Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Əvəzlikdən düzələn ismin adlıq halda olduğu cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə, hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

”Döyüldü ” sözündəki l hərfini n hərfi ilə əvəz etsək, nə baş verər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Verilmiş nümunə ilə bağlı səhv fikri göstərin:

Yaxşıca yaltaqlan, yaxşıca yalvar,
Yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.
(H. Oğuz)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

Cümlələrdən  birində iki fərqli cümlə üzvü kimi düşünülə bilən söz vardır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Cümlələrdən birində idi hissəciyi işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Cümlələrdən birində sifət isimləşmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Biri söz birləşməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Səhərlər bağı gəzəndə Cavidin yadına dağ kəndləri düşərdi.
Verilmiş cümlə ilə bağlı fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Verilmiş fikirlərdən biri doğru deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Mənim sevimli müəllimim ən çox xətrimi istəyənlərdəndir.
Verimiş cümlədə cümlə üzvləri haqqındakı fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Oğlanlar bir-birləri ilə daşlaşdılar .
Verilmiş cümlədə feil hansı nitq hissəsindən düzəlmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Cümlələrdən birində qoşma işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Cümlələrdən birində sifət işlənmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. “Mənim yaşamaq  həvəsim” birləşməsindəki altından xətt çəkilmiş söz  ismin   hansı halındadır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Sifətdən düzəlib sifət olmayan nitq hissəsinin işlənmədiyi cümləni müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin:

Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.
(M. Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 20


 

Natiq Vahidov/   Azərbaycan dili – test vəsaiti (müəlimlər üçün)

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.