Böyük şəhərlərin böyük problemləri. 6-ci sinif Açıq Dərs İcmalı

MÖVZU: Böyük şəhərlərin böyük problemləri STADARTLAR: 3 .2 .5 Böyük şəhərlərin ətraf mühitin çirklənməsində rolunu izah edir 3 .2 .6

Davamını oxu

Yerin Daxili Prosesləri. 7-cı sinif açıq dərs icmalı

Mövzu: Yerin daxili prosesləri Standart 2.1.1 Yer səthində relyefin müxtəlifliyini izah edir 2.1.2 Relyefin yaranmasında iştirak edən endogen (daxili) prosesləri

Davamını oxu

Kimya fənnindən açıq dərs nümunələri

Ucar rayon Alpout kənd 1№li tam orta məktəbin müəllimi Abdullayev Zəfər müəllimin Kimya fənnindən kecdiyi açıq dərslər. HİDROGEN. 7 SİNİF OKSİGEN. 8 SİNİF

Davamını oxu

Coğrafiya- Açıq dərs nümunəsi

Coğrafiya VIII sinif Standart: 1.2.1 Günəş şüalarının Yer kürəsinə düşmə bucağının dəyişməsini hesablayır. Mövzu: Yerin Günəş ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələri.

Davamını oxu

Tarix fənnindən açıq dərsin icmalı

Mövzu: “Ağqoyunlu dövləti” Məqsəd: Şagirdləri mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək. Şagirdlərdə idrak fəallığını artırmaq, biliyin əldə edilməsi,

Davamını oxu

Açıq dərsin icmalı necə yazılır?

Fənn: Azərbaycan dili (oxu) Mövzu: Az danışmağın gözəlliyi Standart: 1.2.4. Verilmiş sadə mətni bədii ifadə vasitələri ilə zənginləşdirməklə obrazlı və

Davamını oxu

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi

RİYAZİYYAT FƏNNİ VIII SİNİF Mövzu: Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi. Standart: 1.2.1. Mənfi olmayan hesabı kvadrat kökün xassələrini tətbiq edərək ifadələrin

Davamını oxu
error: