Biologiya Müəllimlər üçün sınaq sualları

BİOLOGİYA

1. Qatırquyruğu bitkisinin yalnız generativ zoğunda baş verə bilər?
1.mayalanma  2.mitoz  3.fotosintez  4.meyoz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

2.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

3.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

5.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

6. Zülal geninin kodlaşdıran hissəsinin transkripsiyası zamanı 899 molekul su ayrılarsa,bu zülalın sintezi neçə saniyə çəkər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

7. Qida piramidasına əsasən uyğunluq pozulub:

1) IV səviyyə-un məmulatları

2)I səviyyə-yağ və şirniyyat

3)II səviyyə-meyvə və tərəvəz

4)III səviyyə-ət,balıq,quş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

8.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

9. Paxla bitkisinin çiçəklərində mayalanma prosesində cəmi 60 sperm iştirak edib.Onun hər çiçəyində 5 rüşeym kisəsi əmələ gəlmişsə,bu çiçəklərdə çiçəkyanlığını əmələ gətirən struktur elementlərin cəmi neçəyə bərabər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

10.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

11. Erkək və dişi kərtənkələlərin yetişmə zonasına bərabər sayda hüceyrə daxil olub.Yumurtalıqda əmələ gələn qametlərin 6-sı X cinsi xromosom,yönəldici cisimlərin isə 16-sı Y cinsi xromosom daşıyırsa,toxumluqda cəmi neçə spermatozoid əmələ gəlib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

12. Qanın hərəkət istiqamətinə əsasən uyğunluq pozulub:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

13. 2 günəbaxan səbətinin hər birində 4000 ləçək var.İkinci bitkinin rüşeym kisələrində 2800 mitoz bölünmə baş verib.İkinci bitkidə boruşəkilli çiçəklər birincidən 1.5 dəfə azdırsa,birinci bitkidə cəmi neçə dilcikşəkilli çiçək var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

14. Uyğunluq pozulmuşdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

15. Sistematik vahidləri kiçikdən böyüyə doğru düzgün ardıcıllıqla sıralayın:

1.itburnukimilər   2.böyürtkən  3.gülçiçəklilər  4.dəli böyürtkən  5.gülçiçəyikimilər  6.örtülütoxumlular   7.ikiləpəlilər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

16. DNT molekulunun müəyyən bir hissəsində olan Adenin nukelotidlərinin cəmi 20-yə bərabərdir.Bu hissədə Q və S arasındakı hidrogen rabitələrinin cəmi 180-ə bərabərdirsə, üçqat rabitələr ikiqat rabitələrdən neçə dəfə çoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

17.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

18.  

X--------------Y

X  və Y arasında mikoriza yaranıb. Y  X-dən su və mineral duzlar alırsa,bu canlılar haqqında hansı fikirlər səhvdir?

1.Y  hazır üzvi maddələrdən istifadə edir

2.X-in daxil olduğu aləmin heterotrof qidalanan nümayəndələri yoxdur

3.X günəş enerjisindən istifadə edərək üzvi maddələr hazırlayır

4.Y-in aid olduğu aləmin birhüceyrəli nümayəndələri yoxdur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

19. Ağ  çiçəkləri olan ətirli noxud  bitkilərini öz aralarında çarpazlaşdırdıqda,birinci nəsildə yalnız purpur rəngli  çiçəklər alınmışdır.F2 nəslində I)genotip sayı,II)fenotip müxtəlifliyi,III)purpur rəngli çiçəklərin əmələ gəlmə ehtimalı neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

20. 4 dəqiqə ərzində 268.8 litr oksigen əmələ gətirən bitkinin yarpaq sahəsi neçəyə bərabər olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

21. Günəbaxan bitkisi haqqında səhv fikirləri seçin:

1.astraçiçəklilər sırasına daxildir
2.ontogenezinin heç bir dövründə heterotrof qidalanmır
3.dəvətikanı bitkisi ilə birləşdiyi ən kiçik sistematik vahid sinifdir
4.cücülərlə mutualizm şəraitində yaşayır
5.gövdənin təpəsində tək çiçəyə malikdir
6.bir meyvəsinin əmələ gəlməsində çoxlu yumurtacıq iştirak edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

24. Doğru cümlələri seçin:

1.Şirin su balıqları heç vaxt su içmirlər və çoxlu sidik ifraz edirlər

2.Bitkinin sintez etdiyi nektar və efir maddələri ifrazat məhsullarıdır

3.günəbaxanın səbətinin günəşə qarşı yönəlməsi taksisdir

4.insan əsəbləşən zaman qanda adrenalinin miqdarının artması daxili qıcıqlanmadır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

25. Qəhvəyi gözlü valideynlərin birinci uşağı mavi  gözlüdürsə,2-ci uşağın qəhvəyi gözlü doğulma ehtimalı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

27. Hansı variantda uyğunluq pozulmuşdur?
1)səmt refleksini tənzimləyir
2)həzm,tənəffüs,ürək-damar fəaliyyətini tənzimləyir
3)qoxudan başqa bütün hissi impulslar buradan keçərək böyük beyin yarımkürələri qabığına çatır
4.skelet əzələrinin iradi hərəkətini tənzimləyir
5)skelet əzələlərinin gərginliyini tənzimləyir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

29. İnsanın döş qəfəsi skeletinin hansı sümükləri gövdə skeletinə aid olmayan sümüklərlə bilavasitə birləşmə əmələ gətirir?

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

33. A və D vitaminlərinin ortaq xüsusiyyətidir:
1)suda həll olma
2)qaraciyərdə depolaşma
3)sutkalıq tələbatın 10-15mq olması
4)yağda həll olma
5)günəş şüalarının təsirilə dəridə əmələ gəlməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

35. Sağlam insanda 450 nəbz vurğusunun baş verdiyi müddətdə ağciyər alveollarından qana nə qədər oksigen qazı keçər?(1 ürək tsikli 0.8 saniyə)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

39. Günəbaxanın səbətində cəmi 1000 çiçək var.Bunlardan 200-ü dilcikşəkillidirsə,bu səbətdə:
1)800 meyvə əmələ gələr
2)1000 dişicik olar
3)4000 erkəkcik olar
4)əmələ gələn toxumlarda cəmi 1600 ləpə yarpağı olar
5)200 yumurtacıq olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

40. Hansı fikirlər səhvdir?
1)hipermetropiya-əşyanın xəyalının torlu qişadan arxada alınmasıdır
2)insan gözünün tor qişasında 2 tip fotoreseptorlar –çöpcüklər və kolbacıqlar yerləşir
3)göz bəbəyi buynuz qişanən mərkəzində yerləşir
4)gözün torlu qişasında reseptorların çox toplandığı yerdən görmə siniri çıxır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Şəbnəm Əliyeva

Əliyeva Şəbnəm.Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib.Bakı şəhər 188 nömrəli tam orta məktəbin və Türkiyə Dəyanət Vəqfi Bakı Türk Liseyinin müəllimidir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.