Загрузка...

Buraxılış sınaq imtahanı. XI SİNİF

Test sualları TQDK-nın ictimaiyətə paylaşdığı suallar əsasında hazırlanmışdır.

1. “Bayramın nə zaman əmələ gəldiyindən danışdı”
(M. İbrahimov) cümləsində işlənmişdir:

2. Hansı cümlədə yer zərfliyi işlənmişdir?.

3. İsmin hansı halında olan sözlər yalnız feili xəbərli cümlələrdə işlənir?

4. Sakit meşə. Ətrafda cəh-cəh vuran quşların səsi, bir də su şırıltısı” cümlələrinin növünü müəyyənləşdirin

5. Bilirdi ki, ona – Qəzənfər müəllimə indi bu sözləri deməyin vaxtı deyil” nümunəsində hansı cümlə üzvü əlavəli işlənmişdir?

6. Hansı cümlədə xitab işlənmişdir?

7. Nitq etiketləri sırasını müəyyən edin.

8. Cəsarətli oğlan” ismi birləşməsinin tərəfləri arasında hansı sintaktik əlaqə vardır?

9. Bir cür yazılan şəkilçili söz hansıdır?

10. Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş-qaşı.

Altından xətt çəkilmiş sözlər leksik baxımdan nə sayılmalıdır?

11. Biri mürəkkəb sifət deyil:

12. Həkimlik” sözünün morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikir hansıdır?

13. Əşyanın miqdarını və sırasını bildirən əsas nitq hissəsi hansıdır?

14. Həm leksik, həm də qrammatik mənası olan söz hansıdır?

15. Qayıdış növdə işlənən feili göstərin.

16. Hansılar zərf düzəldən şəkilçilərdir?

17. Feili bağlama şəkilçiləri hansı sıradadır?

18.

19. Verilmiş sözlərin birində vurğu üçüncü hecaya düşür.

20. Şəxs əvəzliklərindən hansılar hallandıqda yiyəlik halda fərqlənir?

21. “Mən də bilirəm nəçiyəm, nəyəm.” (M.Araz) cümləsində əvəzliyin hansı məna növü işlənib?

22. Cümlələrin birində -i isimdən sifət düzəldən şəkilçi deyil:

23. Hansı mücərrəd isimdən konkret isim düzəltmək olmaz?

24. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni göstərin

25. Müalicə  sözünün fonetik təhlilində səhv haradadır?

26. Nümunələrdən birində inkarlıq şəkilçisi saitini itirib:

27. Baş və budaq cümlələr hansı bağlayıcılarla bağlandıqda budaq cümlə birinci işlənir?

28. Cümlələrdən birində bütün sözlər yazıldığı kimi də tələffüz edilir

29. Hansı cümlədə mübtəda feili sifət tərkibi ilə ifadə olunub?

30.

31.

32.

33. Anlayışlardan hansı üçbucağa aiddir?
1. həcm
2. median
3. diametr
4. sahə
5. seqment

34. İki tərəfinin uzunluğu 80 sm, 56 sm və bu tərəfləri arasında qalan bucağı 30° olan üçbucağın sahəsini tapın

35.

36.

37. Kamilin 90 manat pulu var. O, pulunun 10%-nə dəftər aldı. Kamilin neçə manat pulu qaldı?

38.

39.

40. Həm 2-yə, həm də 3-ə bölünən ədədi göstərin

41.

42.

43. 20 və 38 ədədləri arasında yerləşən və 6-ya qalıqsız bölünən natural ədədlərin cəmini tapın.

44.

45.

46. Qabarıq beşbucaqlının neçə diaqonalı var?

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

6 thoughts on “Buraxılış sınaq imtahanı. XI SİNİF

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !