COĞRAFİYA VII SİNİF KSQ(4)

[WATU 17] YÜKLƏMƏK

Davamını oxu

Texnologiya KSQ №2 IX Sinif

Texnologiya KSQ №2 IX Sinif Adı:__________________ Soyadı:_____________________ Sinif:_________ Tarix:_________ 1. Kağız yapışdırmaq necə adlandırılır? a) kaşirləmə c) laminələmə d) inkrustasiya

Davamını oxu

МСО по Истории Азербайджана (5 класс). KSQ

1. В каком периоде охота заняла важное место в жизни людей? А)В древнем каменным веке Б)В среднем каменном веке С)В

Davamını oxu

Big summative (2)

1) Choose the correct variant. – The police using the information from the CCTV cameras … serious crimes. I- catch

Davamını oxu

COĞRAFİYA VIII SİNİF KSQ (4)

Davamını oxu

COĞRAFİYA 9-cu sinif. KSQ (2)

Davamını oxu

Coğrafiya KSQ III

Davamını oxu

Kiçik summativ qiymətləndirmə VIII sinif-6

1. Okeanın dibinə göndərilən səs dalğası 6 saniyə ərzində gedib qayıdarsa, suyun dərinliyini tapın. A) 6000 m B) 7500 m

Davamını oxu

VI TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Şagirdin soyadı və adı_______________________ Sinif____ Tarix “__” ________ 201 il 1.Okeanın dibinə göndərilən səs dalğası 6 saniyə ərzində gedib qayıdarsa

Davamını oxu

BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ-1 6 SİNİF

1. A, B, C, D nöqtələrinin hansı yarımkürələrdə yerləşdiyini təyin edin. 2. Dərinlik və hündürlük şkalasına görə təyin edin. 3.

Davamını oxu

III TƏDRİS VAHİDİ ÜZRƏ KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ

Şagirdin soyadı və adı________________ Sinif____ Tarix “___” ________ 201_ il 1.Aşağıdakı sxemə əsasən məntəqələrin yerləşdiyi saat qurşaqlarını hesablayın. A)___________ B)____________

Davamını oxu

KİÇİK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏ – 7 Sinif KSQ

1. B və C məntəqələrinin  hündürlüyünü təyin edin.  A……………… B……………… 2. Məntəqələri baş verən hava hərəkətinə görə qruplaşdırın.  3. Cədvəli

Davamını oxu

COĞRAFİYA.VII sinif.KSQ-2

Şagirdin adı və soyadı______________________________________.Tarix___________ 1.Avrasiyanın şimal ucqar nöqtəsi 72 dərəcə şm.e. dairəsində yerləşir.Şimal qütbünə qədər olan məsafəni tapın. ________________________________________________________________________ 2.Xəritəyə

Davamını oxu

Kiçik Summativ Qiymətləndirmə 7-ci sinif (2)

1. Cədvəlin xanalarına uyğun nömrələri qeyd edin.  1. Mağara          5. Vulkan krateri 2. Sıra dağlar  

Davamını oxu
Səhifə 2 - 212