Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (4)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 18

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

İsim+İsim sxeminə uyğun olmayanı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 18

Sual 2 - 18

2.

İsimləşmiş say hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 18

Sual 3 - 18

3. Fərqləndirilmiş sözlərdə bu şəkilçilərdən hansı işlədilmişdir?
1. Bütün günü şəhərdə gəzdik.
2. Səhəri evə çatdım.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 18

Sual 4 - 18

4.

Verilmiş cümlələrdən birində budaq cümlə baş cümlədən  əvvəl gəlmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 18

Sual 5 - 18

5. Verilmiş fikirlər hansı əməli yazı növünə aiddir?
1. Məzmunu yığcam, aydın və mənalı yazılmalıdır.
2. Rəqəmlər, adətən, hərflə yazılmalıdır.
3. Ünvan, şəxsin adı, soyadı dəqiq göstərilməlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 18

Sual 6 - 18

6. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə, hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 18

Sual 7 - 18

7. “Gül xəcalətdən qızarıb, şərmsar oldu yenə”
cümləsində hansı bədii təsvir və ifadə vasitəsi vardır?
(tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 18

Sual 8 - 18

8.

Qeyri-müəyyən yiyəlik  halda işlənmiş sözün olmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 18

Sual 9 - 18

9.

Kimsəsiz sifəti hansı nitq hissəsindən düzəlmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 18

Sual 10 - 18

10.

Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 18

Sual 11 - 18

11. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.
Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,
Məhəbbət edənin yanar çırağı.
(Xətai)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 18

Sual 12 - 18

12.

Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 18

Sual 13 - 18

13. ” Nə sualı var, versin”  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 18

Sual 14 - 18

14. “Nəzər bu barədə çox demişdi…” cümləsini hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 18

Sual 15 - 18

15. “Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi” cümləsinin şəxsə görə növünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 18

Sual 16 - 18

16.

Hansı cümlədə təyin işlənməyib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 18

Sual 17 - 18

17. “Mənim oxuduğum ancaq bunlardır” cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 18

Sual 18 - 18

18. “Dənizin hər tərəfi qağayılarla dolu idi”  cümləsində tabelilik əlaqəsinin hansı növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 18


 

 Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)
Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.