Böyük şəhərlərin böyük problemləri. 6-ci sinif Açıq Dərs İcmalı

MÖVZU: Böyük şəhərlərin böyük problemləri STADARTLAR: 3 .2 .5 Böyük şəhərlərin ətraf mühitin çirklənməsində rolunu izah edir 3 .2 .6

Davamını oxu

Yerin Daxili Prosesləri. 7-cı sinif açıq dərs icmalı

Mövzu: Yerin daxili prosesləri Standart 2.1.1 Yer səthində relyefin müxtəlifliyini izah edir 2.1.2 Relyefin yaranmasında iştirak edən endogen (daxili) prosesləri

Davamını oxu

“ Say sistemləri“ mövzusunda açıq dərs. Aytac Rzayeva

Aytac Rzayeva “ Say sistemləri“ mövzusunda açıq dərs İnformatika fənni yeni fənn və kommunikasiya texnologiyaları inqilabi sənayesi kimi formalaşaraq bizə

Davamını oxu

Kimya fənnindən açıq dərs nümunələri

Ucar rayon Alpout kənd 1№li tam orta məktəbin müəllimi Abdullayev Zəfər müəllimin Kimya fənnindən kecdiyi açıq dərslər. HİDROGEN. 7 SİNİF OKSİGEN. 8 SİNİF

Davamını oxu

Coğrafiya- Açıq dərs nümunəsi

Coğrafiya VIII sinif Standart: 1.2.1 Günəş şüalarının Yer kürəsinə düşmə bucağının dəyişməsini hesablayır. Mövzu: Yerin Günəş ətrafında hərəkətinin coğrafi nəticələri.

Davamını oxu

Tarix fənnindən açıq dərsin icmalı

Mövzu: “Ağqoyunlu dövləti” Məqsəd: Şagirdləri mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək. Şagirdlərdə idrak fəallığını artırmaq, biliyin əldə edilməsi,

Davamını oxu

Açıq dərsin icmalı necə yazılır?

Fənn: Azərbaycan dili (oxu) Mövzu: Az danışmağın gözəlliyi Standart: 1.2.4. Verilmiş sadə mətni bədii ifadə vasitələri ilə zənginləşdirməklə obrazlı və

Davamını oxu

“Sintaktik əlaqələr” mövzusunun tədrisi metodikasına aid mülahizələr

Bu mövzu “Sintaksis” bəhsində əsas təməl xarakterli mövzudur. Ona görə də mövzu elə tədris edilməlidir ki, sonrakı mərhələdə öyrəniləcək mövzular

Davamını oxu

KOQNİTİV BACARIQLAR-NƏ DEMƏKDİR ?

Psixoloq ilk növbədə iş prosesi üçün vacib olan informasiyaların axtarılması, seçilməsi və tətbiqi üzrə qnostik bacarıqlara malik olmalıdır. Bundan sonra

Davamını oxu

Ən yaxşı müəllimin dərs nümunəsi

RİYAZİYYAT FƏNNİ VIII SİNİF Mövzu: Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi. Standart: 1.2.1. Mənfi olmayan hesabı kvadrat kökün xassələrini tətbiq edərək ifadələrin

Davamını oxu

İş vərəqələri (KURİKULUM)

1. Buraxılmış sözləri yerinə yazmaqla fikirləri tamamlayın 1 .Baytar aqronom______________________sahələrində çalışır. 2. İnsan təbii sərvətləri avadanlıqların köməyi ilə_____________məhsula çevirir. 3. Çilingər

Davamını oxu