AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (4)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 18

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.
İsim+İsim sxeminə uyğun olmayanı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 18

Sual 2 - 18

2.
İsimləşmiş say hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 18

Sual 3 - 18

3. Fərqləndirilmiş sözlərdə bu şəkilçilərdən hansı işlədilmişdir?
1. Bütün günü şəhərdə gəzdik.
2. Səhəri evə çatdım.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 18

Sual 4 - 18

4.
Verilmiş cümlələrdən birində budaq cümlə baş cümlədən  əvvəl gəlmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 18

Sual 5 - 18

5. Verilmiş fikirlər hansı əməli yazı növünə aiddir?1. Məzmunu yığcam, aydın və mənalı yazılmalıdır.2. Rəqəmlər, adətən, hərflə yazılmalıdır.3. Ünvan, şəxsin adı, soyadı dəqiq göstərilməlidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 18

Sual 6 - 18

6. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə, hansı dəyişiklik olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 18

Sual 7 - 18

7. “Gül xəcalətdən qızarıb, şərmsar oldu yenə”cümləsində hansı bədii təsvir və ifadə vasitəsi vardır?(tam cavab)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 18

Sual 8 - 18

8.
Qeyri-müəyyən yiyəlik  halda işlənmiş sözün olmadığı cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 18

Sual 9 - 18

9.
Kimsəsiz sifəti hansı nitq hissəsindən düzəlmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 18

Sual 10 - 18

10.
Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 18

Sual 11 - 18

11. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,Məhəbbət edənin yanar çırağı.(Xətai)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 18

Sual 12 - 18

12.
Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 18

Sual 13 - 18

13. ” Nə sualı var, versin”  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 18

Sual 14 - 18

14. “Nəzər bu barədə çox demişdi…” cümləsini hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 18

Sual 15 - 18

15. “Müəllimin onun cavabından xoşu gəldi” cümləsinin şəxsə görə növünü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 18

Sual 16 - 18

16.
Hansı cümlədə təyin işlənməyib?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 18

Sual 17 - 18

17. “Mənim oxuduğum ancaq bunlardır” cümləsində mübtədanın ifadə vasitəsi nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 18

Sual 18 - 18

18. “Dənizin hər tərəfi qağayılarla dolu idi”  cümləsində tabelilik əlaqəsinin hansı növləri işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 18


 

 Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

One thought on “AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (4)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.