4. Yayı quraq keçən soyuq iqlim
5. Yayı quraq keçən mülayim isti iqlim
6. Qışı soyuq keçən yarımsəhra və quru-çöl iqlimi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Qafqaz dil ailəsinin Nax-Dağıstan qrupuna aid olan xalqlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13.

Sxemdən istifadə edərək demoqrafik keçidin II mərhələsinə aid xüsusiyyətləri müəyyən edin?
1. Təbiətdən asılılıq güclüdür, təbii artım aşağıdır.
2. Doğum yüksək, səhiyyənin inkişafı ilə ölüm azdır.
3. Əhalinin sürətli artımı demoqrafik partlayışla müşahidə olunur.
4. Latın Amerikasının əksər ölkələri bu mərhələdədir.
5. Yeni Qvineya, Konqo və Amazon hövzələrində müşahidə olunur.
6. Demoqrafik bu tipi ənənəsi tip də adlandırılır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Gözlənilən ömür müddətinin indeksinə əsasən (BMT-nin inkişaf proqramında maksimal 85, minimal 25 yaş həddi qəbul edilmişdir) Azərbaycanda uzun ömürlülük ideksini  hesablayın? Azərbaycanda gözlənilən ömür müddəti 72-dir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Verilən xüsusiyyətlər hansı işsizlik növünə aiddir?

• İqtisadi böhran keçirən ölkələrə aiddir.
• Alıcılıq qabiliyyəti kəskin düşür.
• Ölkə iqtisadiyyatında iş yerlərinin azalması ilə müşahidə olunur
• Xidmət sahələrinə tələbat azalır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17. Transsərhəd su ehtiyatlarından asılılığa görə seçilən ölkələr:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18. İstehlak səbətinin tərkibinə daxil olan məhsulların sayına görə fərqlənən ölkələr:

1) Rusiya   2) Fransa   3) İtaliya   4) Polşa    5) Almaniya    6) Albaniya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. • Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın son mərhələsidir.
• Üzv ölkələr iqtisadi siyasəti tək başına həyata keçirə bilmir.
• Ölkələr arasında inteqrasiya bütün sahələri əhatə edir.

Verilən xüsusiyyətlər iqtisadi inteqrasiyanın hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. Hans variant doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Əsas maliyyə əməliyyatların əsas hissəsinin həyata keçirildiyi mərkəzlərini  İEO (I) və İEOÖ (II) üzrə düzgün qruplaşdırın.

1.Braziliya            2. Argentina       3.Hindistan                 4.Türkiyə     5. Sinqapur

6. Portuqaliya        7. Yaponiya           8. Danimarka

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Abşeron iqtisadi rayonunun sahəsi 5,9 min km2-dir. Uyğun sektor bucağını müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Dünya ölkələrində əhalinin say nisbətini göstərən anamorfoz xəritə-sxemdə sahəsi daha kiçik görünən ölkələr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. Qonşu olan inzibati rayonlarda yerləşən yasaqlıqları seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30. Alçaq, orta və yüksək dağ landşaftları şəklindəki bölgü landşaftın hansı təsnifatına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. İlk qlobusu yaradanlar:      

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34. Köndələn azimutal proyeksiyalarda əraziləri təhrifin artmasına uyğun düzün:
1. Sulavesi adası                     2. İrlandiya adası
3. Korsika adası                     4. Qrelandiya adası                5. Kuba adası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Çoxillik ritmik proseslərə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36. ETİ-nin nailiyyətlərinimüəyyən edən, ölkənin  inkişaf səviyyəsinin  əsas göstəricilərindən olan avanqard üçlüyə daxil olan sahələr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37. NET-Park (I), Texnium (II) və Sofiya-Antipolis (III) texnopolis və texnoparklarına uyğun müvafiq ölkələri  seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Rəşad Salmanov

Təhsili ADPU bakalavr və magistr.iş təcrübəsi 14 il. İşlədiyi yerlər:Çağ Öğretim Araz kursları 4 il müəllim,7 il müdir müavini.2017 ci ildən Kaspi liseyində Coğrafiya müəllimi olaraq çalışır. Mob: (050) 709 39 40

2 thoughts on “Coğrafiya fənni üzrə MİQ sınaq imtahanı – 2019 (fevral)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !