loading...

Şagirdlərin Buraxılış İmtahanı üzrə RİYAZİYYAT sualları

Şagirdlər üçün buraxılış imtahanı üzrə RİYAZİYYAT fənnindən 50 sualdan ibarət sınaq imatahanı.

1. Doğru bərabərliyi göstərin

 
 
 
 

2. a+3=8 olarsa, 5a-nı tapın.

 
 
 
 
 

3.

 
 
 
 
 

4.

 
 
 
 
 

5. Ordinat oxuna nəzərən (2: 5) nöqtəsinə simmetrik olan nöqtəni tapın.

 
 
 
 
 

6.

 
 
 
 
 

7.

 
 
 
 
 

8. Perimetri 48 sm, tərəflərindən biri 9 sm olan düzbucaqlının o biri tərəfini tapın.

 
 
 
 
 

9.

 
 
 
 
 

10. Düz bucağın təpəsindən çıxan şüa onu iki bucağa ayırır. Bucaqlardan biri 30° olarsa, digər bucağı tapın

 
 
 
 
 

11. 6,3 : 3 – 2,2:2 ifadəsinin qiymətini  tapın.

 
 
 
 
 

12.

 
 
 
 
 

13.

 
 
 
 
 

14.

 
 
 
 
 

15. Aygünün 8 manat pulu var. O, pulunun 50%-nə bir kitab aldı. Bu kitab neçə manatdır?

 
 
 
 
 

16.

 
 
 
 
 

17.

 
 
 
 
 

18. 2-yə və 5-ə bölünən ədədi göstərin

 
 
 
 
 

19. Radiusu 7,5 sm olan dairənin diametrini tapın

 
 
 
 
 

20.

 
 
 
 
 

21. ƏKOB(72; 99) × ƏBOB(72; 99)-u hesablayın.

 
 
 
 
 

22. Açıq bucaq iki şüa ilə 4:5:9 nisbətində bucaqlara ayrılmışdır. Orta bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.

 
 
 
 
 

23. Koordinat müstəvisində absisi –4-ə bərabər olan nöqtələr harada yerləşirlər?

 
 
 
 
 

24.

 
 
 
 
 

25.

 
 
 
 
 

26. 3 + 7 + 11 + … 35  cəmini tapın.

 
 
 
 
 

27. Tərəfləri 7 sm, 8 sm və 9 sm olan üçbucağın böyük tərəfi qarşısındakı bucağının kosinusunu tapın.

 
 
 
 
 

28.

 
 
 
 
 

29. (5-3)(5+ 3)-16=?

 
 
 
 
 

30. Doğru bərabərlik üçün х-in qiymətini tapın (64 : x) • 1 = 2 • 4

 
 
 
 
 

31. a-nın hansı qiymətində ax=4 tənliyinin kökü natural ədəddir?

 
 
 
 
 

32. a + 2b = c; b + 2а = d olduqda, hansı doğrudur?

 
 
 
 
 

33. 80 ədədinin müsbət tam bölənlərinin sayını tapın

 
 
 
 

34. Ən böyük ikirəqəmli ədədlə ən kiçik üçrəqəmli ədədin cəmi neçədir?

 
 
 
 
 

35. 8 mеtr məsafədə 3 mеtr аrаlıqlа neçə ağac əkmək olar?

 
 
 
 
 

36. 7=5x-10 tənliyini həll edin

 
 
 
 
 

37. 6524 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda aşağıdakılardan hansı alınar?

 
 
 
 
 

38. |x|=8 tənliyinin köklər cəmini tapın.

 
 
 
 
 

39. Ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarın: 6x+12y+18z

 
 
 
 
 

40. Tənliyi həll edin: 6x+4=7(x+9)

 
 
 
 
 

41. Perimetri 80 sm olan kvadratın sahəsini tapın.

 
 
 
 
 

42. |-4,5|:|-0,9|+|-3| |2| ifadəsinin qiymətini tapın.

 
 
 
 
 

43. 400 ədədi 4:3:12 nisbətində tərs mütənasib hissələrə bölünmüşdür. Bu ədədləri tapın.

 
 
 
 
 

44. 6x 4y (-3z) birhədlisinin əmsalını tapın.

 
 
 
 
 

45. Qatar şəhərlər arasındakı məsafəni 60 km/saat sürətlə 4 saata gedərsə, 40 km/saat sürətlə həmin məsafəni neçə saata gedər?

 
 
 
 
 

46. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 1000 olarsa, onlardan böyüyü ən çoxu neçə ola bilər?

 
 
 
 
 

47. 84 ədədinin natural bölənlərinin sayını tapın

 
 
 
 
 

48. 1, 3, 4, 5, 5, 6 ədədlərinin medianını tapın.

 
 
 
 
 

49. Aşağıdakı bucaqlardan neçəsi kor bucaqdır? 47°, 91°, 127°, 180°, 90°, 53°, 137°

 
 
 
 
 

50. Düzbucaq təpəsindən çıxan şüa onu 2:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Alınan kiçik bucağı tapın.

 
 
 
 
 

5. 552 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

5 Şərhlər “Şagirdlərin Buraxılış İmtahanı üzrə RİYAZİYYAT sualları

Bu haqda nə düşünürsən?