Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (5)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə yeni sınaq imtahanı (test nümunələri).

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyənsözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Kökü sifətlə omonim olan sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Hansı cümlədə fonetik norma pozulmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.

Qıpçaq dil qrupuna aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Ölümcül xəstəlik onu əldən salmışdı” cümləsində sifətə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:
(quruluşca növü)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Uyğunsuzluğu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Səidə xala həmişəki kimi
Sən hələ də onları tanımırsan dedi ona görə də narahatam.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Tox nə bilir, ac nə çəkir cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aidddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Biri səbəb budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

Biri mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. O dayanmadan, həm də sürətini yavaşıtmadan irəliləyirdi cümləsində həmcins zərfliklərin ifadə vasitələrini göstərin. (Tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Hansı cümlədə məsdər tərkibinin asılı tərəfinin əlavəsi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Cəmilin bütün dostları burada olacaq cümləsindən hansı sözü çıxarsaq, cümlə üzvlərinin sayı artar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.

Ümumi məna qrupundan kənara çıxan söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Nümunədə verilmiş baş üzvlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.
Mənim yaratdığım bu sadə əsər
Sənin şöhrətinlə bir dastan olsun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Dilşadın ürək oxşayan gözəl səsi artıq eşidilmirdi cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Cəmillə Humay xətti əsərdə xüsusi yerdir cümləsinə hansı əlaqələr işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

VİDEO İZAHA BAXMAQ

Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !