Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (5)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə yeni sınaq imtahanı (test nümunələri).

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyənsözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2.

Kökü sifətlə omonim olan sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Hansı cümlədə fonetik norma pozulmamışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.

Qıpçaq dil qrupuna aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Ölümcül xəstəlik onu əldən salmışdı” cümləsində sifətə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Biri ümumi məna qrupundan kənara çıxır:
(quruluşca növü)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Uyğunsuzluğu müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.
Səidə xala həmişəki kimi
Sən hələ də onları tanımırsan dedi ona görə də narahatam.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. Tox nə bilir, ac nə çəkir cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aidddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12.

Biri səbəb budaq cümləsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13.

Biri mürəkkəb cümlədir:

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. O dayanmadan, həm də sürətini yavaşıtmadan irəliləyirdi cümləsində həmcins zərfliklərin ifadə vasitələrini göstərin. (Tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Hansı cümlədə məsdər tərkibinin asılı tərəfinin əlavəsi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Cəmilin bütün dostları burada olacaq cümləsindən hansı sözü çıxarsaq, cümlə üzvlərinin sayı artar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17.

Ümumi məna qrupundan kənara çıxan söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Nümunədə verilmiş baş üzvlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.
Mənim yaratdığım bu sadə əsər
Sənin şöhrətinlə bir dastan olsun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Dilşadın ürək oxşayan gözəl səsi artıq eşidilmirdi cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20. Cəmillə Humay xətti əsərdə xüsusi yerdir cümləsinə hansı əlaqələr işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

VİDEO İZAHA BAXMAQ

Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: