Big summative (2)

1) Choose the correct variant. – The police using the information from the CCTV cameras … serious crimes. I- catch

Davamını oxu

COĞRAFİYA VIII SİNİF KSQ (4)

Davamını oxu

COĞRAFİYA 9-cu sinif. KSQ (2)

Davamını oxu

Coğrafiya KSQ III

Davamını oxu

Kiçik summativ qiymətləndirmə VIII sinif-6

1. Okeanın dibinə göndərilən səs dalğası 6 saniyə ərzində gedib qayıdarsa, suyun dərinliyini tapın. A) 6000 m B) 7500 m

Davamını oxu

VI TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Şagirdin soyadı və adı_______________________ Sinif____ Tarix “__” ________ 201 il 1.Okeanın dibinə göndərilən səs dalğası 6 saniyə ərzində gedib qayıdarsa

Davamını oxu

BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ-1 6 SİNİF

1. A, B, C, D nöqtələrinin hansı yarımkürələrdə yerləşdiyini təyin edin. 2. Dərinlik və hündürlük şkalasına görə təyin edin. 3.

Davamını oxu

8-ci sinif BSQ

VIII sinif Coğrafiya BSQ № 1 Tarix:‹‹____››___________________2016 -cı il Şagirdin soyadı,adı______________________________ 1.Tematik xəritələrə aiddir: 1.fiziki xəritə.2.siyasi xəritə 3.torpaq xəritəsi.4.İqtisadi xəritə.5.Əhali

Davamını oxu

III TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Şagirdin soyadı və adı________________ Sinif____ Tarix “___” ________ 201_ il 1.Aşağıdakı sxemə əsasən məntəqələrin yerləşdiyi saat qurşaqlarını hesablayın. A)___________ B)____________

Davamını oxu

Böyük summativ qiymətləndirmə. VI SINIF

Sinif:                                   ………………… Fənn:

Davamını oxu

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ (6 sinif)

1. Məntəqənin hansı paralel və meridian üzərində yerləşdiyini bilməklə nəyi müəyyən etmək olar? A) Yer kürəsinin ölçülərini   B) quru və

Davamını oxu

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ – 7 Sinif KSQ

1. B və C məntəqələrinin  hündürlüyünü təyin edin.  A……………… B……………… 2. Məntəqələri baş verən hava hərəkətinə görə qruplaşdırın.  3. Cədvəli

Davamını oxu

COĞRAFİYA.VII sinif.KSQ-2

Şagirdin adı və soyadı______________________________________.Tarix___________ 1.Avrasiyanın şimal ucqar nöqtəsi 72 dərəcə şm.e. dairəsində yerləşir.Şimal qütbünə qədər olan məsafəni tapın. ________________________________________________________________________ 2.Xəritəyə

Davamını oxu

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 7-ci sinif (2)

1. Cədvəlin xanalarına uyğun nömrələri qeyd edin.  1. Mağara          5. Vulkan krateri 2. Sıra dağlar  

Davamını oxu
Səhifə 2 - 212