Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün sınaq imtahanı (3)

AZƏRBAYCAN DİLİ müəllimləri üçün Diaqnsotik və İşə Qəbul üzrə sınaq imtahanı (test nümunələri)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 

Sual 1 - 20

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1.

Cümlələrdən birində zərfliyin əlavəsi vardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Cümlələrdən birində iki müxtəlif cümlə üzvü kimi düşünülə bilən söz yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Biri üçüncü növ təyini söz birləşməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4. Susuz yerə su çıxarmaq fikrindədir” cümləsinin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5.

“Ha” ədatı hansı cümlədə qüvvətləndiricidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6.

Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7.

Quruluşca digərlərindən fərqlənən feil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8.

Hansı cümlədə mürəkkəb (tərkibi) feil yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9.

Tərkibində iki leksik şəkilçi olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10.

Kökü sifətlə omonim olan sözün işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11.

Hansı variantda ardıcıllıq əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. Budaq cümləsi baş cümlədən öncə gələn mübtəda budaq cümləsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. Nümunədə ədəbi dilin hansı normaları pozulmuşdur?
Pəncərəmin üstünə düşən yağış dənələri yavaş yavaş hər yeri isladırdılar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.

Qışda dağlar ağ geyinər, yaz qara,
Sağ dəstinlə ağ kağıza yaz qara.
(Aşıq Ələsgər)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15.

Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişməyən sözdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Verilmiş fikirlər hansı əməli yazı növünə aiddir?

1. Məzmunu yığcam, aydın və mənalı yazılmalıdır.
2. Rəqəmlər, adətən, hərflə yazılmalıdır.
3. Ünvan, şəxsin adı, soyadı dəqiq göstərilməlidir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18.

Qıpçaq dil qrupuna aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19. Verilmiş nümunəyə aid düzgün fikri müəyyən edin:

Qurd keçinin şəngülüsün yeyəndə,
Mən qayıdıb bir də uşaq olaydım.
(M. Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Hansı cümlədə -sana² ədatı işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

 Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !