Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Böyük şəhərlərin böyük problemləri. 6-ci sinif Açıq Dərs İcmalı

MÖVZU: Böyük şəhərlərin böyük problemləri

STADARTLAR:
3 .2 .5 Böyük şəhərlərin ətraf mühitin çirklənməsində rolunu izah edir
3 .2 .6 Şəhər və kənd yaşayış məskənlərinin fərqləri qeyd edir

MƏQSƏD:
I. Böyük şəhərlərdə yaranan əsas problemləri təhlil etmək
II. Kənd və şəhər yaşayış məntəqələrinin fərqləri izah edir
III. Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını almaq üçün zəruri olan tədbirləri müəyyənəşdirmək

İNTEQRASİYA
Həyat bilgisi 3.2.1

İŞ FORMASI: Qruplarla iş, kiçik qruplarla iş
İŞ ÜSULU: Müzakirə, Klaster

RESURSLAR
İş vərəqləri, xəritə, dərslik

                                                                      DƏRSİN GEDİŞİ
I MƏRHƏLƏ: Motivasiya, Problemin qoyulması
Əvvəlcə iş vərəqində dairələr çəkirəm və dairələrin mərkəzində yazdığım anlayışlarla bağlı şagirdlərə söz və ya ifadələr söyləməyi tapşırıram. Şagirdlər dairənin mərkəzindki mövzuya uyğun olan anlayışlarla bağlı öz fikirlərini söyləyirlər.
TƏDQİQAT SUALI: Sizcə şəhər və kənd yaşayış məskənlərinin ətraf mühitə nə kimi təsiri var? Ətraf mühiti necə mühafizə edə bilərik?

II MƏRHƏLƏ: Tədqiqatın aparılması
Şagirdlərin sayına uyğun olaraq təşkil edib və onlara iş vərəqlərini paylayıram.

Birinci qrup: Dairənin mərkəzində sizə ,,Böyük şəhərlərdə mövcud olan əsas problemlər,,-in açar ifadəsi təqdim olunub. Bu anlayışlarla bağlı bildiyiniz məlumatları dairənin kənarlarında olan oxların ətrafında yazın:

İkinci qrup: ,,Şəhər və kənd yaşayış məskənləri arasında hansı fərqlər vardır,, açar sözündən istifadə edərək bildiklərinizi dairənin kənarlarında oxların ətrafında yazın:

Üçüncü qrup: İnsanların ətraf mühitə göstərdiyi mənfi təsirlər hansılardır?

III MƏRHƏLƏ: İnformasiya mübadiləsi
Hər qrupdan seçilmiş bir lider qrupun işini təqdim edir, iş vərəqləri lövhədən asılır və şagirdlərlə birgə müzakirə olunur.

IV MƏRHƏLƏ: İnformasiya müzakirəsi
Tədqiqatda alınan cavablara əsasən şagirdlərə suallar verirəm
– Böyük şəhərlərin hansı problemləri var ?
– Kənd yaşayış məntəqələrinin şəhərlərdən nə kimi fərlərini bilirsiniz ?
– Ətraf mühitin çirklənməsinin qarşısını hansı tədbirlərlə ala bilərik ?

V MƏRHƏLƏ: Nəticə və ümumiləşdirmə
Tədqiqat sualına əsasən şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirirəm
– Şəhər əhalisinin sayı fasiləsiz olaraq artır. Bunun müxtəlif səbəbləri vardır. Bu səbəblərdən ən əsası şəhərlərdə insanlar üçün mövcud olan iş yerlərinin çox olmasıdır. İri şəhərlərdə insanların sayı artdıqca sənaye obyektlərinin və avtomobillərin sayı da artmağa başlayır. Nəticədə isə əksər şəhərlərdə ekoloji və digər problemlər yaranmağa başlayır. Böyük şəhərlərdə mövcud olan əsas problemlər: tıxac, məişət tullantıları, mənzil, içməli su, səs-küy, təmiz hava və.s dir. Şəhər yaşayış məskənlərindən fərli olaraq kənd yaşayış məskənlərində bu kimi problemlər çox azdır yaxud mövcud deyil.
Bu problemlərin müxtəlif həll yolları vardır. Misal üçün: tıxac problemini həll etmək üçün tunellər və körpülər salına bilər yaxud əlavə yollar salına bilər. Bundan əlavə şəxsi avtomobillərin istifadəsinə məhdudiyyət qoyula bilər.

Məişət tullantılarının miqdarını azaltmaq üçün tullantıları emal edən zavodlar tikmək, tullantıları uyğun qabalar atılması üçün əhali arasında maarifləndirmə işləri aparmaq və.s .

 

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: