Загрузка...

BİLOGİYA – MİQ 2019 (yeni)

1. Düzgün fikir verilmiş variantı müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Canlı orqanizmlərin əsas xüsusiyyətlərini seçin:

1. çoxalma           2. fotosintez            3. qidalanma      4. qıcıqlanma      5. orqanlar sistemi
6. hərəkət             7. böyümə              8. çoxalma      9. instinkt            10. hüceyrəvi quruluş
11. xemosintez     12. sabit bədən temperaturu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. DNT molekulunda 230 Q nukleotidi var. Bu ümumi nukleotidlərin 20% -ni təşkil etdiyi halda, digər nukleotidlərin sayı nə qədər olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Qurbağanın yuxarı ətraf qurşağı neçə sümüklərin birləşməsindən əmələ gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Xanı balığında qəlsəmə qapaqlarının sayı bərabərdir ............................. .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Bir fərdin somatik hüceyrəsinin bölünməsi zamanı azafaza mərhələsinin sonunda görünən xromosonlarının sayı 96-dır. Bu fərdin yetişmə zonasının sonunda əmələ gələn hüceyrəsində xromosom sayını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Kökümsov gövdəyə malik ali sporlu bitkiləri seçin.

1.yaşıl quşmamırı 2. erkək qıjı  3. çayır 4. sfaqnum mamırı 5. çöl qatırquyruğu 6. bərk buğda

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Experimentum sözünün tərcüməsi necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. 3 başlanğıc bakteriyadan 2 saat ərzində maksimum neçə bakteriya əmələ gələr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Məməlilər çoxalma və inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq neçə qrupa bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. Məntiqə əsasən sual işarəsinin yerinə uyğun olan anlayışlar verilmiş variantı müəyyən edin.

Balıqlar – qəlsəmələr Sürünənlər – pulcuqlar
Məməlilər – ? Məməlilər - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Səhv mülahizəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. İnsana xas olan toxunma qrupu deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Kütləsi 27 kq olan insan skeletində sümük hüceyrələrinin çəkisi neçə kq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Müasir hüceyrə nəzəriyyəsinin neçənci müddəalarını bütün canlılara aid etmək olmaz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Canlılarda rast gəlinən 4 əsas elemntlərdən sonra beşinci element tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. Hansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. İnsanda böyük qan dövranı ürəyin hansı hissəsindən başlayıb, hansı hissəsində qurtarır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28. Erkək qameti spermi adlanan bitkini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Tibb zəlisi hansı tipə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. On səkkizinci xromosom cütünün artıq olması insanda hansı sindroma gətirib çıxarır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34. Orqanizmin mayalanmadan ölənə qədər olan fərdi inkişaf dövrü necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35. Yalnız birhüceyrəli canlılar verilmiş variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. Mücərrəd təfəkkür həmişə nə ilə bağlı olur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38.  Vəzilərdən biri digərlərindən fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39.  Əgər volvoks koloniyasında qamçıların sayı digər koloniyalarla müqayisədə azdırsa, onda bu koloniya ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

47.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

49.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

One thought on “BİLOGİYA – MİQ 2019 (yeni)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !