Biologiya (201-250)

1.

A.
B.
C.
D.
E.

2. Məməlilər çoxalma və inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

3. Məntiqə əsasən sual işarəsinin yerinə uyğun olan anlayışlar verilmiş variantı müəyyən edin.

Balıqlar – qəlsəmələr Sürünənlər – pulcuqlar
Məməlilər – ? Məməlilər - ?

A.
B.
C.
D.
E.

4.

A.
B.
C.
D.
E.

5. Səhv mülahizəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

6. İnsana xas olan toxunma qrupu deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

7. Kütləsi 27 kq olan insan skeletində sümük hüceyrələrinin çəkisi neçə kq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

8.

A.
B.
C.
D.
E.

9. Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin neçənci müddəalarını bütün canlılara aid etmək olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.

10. Canlılarda rast gəlinən 4 əsas elemntlərdən sonra beşinci element tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

11.

A.
B.
C.
D.
E.

12.

A.
B.
C.
D.
E.

13. Hansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

14.

A.
B.
C.
D.
E.

15. İnsanda böyük qan dövranı ürəyin hansı hissəsindən başlayıb, hansı hissəsində qurtarır?

A.
B.
C.
D.
E.

16.

A.
B.
C.
D.
E.

17.

A.
B.
C.
D.
E.

18. Erkək qameti spermi adlanan bitkini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

19. Tibb zəlisi hansı tipə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

20.

A.
B.
C.
D.
E.

21.

A.
B.
C.
D.
E.

22.

A.
B.
C.
D.
E.

23. On səkkizinci xromosom cütünün artıq olması insanda hansı sindroma gətirib çıxarır?

A.
B.
C.
D.
E.

24. Orqanizmin mayalanmadan ölənə qədər olan fərdi inkişaf dövrü necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

25. Yalnız birhüceyrəli canlılar verilmiş variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

26. Mücərrəd təfəkkür həmişə nə ilə bağlı olur?

A.
B.
C.
D.
E.

27.

A.
B.
C.
D.
E.

28.  Vəzilərdən biri digərlərindən fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

29.  Əgər volvoks koloniyasında qamçıların sayı digər koloniyalarla müqayisədə azdırsa, onda bu koloniya ....

A.
B.
C.
D.
E.

30.

A.
B.
C.
D.
E.