loading...

Ber və ya Ber-Babin qanunu

Ber və ya Ber-Babin qanunu – meridian istiqamətində axan
böyük çayların şimal yarımkürəsində sağ tərəfə, cənub yarımkürəsində isə sol tərəfə meyl etməsini izah edən qanundur.Bu meyletmə nəticəsində çaylar (onların şimal və cənuba axmasından aslı olmayaraq) şimal yarımkürəsində öz sağ sahilini çox yuyur.Elə buna görə də sağ sahil adətən dik, sol sahil isə yastı olur.
Cənub yarımkürəsində bu prosesin əksi müşahidə olunur.Bu qanunu 1857-ci ildə rus
akademiki K.M.Ber (1792 – 1876) müəyyən etmişdir.Ber bunu yerin öz oxu ətrafında gündəlik hərəkətinin meyletmə təsiri ilə əlaqələndirmişdir.Volqa, Yenisey, Paraqvay və.s. bir çox çay dərələrinin yamaclarının asimmetrik olması Ber və ya Ber-Babin qanunu ilə izah olunur.
128 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Saytımıza xoş gəlmisiniz. Əziz istifadəçi, saytda olan məlumatları paylaşmağı Unutma !

Bu haqda nə düşünürsən?